Kadın ve LGBTİ Örgütlerinden Flormar’ı Boykot Çağrısı

94 kadın ve LGBTİ örgütü, “sendikalaştığı için işten çıkarılan, çoğu kadın 120 işçi işlerine iade edilene dek Flormar ve Yves Rocher ürünlerini kullanmayacaklarını ve aktif bir boykot kampanyası örgütleyeceklerini” açıkladı.

Kozmetik bakım ürünleri fabrikası Flormar işçilerinin, firmanın Gebze Organize Sanayi Sitesi’ndeki fabrikası önündeki eylemleri 21. gününde.

Kadın ve LGBTİ örgütleri de direnişteki Flormar işçilerine destek açıklaması yaptı.

Açıklamada, direnişteki çoğu kadın olan işçilerin talepleri arasında “insanca yaşayabilecekleri bir ücret alabilmek ve işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda da adımlar atılmasının olduğu” ifade edildi.

“Sendika üyeliği, Anayasal ve uluslararası bir hak”

94 imzalı açıklama, “Flormar Türkiye ve Groupo Rocher yönetimlerine” sesleniyor.

Açıklama metni özetle şöyle:

“Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Flormar firması, Mayıs ayı içerisinde sendikaya üye olduğu için çoğunluğu kadın 120 işçiyi işten çıkardı.

“Sendikaya üye olmak gerek ulusal gerek uluslararası sözleşmelerle de tanımı net bir haktır;  Anayasa’nın 51. maddesi, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi Madde 23, 6356 sayılı Sendikalar Kanunu Madde 31, 87 Sayılı ILO sözleşmesi, Avrupa Sosyal Şartı Madde 5…

“Tüm bu kanunlar ile sendikalaşma hakkı belirtilir ve Flormar sendikaya üye olduğu için işçi çıkararak yasadışı bir uygulamada bulunuyor. Flormar yönetimi ayrıca işçileri işten çıkarmakla kalmayıp içerideki işçiler ile dışarıdaki işçilerin iletişim kanallarını da kesmeye çalıştı.

“15 Mayıs’tan bu yana kararlılıkla direnen çoğu kadın işçi, sendikalı olarak işe geri dönmek istiyor. İşçilerin talepleri arasında insanca yaşayabilecekleri bir ücret alabilmek ve işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda da adımlar atılması var.

“Yves Rocher emek düşmanı tavrı nasıl açıklıyor?”

“‘Biz istersek her şeyi yaparız’ diyerek kadınlar üzerinden samimiyetsizce reklam yapan Flormar, işçileri anayasal haklarını kullandıkları, işten çıkarılan arkadaşlarını destekledikleri için fütursuzca işten atabiliyor!

“Doğa dostu olmakla övünen, Flormar’ın yüzde 51 hissesini satın almış olan Yves Rocher, bünyesindeki firmanın emek düşmanı tavrını nasıl açıklıyor?

“Fransa’da da sendikal örgütlenme hakken, büyük ortak Rocher grubu, bünyesinde bulunan bir başka coğrafyadaki firmanın anayasaya karşı bu hareketini sessiz kalarak onaylayacak mı?”

“Biz durursak dünya durur, biliyoruz”

“Bizler aşağıda imzası bulunanlar belirtmek isteriz ki, anayasal hakkını kullanarak sendikalaştığı için işten atılan 120 işçi işlerine iade edilene dek ne Flormar ne de Yves Rocher ürünlerini kullanacağız ve aktif bir boykot kampanyası örgütleyeceğiz.

“Hem tüketici kitlesini oluşturan kadınların tüketim oranını artırabilmek amacıyla, duyguları, güçlü kadın imajını pazarlamaya çalışmanıza, hem de hiç gocunmadan haklarını talep ettiği anda kadınları işten çıkarmanıza müsaade etmeyeceğiz.

“Tüm işçiler işe iade edilene, işçilerin talepleri karşılanana kadar ürünlerinizi tüketmiyoruz. Biz durursak dünya durur, biliyoruz!”

Kaynak: Bianet

Etiketler