Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı, Kadın Sağlığı Seminer Programı Düzenliyor

Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı (TAPV), 7-11 Mayıs 2018 tarihleri arasında, kadınlara yönelik hizmetleri olan, kadınların kolay ulaşabilecekleri yerlerde bulunan, cinsel sağlık/üreme sağlığı konularında kadınlara bilgi vermek ve farkındalık sağlamak amacıyla çalışmalar yürüten yerel yönetimlerin ilgili birimleri, Kadın Danışma Merkezleri, Toplum Merkezleri, Sosyal Hizmet Merkezleri vb kurum çalışanlarına yönelik bir “Kadın Sağlığı Seminer Programı eğitici eğitimi” düzenliyor.

 

Programın Amacı

 • Farkındalık ve bilgilendirme faaliyetleri ile kadınlara yönelik seminer, grup etkinlikleri, eğitim vb hizmet çalışmalarını desteklemek
 • Sivil toplum kuruluşlarının (STK), belediyelerin, kamu kurumlarının ilgili birimlerinde görev alanların eğitim ve danışmanlık kapasitelerini güçlendirmek
 • Doğrudan kadınlara yönelik kadın sağlığı, üreme sağlığı, üreme hakları eğitimlerinin uluslararası standartlara uygun biçimde düzenlenmesini sağlamak
 • Kadınların temel üreme/cinsel sağlık konularında doğru bilgilere erişimini sağlamak; koruyucu sağlık davranışları konusunda rol almalarını teşvik etmek; koruyucu sağlık bilgilerini geliştirmeyi amaçlar.

Eğitim Konuları:

 • Bedenimizi Tanıyalım
 • Temizlik ve Beslenme
 • Güvenli Annelik
 • Kadın Sağlığı Sorunları
 • Doğurganlığı Düzenleyen Yöntemler
 • Çocukluk ve Ergenlikte Cinsel Eğitim
 • Menopoz
 • Haklar

 

Başvuru Koşulları

Programa katılmak isteyen ve aşağıdaki kriterleri karşılayan adayların, 30 Nisan Pazartesi günü saat 17:00’e kadar başvuru formununu doldurmaları gerekmektedir. Başvurusu uygun bulunan adaylarla 3 Mayıs 2018 e-posta yoluyla iletişime geçilecektir

Programa Kimler Başvurabilir

 • Bir sivil toplum kuruluşu, dernek, vakıf, belediye vb kurumda görevli,
 • Kadınlara yönelik eğitim ve bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirebilecek,
 • Çalışma ortamı ve süreçleri içinde eğitim çalışmalarını uygulayabilecek,
 • Eğitim programlarının kurum adına devamlılığını sağlayabilecek kişiler