Reçel Konuşmaları: “Türkiye’de Müslümanlık, Kadın Hareketi ve Feminizm”

Biz, Reçel Blog olarak, 2014 yılından beri kadınların ve bilhassa Müslüman kadınların; gündelik deneyimlerine, toplumsal meseleleri algılayışlarına, ilgilerine, meraklarına, dertlerine, umutlarına, kaygılarına, mücadelelerine dair sözlerini söyleyebilecekleri bir mecra olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz.
Tekil bir görüntü, tekil bir kimlik olmadan ‘Müslüman kadın’ın tüm hallerini onların kendi dilinden yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Müslüman kadınlar aynı şeylere sevinip aynı şeylere üzülmüyor. Aynı yerlerden gelip aynı yerlere gitmiyor. Ama kendini kamusal alanda “Müslüman” olarak tanımlayan kadınların ortak tecrübelerine de şahitlik ediyoruz. Farklılıkları ve benzerlikleriyle bu tecrübenin üzerinde konuşmaya ve tartışmaya değer olduğunu düşünüyoruz.
Sizi de bu alanı konuşmaya ve tartışmaya, tek sesliliği çoğullaştırmaya çağırıyoruz. Etkinliğimizin ilk bölümünde Reçel Blog moderatörlüğünde; kamusal alan, aktivizm, dini literatürde kadın gibi alt başlıklarda sunumlar gerçekleştirilecek. İkinci bölümde de katılımcılarla birlikte Müslümanlık, kadın hareketi ve feminizm kavramları çerçevesinde tartışmalar yürütülecek.
Müslüman kadın hareketini konuşmak ve hareketin kadın meselesiyle kurduğu bağları ele almak, farklı feminist hareketlerle olan iletişim, paylaşım ve dayanışmayı güçlendirmek için yapacağımız panele sizleri de bekliyoruz.
Son Başvuru Tarihi: 18 Temmuz Çarşamba
Başvuru Formu: https://goo.gl/KhQi25
Program:
1. Oturum (10.00-11.45):
Moderatör: Rümeysa Çamdereli
Konuşmacılar:
Saule Yussupova
Ayşe Özlem Ekşi
Öğle Yemeği (11.45-12.30)
2. Oturum (12.30-15.00):
Katılımcılarla Ortak Forum
Yer: Ankara Gordion Hotel
Tarih: 20 Temmuz Cuma 2018
Saat:  10.00-15.00