Karşılaştırmalı Bir Perspektiften Türkiye’de Aile Politikaları

07 Eylül 2018
İLKE Gündem Konuşmaları etkinliklerinin sekizincisi 8 Eylül 2018 Cumartesi günü 17.00’de İLKE Derneği Teras Salonu’nda yapılacak.

Programda, YEKDER Yönetim Kurulu Üyesi ve İLKE Araştırmacısı Merve Akkuş Güvendi tarafından kaleme alınan “Karşılaştırmalı Bir Perspektiften Türkiye’de Aile Politikaları” başlıklı Politika Notu sunulacak.

İLKE Politika Notları, metinlerin yazarları ve ilgili kişilerin katılımıyla düzenlenen İLKE Gündem Konuşmaları etkinliklerinde müzakere edilmektedir. Politika Notları serisinin sekizincisi olan “Karşılaştırmalı Bir Perspektiften Türkiye’de Aile Politikaları” çalışmasında ailenin sosyal refahını arttırma amacı taşıyan politikaların refah rejimlerinde nasıl olduğu, hangi bileşenlerle birlikte değerlendirildiği ve uygulama sonuçlarının yansımalarının neler olduğu incelenmektedir.

Türkiye’deki aile politikalarının farklı refah rejimlerinden seçilen ülkelerle karşılaştırmalı olarak değerlendirildiği ve diğer refah devletleri ile benzeşen, ayrışan ve yetersiz kalan yönlerine bakılarak Türkiye’nin içerisinde bulunduğu konumu analiz eden Politika Notu, yazarı Merve Akkuş Güvendi ile uzmanların ve ilgililerinin katılımıyla değerlendirilecektir. Toplantıya katılımınızı bekleriz.