Elmas Arus: “Ayrımcılıkla Mücadele Yerelden Başlar”

Batı Balkanlar ve Türkiye’de Sivil Toplumu Geliştirme Ortak Girişimi ile Sıfır Ayrımcılık Derneği tarafından verilen “En Roman Dostu Belediye Başkanı” ödülünün bu yılki sahibi İzmir Konak Belediye Başkanı Abdül Batur oldu. Sıfır Ayrımcılık Derneği Başkanı Elmas Arus, konuyla ilgili sorularımızı yanıtlarken ayrımcılıkla mücadelenin yerelden başladığına ve toplumsal dönüşümün buralardan gerçekleştiği inancında olduğunu belirtti.

“En roman dostu belediye başkanı” ödülü hangi amaçla veriliyor? Buna neden ihtiyaç duydunuz?

En Roman Dostu Belediye Başkanı kampanyası Batı Balkanlar ve Türkiye’de Roman Sivil Toplumunun Güçlendirilmesi Üzerine Ortak Girişim projesi kapsamında yürütülüyor. Kampanyanın amacı yerel yönetimlerin Romanlarla ilişkisini güçlendirmek, onların sorunlarını fark etmelerini sağlamak, sorunlara yönelik çözüm geliştirirken Romanları da buna dahil etmek, ayrımcılıktan uzak, uygulanabilir, bütüncül sosyal politikalar geliştirilmesine önayak olmak, uluslararası platformlarla ilişki kurarak Romanların sosyal içermesiyle ilgili çalışmalarda birlikte yer almak olarak özetlenebilir. Kampanya ile yerel yönetimlerin Roman vatandaşların sorunlarına karşı farkındalık oluşturarak Romanlar ile birlikte çözümler üretmelerini hedefleniyor.  

Neden bir başka kamu kurumu değil de belediye?

Roman vatandaşların en yakından temas kurabildikleri kamusal alanlar belediyeler. Bu nedenle belediyelerin bu konulara yönelmesini sağlamak, farkındalıklarını artırmak Roman vatandaşların aktif vatandaşlık haklarına kavuşmalarını sağlayacaktır. Öte yandan ayrımcılıkla mücadele yerelden başlar ve toplumsal dönüşüm  buralardan gerçekleşir inancındayız. Bu sebeple Roman vatandaşların maruz kaldıkları ayrımcılığın giderilmesinde yerel yönetimlerin farkındalığı ve ilgisi önem arz ediyor. Bu kampanya ile iyi uygulama modellerinin yayılmasını, belediyelerin bu konudaki çalışmalarının ödüllendirilerek diğer belediyelerin bu konularda çalışmaları üzerine teşvik edilmesini sağlamak istiyoruz.

Ödül jürisi kimlerden, hangi kurumlardan oluşuyor ve hangi kriterlere göre adaylar belirleniyor?

Ödül jürisi, akademisyenler, Roman aktivistler, Roman dernekleri ve bu alanda çalışmalar yapan yerel yönetim çalışanlarından oluşan bir bağımsız değerlendirme kurulu. Değerlendirme kriterleri ise belediyenin kendi sınırları içerisinde yaşayan Romanlara yönelik yaptığı hizmetlerin ölçülmesi. Belediye Romaların sağlık haklarına ulaşımına nasıl katkı sağlıyor, eğitime katılımı güçlendirmek üzere çalışmaları var mı, bünyesinde ve piyasada Roman istihdamını etkin bir şekilde destekliyor mu, barınma koşullarını iyileştirmek adına çalışmalar mevcut mu, belediye meclisinde Romanlar temsil ediliyorlar mı, Roman vatandaşlara yönelik strateji belgesine uyumlu çalışmalar yapıyor mu, buna bütçe ayrılmış mı gibi soruların cevaplandırılması ile adaylar netleşiyor, belirleniyor. Öte yandan belediyenin çalışmalarının diğer belediyeler için bir örnek teşkil edip etmediği de göz önünde bulundurduğumuz önemli bir kriter. Zira bu kampanya ile ortaya çıkan iyi uygulama modellerinin diğer belediyeler bazında da uygulanabilirliğinin sağlanmasını hedefliyoruz. 

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur hangi çalışmalarından dolayı bu ödüle layık görüldü?

Öncelikle Belediye meclisinde Roman vatandaşların temsilinin olması önemli bir etken oldu. Roman mahallelerini sık sık ziyaret ederek, Roman toplumuyla ilişkilerin geliştirilme çabasında olunması, Roman Çalışma Grubunun bulunması, belediye bünyesinde Roman vatandaşların istihdamının sağlanması, kentsel dönüşüm projelerinde Romanların fikirleri alınarak, kültürel yapılarının korunmasının esas alınması, eğitime devamlılığın sağlanması için okullarda kahvaltı verilmesi, ortaöğretim ve yükseköğretime devam eden çocuklara burs verilmesi gibi faaliyetleriyle Abdül Batur ödüle layık görülmüştür. Gerçekleşen faaliyetlerin diğer belediyeler nezdinde örnek olacağına inanmaktayız.

Ayrımcılıkla Mücadelede En Kararlı Belediye Hacı Bektaş

Hacı Bektaş Belediyesi’ne de “Ayrımcılıkla Mücadelede En Kararlı Belediye Başkanı” ödülü verilecek, neden?

Evet. Hacıbektaş Belediyesi yoğun bir Roman nüfusuna sahip olmamakla birlikte Hacı Bektaş anma törenleri dolayısıyla tören tarihlerinde yoğun bir Roman nüfusu misafir ediyor. İki sene önce Romanların törenlere katılımını engellemek amacıyla tören tarihleri değiştirilmiş, Romanlar büyük bir ayrımcılığa maruz bırakılmışlardı. Son yerel seçimde belediye başkanı seçilen Arif Yoldaş Altıok, bu ayrımcılığın önüne geçmek isteyerek tarihleri orijinal günlerine çekmiş ve ayrımcılıkla mücadelede kararlı olduğunu göstermiştir. Önümüzdeki senelerde gerçekleşecek olan anma törenleri için ise Roman vatandaşların şartlarının iyileştirilmesi yönünde çalışmalar yapacağını vaat etmektedir.

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur: Sorun Eğitim, İstihdam ve Barınma

‘En Roman Dostu Belediye Başkanı’ seçilen Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, ödülünü 18-20 Kasım tarihleri arasında Avrupa Parlamentosu’nda düzenlenecek olan bir törenle Brüksel’de alacak. 

Konuyla ilgili görüşlerini sorduğumuz Abdül Batur, Konak’ta yoğun bir Roman nüfus bulunduğunu hatırlatarak, Roman vatandaşların yaşadıkları semtlere ‘pozitif ayrımcı’ bir gözle baktıklarını dile getirdi. “Romanların en önemli üç sorununun eğitim, istihdam ve barınma” olduğunu kaydeden Batur, “Burada kısa vadede hazırlanacak ve istihdamla ilgili olarak ihtiyacı olan herkese iş verecek kapasite hiç bir yerel yönetimde yok. Ama istihdam alanı yaratacak şeyler yapılabilir. Biz Roman Kültür Merkezi yapıyoruz. Orada düzenlenecek eğitimlerin yanı sıra madde bağımlılığıyla da mücadele edilecek. Biz gençleri, madde bağımlılığına yakalanmadan kurtarmak istiyoruz. Beş yaşından itibaren bir eğitim lazım, bu sebeple kreş de açacağız.” dedi. 

İlki Geçen Yıl Verildi

Sıfır Ayrımcılık Derneği’nin Batı Balkanlar ve Türkiye’de Roman Sivil Toplumu Geliştirme Ortak Girişimi ile işbirliği halinde yürüttüğü Roman Sivil Toplum Örgütleri Projesi kapsamında, Türkiye’nin En Roman Dostu Belediye Başkanı ödülünün ilki geçtiğimiz yıl İstanbul Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü ile Samsun Canik Belediye Başkanı Osman Genç’e verilmişti.