KAFFED Kadın Katılımı Çalıştayı

Kafkas Dernekleri Federasyonu (KAFFED) kadınların karar mekanizmalarında, kurumsal ve toplumsal çalışmalarda daha fazla yer almasını teşvik edecek politikaları oluşturmak üzere Kadın Katılımı Çalıştayı düzenliyor. 13-14 Şubat 2021 tarihlerinde gerçekleştirecek olan çalıştay oturumları canlı olarak yayınlanacak.

KAFFED ve üye dernekleri, kurumsal ve toplumsal çalışmalara ve mekanizmalara kadın katılımının güçlendirilmesi amacıyla son yıllarda yoğunlaşan bir çaba içerisinde. Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Başkanlar Kurulu toplantılarının yanı sıra farklı vesileler ile konu gündeme getirilerek tartışıldı. Bu çalışmalar sonucu 2017 yılında Genel Kurul, Federasyon tüzüğünde değişikliğe giderek üçte bir cinsiyet kotası hükmünü koydu.

7 Nisan 2019 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul’da ilk kadın Genel Başkan olarak Yıldız Şekerci seçildi. KAFFED’in toplumsal çalışmaları ve kurumsal mekanizmalarında kadın katılımının artırılması öncelikli gündemleri arasında yer alıyor.

Bu kapsamda KAFFED’in Stratejik Planında kurumsal vizyonu arasında “kadınların karar alma süreçlerine aktif katılımının artırılması” da yer alıyor. Bu stratejik hedef doğrultusunda geniş katılımlı bir çalıştayın Eylül 2020’de gerçekleştirilmesine yönelik hazırlıklar pandemi önlemleri nedeni ile online bir toplantıya çevrildi.

KAFFED’in 13-14 Şubat 2021 tarihlerinde gerçekleştireceği Kadın Katılımı Çalıştayı’nı canlı olarak KAFFED Facebook Hesabı ve KAFFED Youtube Hesabı  üzerinden takip edebilirsiniz.