Açık Veri Devrimi Şimdi Tarımda: Voyd Godan İşbirliği

Dünya Sağlık Örgütü’nün 2018 verilerine göre, 2050'de dünya nüfusunun 10 milyarı aşması öngörülüyor. 2030'a gelindiğinde ise yüzde 30 daha fazla suya, yüzde 50 daha fazla gıdaya ve enerjiye ihtiyaç duyulacağı vurgulanıyor. 2050'ye kadar tarımsal ürünlere olan genel talebin her yıl yüzde 1.1 oranında artması bekleniyor. Tarımsal alanların ve doğal kaynakların hızla azaldığı, iklim değişikliğinin yaşandığı bir dünyada tarımsal üretim süreçlerinde yeni iletişim teknolojilerinin sağladığı imkânları göz ardı etmemek gerek.

Endüstriyel devrimle beraber gıda üretimlerinde olası israf ve kaybın önüne geçerek üretim kalitesini ve kapasitesini arttırmak için en yeni ve etkili çözüm olarak açık veri uygulamaları gösteriliyor. Şubat 2018’de partner olarak savunuculuk kapasitelerini geliştirmeyi hedefleyen Global Open Data for Agriculture and Nutrition (Gıda ve Beslenme için Küresel Açık Veri) Organizasyonu ve Veri Okuryazarlığı Derneği gıda üretimlerinde karşılaşılan sorunların çözümünde açık veri uygulamalarını kullanıyor.

GODAN’un 2018 raporlarına göre, 1986’da dünyada üretilen verinin yalnızca yaklaşık yüzde 1’i dijitalken, günümüzde bu oran yüzde 94’ü aşıyor. Bu durum bize insanlığın, tarihi boyunca ilk defa her yere anında büyük hacimli veriler gönderebilecek konuma ulaştığını gösteriyor. Açık veri hükümetlere, sivil toplum kuruluşlarına ve özel sektöre ilk defa birlikte çalışabilirlik zemini hazırlıyor. GODAN yöneticisi Andre Laperriere’ye göre veri anlamında eşi benzeri görülmemiş bir çağdan geçiyoruz ve bu durum da bizi eşi benzeri görülmemiş araçlar kullanmaya itiyor.

Erişebilirlik üretimde verimliliği arttırıyor

Açık veri doğası gereği herkesin erişebileceği, kullanabileceği, yeniden kullanıp değer üretebileceği şekilde lisanslanıyor. Bu yenilikçi duruşu,  hükümetler, işletmeler, STK’lar arasında sürdürülebilir bir şekilde işbirliği kurma olanağı yaratıyor. Ekolojik koşullar, üretim riskleri, toprak, su, ilaç, ekin analizleri, uydu üzerinden toplanan hava durumları gibi tarıma dair bilgilerin erişilebilir olması üretimde verimliliği arttırıyor.  Başka bir deyişle adil ve açık bir veri ekosistemi, tarımsal üretimin kalitesini doğrudan iyileştiriyor.

“Kapasite geliştirme etkinlikleri büyük bir ihtiyaç”

Veri Okuryazarlığı Derneği’nin yaptığı literatür taramasında Türkiye Tarım ve Orman Bakanlığı’nın kendi Açık Veri Portalı’nın olduğu keşfedilmişti. Veri Okuryazarlığı Derneği’ne göre bu portalın çeşitli kaynaklarla ve tekniklerle, geliştirilmiş servis sistemleriyle güçlendirilmesi mümkün. Dernek, tarıma dair açık verinin etkisinin daha iyi anlaşılması, verilerin birlikte çalışabilirliğinin artması, nasıl kullanılacağı ve yönetileceği konusunda kafa karışıklıkların giderilmesi için kapasite geliştirme etkinlikleri düzenlenmesinin büyük bir ihtiyaç olduğunu da vurguladı.