“Öğretmenler Sorunların Çözümünde Belirleyici”

Köy Okulları Değişim Ağı’nın (KODA) saha raporuna göre, öğretmenler okullarda yaşanan sorunların çözümünde belirleyici konumda. Rapor kapsamında yapılan mülakatlarda öğretmenlerin en çok belirttiği sorunlar arasında, mesleki gelişim, ailelerin eğitime katılmayışı, okulu terk etme oranları ve velilerle iletişimsizliğin ilk sıralarda yer aldığı görülüyor. KODA’nın sorunların çözümünde sunduğu önerilerden biri de eğitimde kamu-sivil toplum işbirliğinin önemi…

Köy Okulları Değişim Ağı Türkiye’nin farklı yerlerinden 100 öğretmenle yaptığı mülakatları raporlaştırdı. Raporda köy öğretmenlerinin birleştirilmiş sınıfa ve kendilerine dair algılarına dair sorular soruldu. Raporda öğretmenlerin tespit ettiği sorunların çözümleri için öneriler de yer alıyor.

KODA Başkanı Mine Ekinci; “Online anketler yaparak çeşitli öğretmen profilleri belirledik ve bu öğretmen profillerine uygun kişilerle derinlemesine görüşmeler yaptık. Türkiye’nin her yerinden katılım olması bize iyi bir örneklem oldu.” sözleriyle raporlama sürecini ve yöntemlerini özetledi.  Raporun KODA için en dikkat çekici kısmının anket ve görüşme sonuçları olduğunu belirten Ekinci, bu sonuç farklılıkları ile ilgili, “Anket yaptığımızda görülen eksikler ailenin katılmayışı ve fiziksel eksiklikler iken birebir görüşmelerimizde öğretmenin yalnızlığı ve mesleki yetersizlik hissi olduğunu farkettik. Bu da bize son kertede çözümün öğretmende olduğunu gösterdi.” dedi.

Aynı bölgede yaşayan iki öğretmenin problemleri yorumlayışının birbirinden farklı olduğunu, birinin çözüme ulaşırken diğerinin ulaşamadığını gözlemlediklerini ifade eden Ekinci, sorunların çözümüne ilişkin öğretmenin baş etme mekanizmalarının güçlendirilmesi, fırsatlara odaklanma bakış açısının kazandırılması ve uzman ve kaynak aktarımı gerektiğine dikkat çekti.

Araç Gereç ve Materyal Eksikliği Yoğun

Yapılan mülakatlarda öğretmenlerin en çok eksiklik olarak gördüğü sorunlar, sırasıyla kendilerinin mesleki gelişimleri, ailelerin eğitime katılmayışı, okulu terk etme oranları ve velilerle iletişimsizlik oldu. Okullarla ilgili sorunların en başında ders araç, gereç ve materyal ve okul binasındaki eksiklikler olduğu belirtildi. Raporda, köy ile ilgili tespit edilen sorunlar arasında, merkeze uzaklık, elektrik ve su kesintileri gibi görünür olanlarla, çocukların anadili ve eğitim dilinin farklı oluşu gibi psikolojik etkilere de vurgu yapıldı.

KODA raporuna göre; öğretmenler bu sorunların çözümü için şu önerileri sundu:

Okul binalarında fiziksel iyileştirmeye gidilmesi

Birleştirilmiş sınıfların kaldırılması veya birleştirilmiş sınıflar için ayrı bir müfredat hazırlanması

Velilerin eğitime katılması

Köy öğretmenlerinin motivasyonlarını arttıracak ve destekleyecek müdahaleler (danışmanlık-mentörlük)

Köy okullarına dair olumsuz algıları azaltacak çalışmalar yapmak.

Kümele Yöntemi Önerisi

Öğretmenlerin birçoğunun eğitim-öğretim dışında, idari ve temizlik işlerini de üstlenmek zorunda kaldığının da vurgulandığı raporda, çözüm önerisi olarak Kolombiya, Kamboçya gibi ülkelerde uygulanan kümeleme yönteminin denenebilir olduğu belirtildi. Raporda kümeleme ifadesi şöyle tanımlandı:  “Bu modellerde küçük köy okulları kümelenerek tek bir idari birim olarak yönetilmektedir. Bu kümelerde şehir ya da kasaba merkezindeki bir okul ya da köy okullarından biri idari merkez rolü üstlenir. Merkez okuldaki idareci tüm okulların idaresinden sorumludur, bütçe ve personel yönetimini kümedeki tüm okulların ihtiyacını gözeterek yapar. Benzer bir model Türkiye’deki köy okullarında da uygulanabilir.”

Raporda, köy-şehir arasındaki fırsat eşitsizliğini gidermenin yollarından birinin de eğitim alanında çalışan sivil toplum kuruluşları arasında geliştirilecek kuvvetli işbirliği olduğunun altı çizildi.

Raporun tamamına erişmek için tıklayınız.