BoMoVu, Irkçılık Karşıtı Pedagoji Projesi’nin Öğretmenlere Yönelik Atölyeler’ine Davet Ediyor

Sosyal Güçlendirme için Spor ve Beden Hareketi Derneği – BoMoVu tarafından geliştirilen, çocuklara yönelik ırkçılık karşıtı bir eğitim aracı Irkçılık Karşıtı Pedagoji projesi, atölyelerine davet ediyor.

Irkçılık, insanlar arasında ilişkilerde çeşitli şekiller alabilen ve çoğu zaman egemen algıya görünmez iken, bedene, duygulara, bilinçaltına ciddi yaptırımları olan ve pek tartışılmayan genelgeçer bir davranış tipidir. Zaman zaman, dile getirilip politik olarak araçsallaştırıldığında, büyük kıyımlara yol açan bir akım. Uygulayan tarafından çoğu zaman bilince çıkarılmadan uygulanan bu davranışlar, çocukluktan itibaren öğrenilir. Bunun mağduru olan çocuklar, sistemik bir ırkçılık ile halihazırda yüklü bir baskı altında varlıklarını ortaya çıkarmaya çalışıyor iken, kişisel ilişkiler üzerinden bu sistemdeki hadleri çocukluktan kendilerine sert biçimde aktarılıyor.

Tam gün sürecek atölyeler, kültürel çeşitliliğin çok olduğu bölgelerde çalışan ilkokul, ortaokul ve lise öğretmenlerine yöneliyor.

28 Aralık 2019, 4 ve 5 Ocak 2020 tarihlerinde yer alacak atölyelere katılmak için başvuru formunu doldurmanız yeterli olacaktır.

Proje, görünmez/adı konulmayan ırkçılığın çocuklar üzerinde bıraktığı bu tesiri hafifletmeyi amaçlıyor.

Irkçılık Karşıtı Pedagoji Projesinin Hedefleri;

Öğretmenler İçin:
İstanbul’un çeşitli ilçelerinde ve özellikle kültürel çeşitlilik arz eden okullarda görev yapan öğretmenlere yönelik
Kültürel ayrımcılık ve ırkçılık hakkında bilgilenme,
Hassasiyet geliştirme,
Vakalar karşısında tepki göstermeye yönelik güçlenme ve
Çocukların duyarlılığını geliştirmeye yönelik pratik uygulamaların aktarımı.

Çocuklar İçin:
Irkçılık konusunda bilgi edinmiş, duyarlılık ve pratik uygulama metotları öğrenmiş olan öğretmenlerin kendi sınıflarında çocuklar ile ırkçılık ve kültürel ayrımcılık üzerine egzersizler yaparak bu çocukların tutumunu değiştirmek.

Irkçılık Karşıtı Pedagoji projesi, öğretmen ve çocuklar ile çalışan tüm kişilerin açık erişimine sunulan bir kılavuz, ve öğretmen farkındalık atölyelerinden oluşuyor.

Atölyeye katılım ücretsizdir, atölye sonucunda sertifika/ödül verilmeyecektir.