İstanbul Perspektifleri: “Sanat, Sokak, Bedensellik”

İstanbul Perspektifleri Söyleşi Serisi’nin üçüncüsü, sanatçı Canan’ın katılımı ve Asuman Suner’in moderatörlüğüyle “Sanat, Sokak, Bedensellik” başlığı altında 20 Aralık’ta İPM Karaköy’de gerçekleşecek.

2018-2019 döneminde her ayın son Perşembe günü gerçekleşecek söyleşi serisinin amacı, İstanbul’un kültürel dokusunun 1980’lerden bu yana nasıl şekillendiğini ve dönüştüğünü öznel hikayeler üzerinden anlamlandırabilmeyi mümkün kılacak bir tartışma platformu yaratmaktır. Kentin kültürel dokusunun dönüşümü, mimarlık, görsel sanatlar, sanat piyasası, festival kültürü, sahne sanatları boyutlarını içeren farklı perspektiflerden ele alınacaktır. Bu çerçevede katılımcılara, farklı kuşaklara ve kimliklere sahip bireyler olarak kent mekânını ve kentin kültür-sanat hayatının farklı dönemlerini nasıl deneyimlediklerine; kendi uzmanlık alanlarının kentin geçirdiği dönüşümle nasıl eklemlendiğine; kentin fiziksel ve kültürel dokusunun dönüşümünü nasıl değerlendirdiklerine ilişkin sorular yöneltilecektir.

Kayıt olmak için lütfen tıklayınız.

Aralık 20, 2018
İPM Karaköy Minerva Han
Etiketler