11-13 Mayıs Tarihlerinde Sosyal Haklar Nehir Sempozyumu ve Forumu Daveti

30 Nisan 2018
"Sempozyumumuz 11-13 Mayıs 2018 tarihlerinde İstanbul’da yapılacak; sempozyumda ele alınan konuları sosyal hakların acımasız tahribatı olan Soma’ya 13 Mayıs 2018 pazar günü taşıyacağız."

Sosyal Haklar Derneği’nin paylaştığı etkinlik daveti şu şekilde:

“Zor ve karanlık günlerden geçiyoruz ve günler birçok şeyi hızla dönüştürüyor. Dönüşümün önemli sonuçlarından biri tarihsel olarak kazanılmış sosyal hakların yaratılan istisna koşullar altında en iyi niyetle askıya alınması ya da tamamen tahrip edilmesidir. Hızlı yıkım sürecinde hak kayıpları “ateş düştüğü yeri yakar” ifadesini doğrulayacak şekilde kabullenici, ne yapabiliriz ki tarzında neredeyse “kaderimiz buymuş” içeriğini dolduracak bir duygu-davranış biçimine dönüşmüş durumda. Haksızlık yapmayalım “ateşin düştüğü yerlerde” hızla merhem olmaya çalışan birbirinden ayrı enerjiler var ve bu enerjiler anlamlı ve önemli. Ama var olan enerjilerimiz birbirinden izole olduğu için yetersiz kalıyor. O zaman enerjilerin birleştirilmesi gerekiyor.

Kapitalizmin ve ulus-devletlerin biriken açmazlarını, çelişkilerini yaşıyoruz. Bu çelişkilerin önemli sonuçlarından biri de sosyal hakların tahribatı. Tahribat genişleyip derinleştikçe süreçten etkilenen yeni toplumsal kesimlerin varlığına neden oluyor. Uzlaşmazlıklar artıyor, uzlaşmazlıklar arttıkça siyasi iktidar tüm aygıtları ile daha baskın hale geliyor. Artan çelişki ve uzlaşmazlıklar yeni siyasal alanların varlığına yol açıyor. Uzlaşmazlıkların geldiği aşama kendini savaş biçiminde açığa çıkarıyor. Uzlaşmazlıklar siyasi iktidarın manevra yeteneğini artırıyor. Uzlaşmazlıklar siyasi iktidarın manevra alanını daraltıyor.

Sosyal Haklar Derneği olarak sosyal hakların tahribatı ile açığa çıkan yeni uzlaşmazlıkları anlama ve birbirinden kopuk yürüyen mücadele alanları arasındaki içsel bağlantıları kurmak için bir sempozyumda bir araya gelme kararı aldık.

Sosyal haklar üzerinden, sosyal haklar dolayımında yaşanan süreci anlamaya yönelik bir sempozyum. Farklı alanlarda yaşananların nasıl bir işleyiş-sürecin ürünü olduğunu birlikte tartışalım istedik. Yaşamın farklı alanlarında ellerimizi kollarımız bağlayan sosyal hak kayıplarına karşı nasıl mücadele edilir, nasıl bir arada dururuz, nasıl birlikte yol alırız birlikte konuşalım, birlikte tartışalım, enerjilerimizi bir araya getirelim istedik.

Sempozyumumuz 11-12 Mayıs 2018 tarihlerinde İstanbul’da yapılacak; sempozyumda ele alınan konuları sosyal hakların acımasız tahribatı olan Soma’ya 13 Mayıs 2018 pazar günü taşıyacağız. Soma’da tüm katkılar bir arada Soma halkının katılımı ile tartışmaya açılacak.

Gelin hep birlikte sempozyuma/foruma heyecanımızı, hevesimizi katalım…”

 

SOSYAL HAKLAR NEHİR SEMPOZYUMU/FORUMU

(Çapraz Dayanışma Ağları)

KOLAYLAŞTIRICILAR

Özlem Bilgili & Yeşim Dinçer & Fuat Ercan

 

11 Mayıs 2018-Cuma

 Açılış Konuşması-Sosyal Haklar Üzerine  Açılış Konuşmaları

10:30 – 10:40      Melda Onur

10:40 – 11:00      Ayşe Buğra

11:00 – 11:20      İbrahim Kaboğlu

11:20 – 11:30      ARA

Sosyal Haklara Psikolojiden/Psikiyatriden bakmak

11:30 – 11:45      Sezai Berber

11:45 – 12:00      Ceyda Yılmazçetin

Sosyal Haklar ile Adalet Duygusunun Kaybı ve Yeniden Oluşturulmasına Dair Dinamikler

12:00 – 12:20      Hilal Eyüpoğlu & Ayten Deniz Tepeli

12:20 – 12:30      İSTASYON

Sağlık Hakkı/Mücadelesi

12:30 – 12:50      Mehmet Zencir

12:50 – 13:10      Özgür Erbaş

13:10 – 13:25      İSTASYON

13:25 – 14:10      YEMEK ARASI

Geçmişten Günümüze Sanatçı Hakları ve Mücadeleleri

14:10 – 14:30      Atölyealtı Sanat Kolektifi (Serhat Yüksekbağ & Hüseyin Çubuk & Ferhat Yüksekbağ)

Sosyal Haklar Alanı Bağlamında Hayvan Hakları

14:30 – 14:50      Hakan Nişancı

Bütçe Hakkı: Buna Hakkımız Var mı?

14:50 – 15:10      Özgün Akduran

Göçmen Haklarına Eleştirel Bir Bakış

15:10 – 15:30      Gaye Yılmaz

İki Ayrı Pratik: Hak Temelli Yardımlar ve Dayanışma Pratikleri                 

15:30 – 15:50      Senem Doyduk & Özlem Altun

Türkiye’de Sosyal Yardım Hakkı/Haksızlığı veMücadelesi

15:50 – 16:10      Denizcan Kutlu

Emeğin Hak Mücadelesi

16:10 – 16:30      Aziz Çelik

16:30 – 16:45      İSTASYON

Türkiye’de Borçlanma ve Kadınların Finansal Sisteme İçerilmeleri                                            

16:45 – 17:00      Elif Karaçimen

Toplumsal Cinsiyet ve Haklar

17:00 – 17:15      Handan Koç

17:15 – 17:30      Sevda Karaca

17:30 – 17:45      Gülsüm Kav

17:45 – 18:00      Yeşim Dinçer

18:00 – 18:15      İSTASYON

Kent Estetiği Hakkı/Mücadelesi

18:15 – 18:30      Arif Arslan

Kent Hakkı/Mücadelesi

18:30 – 18:45      Mücella Yapıcı

18:45 – 19:00      Cihan Uzunçarşılı Baysal

19:00 – 19:15      Şebnem Şimşek

19:15 – 19:30       İSTASYON

—————————————-

12 Mayıs 2018-Cumartesi

Ekoloji Haklar / Mücadelesi

10:30 – 10:45      Beyza Üstün

10:45 – 11:00      Mehmet Horuş

11:00 – 11:15      Özgür Gürbüz

açlardan Ormanı, Ormandan Doğayı Görememek ve Tahribatı Ağaç Sayısına İndirgemek

11:15 – 11:30      Besim Sertok

11:30 – 11:50      İSTASYON

11:50 – 12:00      ARA

Gıda Hakkı /Mücadelesi

12:00 – 12:20      Bülent Şık

12:20 – 12:40      Selma Değirmenci

12:40 – 12:50      İSTASYON

Eğitim Hakkı

12:50 – 13:10      Feray Aydoğan

13:10 – 13:30      İklime Kabasakal

13:30 – 13:45      İSTASYON

13:45 – 14:30      YEMEK ARASI

Güvencesizliğin Ötesinde: Kadınların Deneyimlerini Yeniden Düşünmek

14:30 – 14:45      Elif Hacısalihoğlu

Emeğin Hak Mücadelesi

14:45 – 15:00      Özgür Müftüoğlu

15:00 – 15:15      Hakan Koçak

15:15 – 15:30      Ertuğrul Bilir

15:30 – 15:45      İSTASYON

Haber Alma/Verme Hakkı/Mücadelesi

15:45 – 16:00      Ertuğrul Mavioğlu

16:00 – 16:15      Utku Zırığ

16:15 – 16:30      Murat Sabuncu

16:30 – 16:45      İSTASYON

 Heteronormatifliğin Görünmez Kuşatmasında LGBTİ’lerin Sosyal Hakları

16:45 – 17:00      Remzi Altunpolat

Türkiye’de LGBTİ Bireylerin Çalışma Hayatında Karşılaştığı Ayrımcılığın Sosyal Haklar Bağlamında Değerlendirilmesi

17:00 – 17:15      Hilal Karum

Dar Zamanlarda Siyaset: Çapraz Dayanışma Ağları

17:15 – 17:30      İsmet Akça

17:30 – 17:45      Fuat Ercan

17:45 – 18:00      Canan Kaftancıoğlu

18:00 – 18:15      Ali Yalçın

18:15 – 18:30      Hakan Öztürk

18:30 – 18:45      Özgür Karaduman

18:45 –  19:00     İSTASYON

 

Adres:

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi
Kemankeş Mah. Kemankeş Cad. No:31 Karaköy/Beyoğlu İstanbul

Sempozyum İletişim:

E-Mail: sosyalhaklar@sosyalhaklardernegi.org

Whatsapp: 05530505358

—————————————–

13 Mayıs 2018-Pazar                                                                           Soma’da Forum

09:30 – 12:00      Kolaylaştırıcılar: Evren İşler & Kamil Kartal

Adres: Nihat Danişment Mah. Gazi Osman Paşa Cad. No:15 Soma Manisa

E-Mail: sosyalhaklar@sosyalhaklardernegi.org

Whatsapp: 05530505358

 

Program_Sosyal Haklar Sempozyumu_11-12-13 Mayıs 2018