Sosyal Sorumluluk Platformu Proje Başvuruları Başladı

08 Haziran 2018
STÖ'lerle sorumluluk projelerine kaynak ayırmak isteyen kuruluşları yan yana getiren Sosyal Sorumluluk Platformu'na başvuru süreci başladı. STK'lar platform aracılığıyla projelerine 5 bin ila 25 bin arasında bütçe oluşturabilecekler.

Faaliyet gösterdikleri alanlarda uzman olan ve bu faaliyetlerine destek arayan STK’lar ile sosyal sorumluluk projelerine kaynak ayırmak isteyen ve doğru proje ortağı arayan kurumlar ve bireysel bağışçılar arasındaki iletişimi kolaylaştırmayı hedefleyen platformda, sivil toplum kuruluşları kendilerini kadınlar, çocuklar/ gençler, yaşlılar, engelliler/hastalar ve aileleri, göçle gelenler, işsizler, yoksullar, kırsal ve kentsel gelişim ve çevre, terör mağdurları, gaziler ve şehit yakınları, başlıklarında proje fikirlerini www.sosyalsorumluluk.org.t r adresinden tanıtabilirler.

Sosyal destek projelerini desteklemek isteyen  kamu ve özel sektör kuruluşları ile bireysel bağışçılar aynı şekilde, sponsorluk rehberini inceleyerek projelere katkıda bulunabilir, online bağış imkanından yararlanabilirler.

Kaynak: STGM