Diyanet Manevi Danışmanlara “Cinsel Yönelim ve Cinsel Kimliğe Duyarlı Olun” Dedi

Diyanet'in Manevi Danışmanlar Ulusal Meslek Standartları arasında “hizmet alanların cinsel yönelim, cinsel kimliğine duyarlı olmak” maddesi yer aldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yeni hazırladığı Manevi Danışmanlar Ulusal Meslek Standartları arasında “hizmet alanların cinsel yönelim, cinsel kimliğine duyarlı olmak” maddesi yer aldı.

Diyanet’in hazırladığı meslek standartları belgesinde, öğrenci yurtları, eğitim kurumları, gençlik merkezleri ve kampları, ceza infaz kurumları, sağlık kuruluşları, sosyal hizmet kurumları ve benzeri yerlerde verdiği çalışan altıncı seviye manevi danışmanların meslek tanımı, görevleri, başarım ölçütleri sıralanıyor.

Ulusal Meslek Standartları kapsamında manevi danışmanların tutum ve davranış standartları arasında “Hizmet alanların sosyal, kültürel, etnik, cinsel yönelim, cinsel kimlik ve engel durumlarına duyarlı  olmak” maddesi yer aldı.

Mesleki Yeterlilik Kurumu ve Diyanet’in ortak hazırladığı Manevi Danışman Ulusal Meslek Standardı hakkında, sektördeki paydaşların 5 Ekim’e kadar değerlendirme göndermesi bekleniyor. Belgeye, bu görüş ve değerlendirmeler ışığında son hali verilecek.

Ulusal Meslek Standardına göre, manevi danışmanların tutum ve davranışları şöyle sıralanıyor:

1. Belirsizlik durumlarına karşı tahammül göstermek

2.  Çalışma ortamındaki ilişkilerinde olumlu ve duyarlı olmak

3.  Çalışma zamanını işe uygun şekilde etkili ve verimli kullanmak

4.   Çevreyi korumaya karşı duyarlı olmak

5.   Geri bildirimlere ve eleştirilere açık olmak

6.   Hizmet alanların sosyal, kültürel, etnik, cinsel yönelim, cinsel kimlik ve engel durumlarına duyarlı olmak

7.   Hizmet sürecinde motive edici, destekleyici tutumunu sürdürmek

8.   Hizmet süreçlerinde kaliteye önem vermek

9.   Hizmet süreçlerini etik ve yasal kurallara uygun yürütmek

10. İlgili meslek elemanları ile işbirliği içinde uyumlu çalışmak

11. İş disiplini sağlamada doğru, etkili davranış ve tutumlara sahip olmak

12. İş sağlığı ve güvenliği düzenlemelerini benimsemek

13. Kendi beden ve ruh sağlığını korumaya önem vermek

14. Mesleğine ilişkin konularda paylaşımcı olmak

15. Mesleğine ilişkin yeniliklere ve yeni fikirlere açık olmak

16. Mesleki gelişimini sürdürmeye önem vermek

17. Olaylar ve durumlar karşısında esnek ve olumlu davranış ve tutuma sahip olmak

18. Sosyal sorumluluk çalışmalarına katılımda istekli olmak

Kaynak: Bianet