YADA’dan STK’lar için Sosyal Etki, Savunuculuk ve İletişim Programı

YADA (Yaşama Dair Vakıf) kadın/toplumsal cinsiyet konusunda çalışmalar yapan sivil toplum kuruşlarına yönelik “Sosyal Etki, Savunuculuk ve İletişim” Programı düzenliyor. Programa 24 Aralık‘a kadar başvuru formunu doldurarak başvurabilirsiniz.

YADA (Yaşama Dair Vakıf), kadın/toplumsal cinsiyet konularında çalışan STK’ların proje ve çalışmalarını sosyal etki odaklı yeniden gözden geçirmesi, savunuculuk stratejilerini kurgulaması ya da revize etmesi ve iletişim araçlarını verimli kullanabilmesine destek olmak amacıyla 3 atölye ve destek sürecinden oluşan bir danışmanlık programı düzenliyor.

Programın İçeriği ve Yöntemi

Program sürecinde, 3 atölye çalışması gerçekleştirilecek. Atölye çalışmalarının ardından her kurumla, seçecekleri bir proje/programlarının sosyal etki odaklı tasarım, uygulama ve ölçme metodolojilerini geliştirmek üzere birebir danışmanlık çalışması yapılacak. Atölye çalışmalarının ana başlıkları:

Analiz ve raporlama

– Kavram dünyası: Etki, sosyal etki, etki odaklı tasarım/düşünme, izleme, izleme ve değerlendirme

– Sosyal etki analizi ve raporlaması

Etki odaklı proje tasarımı ve savunuculuk

– Konu yönetimi ve stratejik yaklaşım

– Kurumsal pozisyon/konu bazlı pozisyon

Sosyal etki iletişimi

– İç iletişim, gönüllü, yönetici, bağışçı, donör, dış iletişim

– İletişimde veriyi kullanma

– Paydaş analizi ve güç-yaklaşım çalışması

Başvuru ve Koşullar

Danışmanlık Programı, kadın/toplumsal cinsiyet alanında çalışmalar yapan STK’lara yöneliktir. Programa 10 STK kabul edilecek ve atölyelere bu kurumlardan en az 1 kişinin katılması istenecektir.

Programa dahil olacak STK temsilcilerinin hem atölyelere hem de danışmanlık sürecindeki yönlendirmelere aktif dahiliyeti beklenmektedir. Atölyeler Aralık ve Ocak ayları içerisinde, iki haftalık periyotlarla gerçekleştirilecek, atölyeler arasında kurumların atölyelerle ilgili / atölyeler paralelinde çalışmaları kendileriyle birlikte çalışacak danışmanlarla birlikte yürütmeleri beklenecektir.

Atölyelere katılım için şehirler arası seyahat ve konaklama masrafları karşılanmamaktadır.

Son başvuru tarihi 24 Aralık, saat 17.00’dir. Başvuru sonuçları en geç 26 Aralık’ta e-mail üzerinden başvuru sahiplerine açıklanacaktır.

Başvuruların Değerlendirilmesi

Başvurular farklı konu ve temalarda çalışma konusunda bir denge oluşturulacak şekilde ve bu etkinliğe ihtiyaç ve motivasyon konusundaki başvuru esnasındaki ifadeler doğrultusunda değerlendirilecektir.

Başvuru Formu (tıklayınız)

İletişim ve detaylı bilgi için:

Rümeysa Çamdereli

camdereli@yada.org.tr