8. Bahar Semineri “Yasaklar ve Mücadele” // Bildiri Çağrısı

Sosyal Politikalar Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği bu yılki teması “Yasaklar ve Mücadele” olan 8. SPoD Bahar Semineri'ne çağrıda bulunuyor:

Bu yılki 8. SPoD Bahar Semineri’nde, Yasaklar ve Mücadele” teması üzerinden LGBTİ+ hareketini, feminizm ve kadın hareketini, mülteci ve sığınmacı hareketini, heteroseksizm, cisseksizm ve transfobi ile mücadele eden hareketleri, sağlık hakkı ve sakat/sakat hakları hareketleri gibi Türkiye ve Dünyanın gündeminde yer alan farklı konular ve mücadele alanlarında gündemi yakalayabilmek istiyoruz. Aynı zamanda bu konuları farklı disiplinler açısından ele alan çalışmaları toplayabilmek, paylaşabilmek ve tartışabilmeyi umuyoruz. 8. SPoD Bahar Semineri, 26-27 Mayıs tarihlerinde İstanbul’da gerçekleşecek.

 1. Bahar Semineri kapsamında ele alınacak başlıklar:
 • Güvenli alan inşası,
 • LGBTİ+ hareketi, kimlikler ve varoluşlar,
 • HIV/AIDS temelli ayrımcılık,
 • Toplumsal cinsiyet ve cinsiyet temelli ayrımcılık karşıtlığı
 • Sansür, otosansür
 • Feminist hareket,
 • İfade ve örgütlenme özgürlüğü önündeki engeller,
 • Örgütlü mücadele,
 • Cinsiyet geçiş süreci,
 • Özgürlükler (Basın, akademik, toplanma, vs),
 • Sakat hareketi,
 • Yaş Temelli ayrımcılık,
 • İş yaşamında ayrımcılık,
 • Mülteciler ve göçmenler,
 • Güncel ulusal ve uluslararası mahkeme kararları, hukuki gelişmeler,

ve bunlarla sınırlı kalmamak üzere, 2018 insan hakları gündemini sosyoloji, psikoloji, sosyal hizmet, hukuk ve diğer alanlar bağlamında değerlendiren tüm çalışmaları 8. Bahar Seminerimize davet ediyoruz.

LGBTİ+ların ve LGBTİ+ hareketiyle kesişebilecek, farklı disiplinlerden araştırmacı, öğrenci ve akademisyenleri aynı platform üzerinde buluşturabilmeyi hedeflemekteyiz. Gerek teorik çalışmalar gerekse saha araştırmalarının tartışmaya katılımlarını destekliyoruz.

8. SPoD Bahar Semineri’ne Katılım Hakkında

Bahar Seminerine katılım için alanda faaliyet gösteren akademisyenlerin, öğrencilerin ve/veya araştırmacıların en geç 24 Nisan 2018 (24/04/2018)tarihine kadar özgeçmişlerini ve sunmak istedikleri araştırma bildirisine dair 500 kelimelik özetini (özetin araştırma konusu, yöntemi ve yapılacak sunum ana başlıklarının açıklanmasını kapsaması gerekmektedir) akademi@spod.org.tr adresine “8. Bahar Semineri” başlığı ile iletmeleri gerekmektedir.