KAFFED, Rusya’da Anadil Eğitimi Kısıtlamasına Karşı Deklarasyon Yayınladı

Rusya'da federasyon bünyesindeki cumhuriyetlerde anadilde eğitim hakkını kısıtlayan "Rusya Federasyonu'nda Eğitim" yasasının Federasyon Meclisi'nden geçmesi üzerine KAFFED bir bildiri yayınladı.

Rusya Federasyonu bünyesindeki cumhuriyetlerin, eğitimde anadillerine ilişkin hakları önemli ölçüde ellerinden alan “Rusya Federasyonu’nda Eğitim Üzerine” yasasında değişiklik yapılmasına ilişkin öneri 25 Temmuz 2018 tarihinde Duma adı verilen alt mecliste onaylandı.

Anadilde eğitime kısıtlama getiren yasa tasarısı Federasyon Meclisi’nde 3 Ağustos 2018 tarihinde onaylanarak yürürlüğe girdi. Kafkas Dernekleri Federasyonu’nun (KAFFED) çağrısı ile 126 sivil toplum kuruluşu yasayı değerlendirebilmek adına Ankara’da bir araya geldi.

Toplantı sonrasında 126 sivil toplum kuruluşu ortak kaygı ve tepkilerin dile getirileceği bir deklarasyon yayınlanması konusunda mutabık kaldılar.

“Yerli halkların anadil eğitimine darbe indirildi”

“Baskılara ve kısıtlamalara karşı anadilimizi sonuna kadar savunacağız” başlığı ile KAFFED tarafından yayınlanan bildiride Rusya Federasyonu’nda yaşayan yerli halkların dillerinin eğitimine bir darbe daha indirildiği belirtildi.

“Bu kadar önemli bir yasanın, yasadan etkilenen tarafların katılımı olmaksızın tüm iyi niyetli çağrılara rağmen bu kadar hızlı bir süreç ile onaylanması manidardır” denilen deklarasyonda “zaten resmi dil olarak eğitim sistemi içerisinde öğretilmekte olan Rusça, söz konusu değişiklik ile ayrıca okul öncesi dâhil olmak üzere tüm eğitim sisteminde anadilleri ile birlikte seçmeli hale getirilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

Anadili dersleri zorunlu dersler arasından çıkartıldı

Yasa ile birlikte zaman içerisinde 2 saate kadar indirilen anadil dersleri artık zorunlu dersler arasından çıkartılarak sınıf geçmeyi etkilemeyen ikincil bir ders statüsüne getirildi.

Bildiride, “İkincil ders durumuna getirilen anadil eğitiminin baskılarla birlikte ders seçilmeleri zorlaştırılmış ve yer yer tamamen ortadan kaldırılabilecek duruma getirilmiştir” denildi.

“Derdimiz, bizi biz yapan ve antik çağlardan beri sahip olduğumuz ana dilimizdir, kültürümüzdür” ifadeleri yer alan bildiride “Hiçbir ülkeye yandaş veya karşıt olmak gibi bir derdimiz de yoktur. Aynı zamanda hiçbir ülkeyle Türkiye’nin ilişkilerini bozmak gibi bir amacımız da söz konusu değildir” denildi.

Bildirinin tamamı için tıklayın.

126 Kafkas derneğinden destek

Deklarasyon 126 sivil toplum kuruluşu (STK) tarafından imzalanarak çeşitli öneriler ile nihai hale getirildi ve imzacı olmak isteyen kuruluşların imzasına açık.

Kaynak: Bianet