SPoD Danışma Hattı Gönüllüleri Eğitimi

Nisan 2017 tarihi itibariyle cinsiyet kimliği ve cinsel yönelim odaklı sorular için doğru ve güvenilir bilgiyi aktarmak amacı ile kurulan SPoD’un çiçeği burnunda danışma hattı, yeni gönüllüleri için eğitim vermeye hazırlanıyor! Danışma hattı, LGBTİ’lerin sosyal, psikolojik, hukuki ve siyasi sorunlarını azaltmayı amaçlıyor.

SPoD danışma hattı, cinsiyet kimliği ve cinsel yönelim tabanlı şiddet ve ayrımcılık, cinsiyet geçiş süreci, HIV ve cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar, açılma odaklı sorunlar, ruh sağlığı ve LGBTİ’lere hizmet veren kurumlar hakkında hizmet vermektedir.

Danışma hattında gönüllü olmak isteyenler, BURADAKİ başvuru formunu 22 Şubat 2018 saat 17.00’a kadar doldurabilirler.

Gönüllüler danışma hattında, resmi tatiller hariç olmak üzere hafta içi saat 12.00-18.00 saatleri arasında, SPoD’un yeni ofisinde çalışacak. Adres bilgileri kişilere e-mail aracılığı ile iletilecektir.

Katılımcılar, İstanbul’da yaşayanlar arasından seçilecektir. Sadece olumlu başvurulara geri dönüş yapılacaktır.

-DETAYLAR-

-Danışma Hattı Gönüllüleri-

-Genel görev tanımı: Danışma hattını arayan LGBTİ’lere bilgilendirme yapmak, verilen hizmetin bilgilerini sisteme girmek, gerektiğinde e-posta yoluyla bilgilendirme yapmak.

Danışma hattı gönüllüsü, danışma hattı koordinatörüne sorumludur. Danışma hattı koordinatörü, hukuk koordinatörü ve ruh sağlığı koordinatörüyle yakından çalışır ve gönüllülere destek verirler. Gönüllüler gerektiğinde diğer alan koordinatörleriyle iş birliği yapar.

-Rolün sınırları:

 • Danışma hattını arayan LGBTİ’lerin ilk bağlantı kurduğu kişidir.
 • Hattı arayan ve bilgi isteyen kişilere kendi girişimciliği ile duyarlı bir şekilde en iyi bilgiyi sunmayı hedefler.
 • Verdiği bilgi ya da desteğin, arayan kişinin fiziksel, psikolojik ve duygusal esenliği üzerindeki etkisinin her zaman farkındadır.
 • Verdiği bilginin doğru ve güncel olması için çabalar.
 • Hattı arayan kişilere destek verirken SPoD’un danışma hattı ve diğer politikalarının sınırları içinde davranır.
 • Hattı arayanlara gerektiğinde duygusal destek sağlar.

-Görev ve Sorumlulukları:

Danışma hattını arayan kişilere SPoD’un hizmet amaçları doğrultusunda uygun destek, tavsiye ve bilgi vermek

Kararlaştırılan zaman suresi içerisinde mail aracılığıyla bilgi isteyen kişilere uygun ve doğru bilgilendirmekte bulunmak

 • Danışma hattını arayan kişiler ile ilgili (ad/soyad haricinde) bilgileri düzenli olarak kayıt altına almak
 • Ayda en az 6 saat danışma hattında görev yapmak
 • Karmaşık gelebilecek bilimsel, yasal, sosyal ve sağlık konularını anlaşılabilir bir şekilde karşısındakine sunmak
 • Genel olarak SPoD’un ve özelde Danışma Hattı’nın politika ve prosedürlerini uygulamak ve bağlı kalmak
 • Gerektiğinde duygusal destek sunmak
 • Hattı arayan herkese davranışları olumsuz olsa da saygılı davranmak
 • Danışma hattı gönüllüsü olarak görevini sürdürürken duygusal olanlar da dahil kendi ihtiyaçlarını belirleyebilmek ve süpervizyon ya da psikolojik danışmanlık gibi kaynakları kullanabilmek
 • Kararlaştırılan zaman içerisinde hattı arayanlara kitap, broşür gibi yazılı dokümanları yollamak
 • LGBTİ bireylerini etkileyen konularda kendini geliştirmeye açık olmak

-Diğer görevler:

 • Danışma hattının diğer gönüllülerini desteklemek
 • Diğer gönüllüler ile bilgi ve deneyim paylaşmaya hazır olmak
 • Danışma hattı toplantılarına düzenli olarak katılmak

-Hat nöbeti:

 • Danışma hattı için her nöbet 12.00’de başlar ve 18.00’da biter.
 • Öncesinde bir gün öncesinin notlarını okumanız ve takip etmeniz gereken konularda bilgilenmeniz gerekmektedir.
 • Telefonlara cevap verebilmek için ofiste ya da uzaktan açılacağı durumlarda sessiz ve güvenli bir alanda olmanız gerekmektedir.
 • Nöbet bitiminde gereken formları doldurmalısınız. Bunlara dair bilgi, eğitim süresince sizlere aktarılacaktır.
 • Her gönüllünün ayda en az iki kez, toplam 7 saat nöbet tutmasını bekliyoruz.

-Aranan nitelikler:

 • İyi bir dinleyici olması ve iletişim becerileri
 • LGBTİ camiasını etkileyen konularda duyarlı ve bilgili olması
 • Empatik ilişki kurabilmek
 • Zor durumlarda sakin ve etkili olabilmek
 • Danışma hattını arayan kişilerin çok kültürlü yapısı karşısında ön yargısız davranabilmek
 • Kendi başına ve bir takımın üyesi olarak çalışabilmek
 • Hattı arayan kişiler ile profesyonel sınırları koruyabilmek ve güçlü bir iş etiği anlayışı
 • Geri bildirime açık olmak
 • SPoD’un politika ve prosedürlerine uymak

-Düşünmeniz Gerekenler: Zamanlama önemlidir. Ayrımcılığa uğrayan ve kırılgan yapısı olan kişiler danışma hattını arayabileceği için eğer şu anda kendiniz duygusal travma ya da zorluklar yaşıyorsanız, danışma hattı gönüllüsü rolü sizin için şu an doğru bir yol olmayabilir.

-Sizden beklentilerimiz:

 • 24-25 Şubat’ta gerçekleşecek iki günlük eğitimin tamamına katılmak
 • Hatta görev aldığınız günlerde sorumluluğunuzu yerine getirmeniz
 • SPoD’un politika ve prosedürlerini uygulamanız
 • Gizlilik kuralının önemini anlayıp bundan şaşmamanız
 • Hattı arayan LGBTİ bireyler ile profesyonel ilişkileri ve sınırları her daim sürdürmeniz

-Siz ne kazanacaksınız?

 • LGBTİ camiası içinde desteğe ihtiyaç duyanlara yardım etmek oldukça ödüllendiricidir.
 • Başkalarına yardım ederken kazanacağınız iletişim becerilerini hem iş hem de özel hayatınızda kullanabilirsiniz.
 • Eğitim
 • Kişisel ve profesyonel gelişim
 • LGBTİ camiası ile ilgili kamusal kaynakları öğrenmek
 • Sosyal konularda bilgilenmek
 • Farklılığa değer verilen bir organizasyonda çalışma fırsatı
 • LGBTİ camiası için bir farklılık yarattığınızı bilmek
 • İleride sosyal hizmet uzmanlığı, psikoloji, sivil toplum gibi alanlarda kariyer edinmek için hazırlık