İLKE Gündem Konuşmaları: Türkiye’de Sivil Eğitim

“Türkiye’de Sivil Eğitim: Korkuyla Ümit Arasında”, 2 Mayıs 2019 saat 18.00’da İLKE Derneği’nde müzakere edilecek.

İLKE İlim Kültür Eğitim Derneği, çeşitli alanlarda Türkiye ve dünya meselelerine dair bütünlüklü, odaklı, uygulanabilir politika önerileri içeren yayın serisinin yanısıra Takip Raporları yayınlamaya başladı. Takip Raporları, Geleceğin Türkiyesi Projesi kapsamında yayınlanan raporlarda ele alınan konuları daha derinlikli ve odak biçimde incelemek için hazırlanmakta. Bu bağlamda yayınlanan takip raporlarının ilki İbrahim Hakan Karataş tarafından hazırlanan “Türkiye’de Sivil Eğitim: Korkuyla Ümit Arasında” oldu.

Takip Raporu’nda, sivil eğitim eğitim kavramı incelenerek, meselenin Türkiye’de ele alınış biçimlerine ve yönelimlerine yer veriliyor. Araştırmada sivil eğitimin kapsamı, gelişimi, kuramsal temelleri, güncel durumu ve geleceğe yönelik öngörüler doğrultusunda analizi yapılıyor. Sivil eğitimin, modern eğitim sistemine gerçek bir alternatif olup olmadığı ve hükümetlerin sivil eğitime dair tereddütlerini anlamaya yarayacak ipuçları sunması amaçlanıyor.