Bölge İdare Mahkemesi Cinsiyetçi Kelimelerin Sözlükte Kalmasına Karar Verdi

Ankara Bölge İdare Mahkemesi 12. İdari Dava Dairesi, “oynak”, “kötü yola düşmek”, “yollu” gibi cinsiyetçi kelimelerin argo anlamlarının Türk Dil Kurumu (TDK) sözlüğünden kaldırılmasına ilişkin idare mahkemesi kararının yürütmesini durdurdu.

Türk Dil Kurumu’nun hazırladığı sözlükte cinsiyetçi anlamı yayımlanan bazı sözcüklerinin cinsiyet ayrımcılığına dayalı aşağılayıcı ve küçük düşürücü ifadeler olduğu gerekçesiyle çıkarılmasını isteyen Halkevleri Eş Genel Başkanı Dilşat Aktaş’ın talebi reddedilirken,  başvuru mahkeme sürecine taşınmıştı. Aktaş’ın başvurusunun reddi üzerine Ankara 6. İdare Mahkemesinde dava açılmış ve mahkeme, söz konusu kelimelerin argo anlamlarının sözlükten çıkarılmasına karar vermişti.Mahkeme kararında Türkçe’nin doğru ve güzel kullanılması hususunda öncü görevi üstlenen TDK’nin sözlüğü ve internet sayfasında yer almasının hukuka uygun olmadığını belirtmişti. Bu kararın ardından dosya istinafa taşınmıştı. Bunun ardından ise 12. İdari Dava Dairesi ‘nin aldığı kararla Ankara 6. İdare Mahkemesinin kararının yürütmesi durduruldu.

İstinaf mahkemesi kararında, TDK’nin hazırladığı Türkçe Sözlük’te yer alan dava konusu sözcüklerin anlamlandırılmasında, halk ağzındaki yaygın kullanımı, sözcüğün asıl ve mecaz anlamları ile argo kullanımı dikkate alınarak anlam sıralaması yapıldığı belirtilen kararda, anlamlandırma çalışmalarında TDK’nin iradesinden ziyade sözcüğe halkın yüklediği anlamın dikkate alındığının anlaşıldığını söyledi.

Sözlükte yer alan ifadelerin kadınlara ayrımcılık yapmak veya kadına şiddet uygulanmasına zemin hazırlanması gibi bir amaç gütmediğini iddia eden kararda, “Sözlükte kelimelerin, toplumsal yaşamda var olan kavramların iyi ya da kötü, doğru ya da yanlış olduğundan bağımsız kelime anlamları ile varsa argo, alay, hakaret ve benzeri anlamlarının da belirtildiği, bu kapsamda argo, alay, hakaret ve benzeri anlamları olan kelimelerin sözlükte bulunmalarının değil kullanımlarının hukuka aykırı olduğu açıktır” ifadesi kullanıldı.

Kaynak: STGM