Diyarbakır’da Bir İlk: Ekonomi ve Kadın Zirvesi

DİKAD tarafından Diyarbakır’da ilke kez düzenlenen "1. Ekonomi ve Kadın Zirvesi" ekonomi, siyaset ve sivil toplum camiasının yoğun ilgisiyle gerçekleştirildi. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan vekili Ali Eroğlu’nun da katıldığı zirvede, eski ve mevcut milletvekilleri de yer aldı. Diyarbakır’da Kadın Girişimciliğinin Durumu ile ilgili hazırlanan raporun sonuçları zirvede paylaşıldı.

Diyarbakır İş Kadınları Derneği (DİKAD), Diyarbakır’da ilk kez bir Ekonomi ve Kadın Zirvesi düzenledi. Programda; Diyarbakır ve Bölgede Ekonomi ve Kadın, Bölgesel Kalkınma Politikaları, Marka Kadınlar, İş Dünyası ve Sivil Toplumda Kadın oturumları gerçekleştirildi.

Programın açılış konuşmasını yapan DİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Reyhan Aktar, birçok kadını eğitim programları ve sertifikalarla iş dünyasına kazandırdıklarını söyledi. Kadın istihdamında Türkiye ortalaması yüzde 32-33 civarında iken bu oranın Diyarbakır ve Urfa gibi bölge şehirlerinde yüzde 22 civarında olduğunu vurgulayan Aktar, “kadının iş dünyasına kazandırılması konusunda önündeki en büyük engel, kadının eğitime ulaşmasındaki zorluk ve kadınlarımızın geleneksel aile yapısı sorunudur. Bu sorunları yapıcı çözüm önerilerimizle aşmayı hedefliyoruz.” açıklamasında bulundu.

Aktar’dan sonra sözü alan TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Eroğlu, TÜRKONFED’in  son 3 yılda toplumsal cinsiyet ve fırsat eşitliği temelinde kadınların hayatın her alanına aktif ve etkin katılımı için farkındalık yaratan projeleri hayata geçirdiğini vurgulayarak, bölgesel kalkınma ve kadın konularının çalışma alanları içinde önemli bir yer tuttuğunu söyledi. Eroğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “2025 yılına kadar toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması halinde dünya ekonomisine 12 trilyon dolarlık bir katkının ortaya çıkacağı düşünülüyor. İş gücü açısından, kadın-erkek uçurumundan kaynaklanan ekonomik kaybımız Gayri Safi Milli Hasılamızın yüzde 25’ine denk gelirken, kadın elinin ve emeğinin değmediği ülkelerde ekonomik kayıp yüzde 30’lara kadar çıkıyor. Kadınların aktif katılımı, üretim, bereket, refah ve kalkınma sağlıyor. Toplumsal cinsiyet eşitliği temelinde kadının çok yönlü güçlendirilmesi, siyaset, iş ve toplumsal hayata kadınların aktif katılımını sağlayacak politikaların hayata geçirilmesi, ülkemizin kalkınması için de olmazsa olmaz koşuldur. Gelişmiş bir ekonomi ve gelişmiş bir demokrasiye giden yol kadının güçlendirilmesinden geçmektedir.”

Programa katılan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan kadın girişimciliğini destekleme konusunda bakanlık olarak yaptıklarını anlattı. Bakan Pekcan şunları söyledi: Kadınların iş hayatına katılım oranının Avrupa’da yüzde 52’lerde, dünya ortalamasının ise yüzde 50’lerde. Türkiye’de hala bu yılın temmuz ayı verilerine göre bu oran yüzde 34,7’dir. Ama bu rakamlar yeterli değil, bunu artırmamız lazım. Bizim orta gelir seviyesinden yüksek gelir seviyesine çıkabilmemiz için teknolojiye yatırım yapmamız, ihracatı artırmamız, ihracatı KOBİ’lere, esnafa yaymamız, kadın girişimci sayımızı dünya ortalamasına en azından çıkarmamız lazım. Burada alacağımız yol var ve yapacağımız çok şey var. Kadınların eğitimine de girişimciliğine de son derece önem veriyoruz. Sivil toplum kuruluşlarına bu konuda çok iş düşüyor. Sivil toplum kuruluşlarının yönlendirme, teşvik etme, eğitim, finansal desteklere erişim konusunda kadın girişimciliğini desteklemesi gerekmektedir. Bakanlık olarak 2 hafta önce sosyal kooperatifçilik tanıtım ve eğitim trenini yola çıkardık. Bu tren yılsonuna kadar 11 ili tamamlayacak. Ankara’dan başladı Eskişehir ve tüm Ege havzasındaki illerimizi dolaşıyor. Her gittiği ilde sanayi ve ticaret odalarımız, valilikler, belediyelerle paneller, çalıştaylar düzenliyoruz, kooperatifçiliğin tanıtılması için. Kadınları teknoloji konusunda da girişimci olmaya davet ediyoruz. Kadınları teknolojiye yatırım yapmak, teknolojiye özendirmek durumundayız. Kadınlarımızı da bu yönde destekliyoruz, kadın kooperatifçiliğine önem veriyoruz. Bakanlık olarak Kooperatif kurmak isteyen kadınlara destek oluyoruz. Bu anlamda şimdiye kadar 172 kadın kooperatifinin kuruluşuna destek olduk.

Programda DİKAD’ın Rawest Araştırma desteğiyle hazırladığı Diyarbakır’da Kadın Girişimciliğinin Durumu başlıklı saha araştırmasının sonuçları da paylaşıldı. KOSGEB destekli Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi almış 550 kadınla yapılan görüşmelere dayanan araştırmaya göre kadınların iş hayatında yaşadıkları sorunlar; ev işleri ve çocuk bakımı ile işyerinin birlikte sürdürmek zorunda kalmaları, maddi sıkıntılar, anlayışsızlıkla karşılanmak, kadınlara yönelik imkanların kısıtlı olması, çevrenin kadınların işlerini küçümsemesi, mobbing, taciz ve kötü muamele şeklinde sıralanmaktadır.

Araştırmanın diğer sonuçlarından bazıları şöyle…

  • 2010 yılından bu yana Diyarbakır’da 15 bin 862 kişi girişimcilik sertifikası almış; bunların %64’ü erkek, %36’sı kadındır.
  • 2012’den bugüne kadar toplam 1.640 kişi bu sertifika ile bir iş kurmuştur. Bunların %69’u erkek, %31’i kadındır.
  • Eğitimlerin istihdama dönüşmesi Erkeklerde %11, kadınlarda %9 civarındadır.
  • Girişimcilik eğitiminin faydalı geçtiğini düşünen katılımcılar iş kurmama gerekçelerini çoğunlukla öz sermaye olmayışı ve uygun zamana erteleme şeklinde açıklıyorlar.
  • Araştırmaya katılmış ve işini kurmuş kadınlardan dörtte üçü KOSGEB hibelerine başvurmuş ve başvurular genellikle olumlu sonuçlanmıştır.
  • Girişimci kadınların büyük çoğunluğu 35 bin TL’ye kadar hibe desteği almıştır.
  • Alınan hibeler, girişimcilerin üçte ikisinde sermayenin çeyreğini oluşturmaktadır.
  • Kadın girişimcilerin çalıştırdığı personel içinde kadınların oranı (%60) erkeklerin oranına (%40) göre daha fazladır.
  • Kadın girişimcilerin çoğunun işyerine ait internet sitesi bulunmamakta, çok büyük bir kısmı e-ticaret kullanmamaktadır. İş için sosyal medya kullananlar arasında %30 ile instagram kullanımı öndedir.

Diyarbakır’da Kadın Girişimciliğinin Durumu başlıklı saha araştırmasının bütün sonuçlarını görmek için tıklayınız…