Stk’ların Karşılaştıkları Sorunlar Ve Çözüm Önerileri İşlendi

Malatya Büyükşehir Belediyesi ve Malatya Kent Konseyi Genel Sekreterliği işbirliğinde düzenlenen Sivil Toplum Akademisi programında “ Sivil Toplum Kuruluşlarının Faaliyet Sürecinde Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri” konulu panel düzenlendi.

Programın açılış konuşmasını yapan Malatya Kent Konseyi Genel Sekreteri Necati Çobanoğlu Sivil Toplum Akademisi programının etkin ve verimli geçtiğini belirterek katılım gösteren Sivil Toplum kuruluşlarına ve muhtarlara teşekkür etti.

Sivil Toplum Kuruluşlarının Faaliyet Sürecinde Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri konusunda konuşan Doç. Dr. Oğuzhan Göktolga STK’ların karşılaştıkları sorunları içsel ve dışsal sorunlar olmak üzere ikiye ayırarak içsel sorunları, STK’nın faaliyet alanının belli olmaması, kalifiye eleman sıkıntısı, derneklerin sabit bir gelire sahip olamaması, derneğin yükünün bir veya birkaç kişinin üzerinde olması, STK’ların belli bir faaliyet alanına odaklanamama sorunu olduğunu belirtti.

Göktolga, “Toplumdaki STK algısının oluşamaması veya gereksiz görülmesi, kamu ile ilişkilerde STK’ların gerekliliğine inanmayan yöneticiler, sorun çözme alanının siyasal arena olduğuna duyulan inanç, ortaklık bilincinin gelişmemesi, STK’lar arası işbirliğinin yetersiz olması sorunları ise dışsal sorunlardır” ifadelerini kullandı.
Doç. Dr. Gökhan Tuncel STK’ların karşılaşmış oldukları sorunların çözüm noktasında alternatif yollar olduğunu belirterek, “Yöneticilerin yazı yazma becerisi ve sevgisi güçlendirilmeli, STK yöneticileri ile üyelerinin eğitimin her aşamasında gerekli bir süreç olduğunu kavramaları ve içe dönük eğitim programları yürütülmeli, katılımcılık kültürü güçlendirilmeli, insana ve topluma dokunan faaliyetlere odaklanmalı, toplumsal ilişkiler ağı güçlü ve sürdürülebilir olmalıdır” diye konuştu.

Kaynak: Milliyet