Hayata Destek Derneği, Adana ofisinde çalışacak insan kaynakları ve muhasebe sorumlusu arıyor

Hayata Destek Derneği, Adana ofisinde çalışacak, Adana’da yaşayan ya da yaşama imkanı olan İnsan Kaynakları ve Muhasebe Sorumlusu olarak çalışacak ekip arkadaşı arıyor. Derneğin ilanı şöyle: Hayata Destek Derneği (STL), Türkiye ve çevre bölgelerde afet risklerini azaltma, afete hazırlık, acil yardım ve iyileştirme çalışmaları yapan bağımsız bir insani yardım kuruluşudur. Hayata Destek, toplumsal katılımı öncelikli tutarak, yerel kapasiteyi […]

Hayata Destek Derneği, Adana ofisinde çalışacak, Adana’da yaşayan ya da yaşama imkanı olan İnsan Kaynakları ve Muhasebe Sorumlusu olarak çalışacak ekip arkadaşı arıyor. Derneğin ilanı şöyle:

Hayata Destek Derneği (STL), Türkiye ve çevre bölgelerde afet risklerini azaltma, afete hazırlık, acil yardım ve iyileştirme çalışmaları yapan bağımsız bir insani yardım kuruluşudur. Hayata Destek, toplumsal katılımı öncelikli tutarak, yerel kapasiteyi geliştirmek, afet risk ve etkilerini en aza indirmek, toplulukların temel ihtiyaç ve haklarının karşılanmasına destek vermek için toplum-temelli çalışmalar yürütmektedir.

Hayata Destek’in hedefleri doğrultusunda sürdürmekte olduğu stratejik çalışma alanları aşağıdaki gibidir;

 • Mülteci Destek: STL, Türkiye’deki Suriyeli mültecilerin temel hak ve ihtiyaçlarına erişimini sağlamayı amaçlamaktadır. Geçim kaynağını destekleme amaçlı mesleki kurslar yürütmenin yanı sıra psiko-sosyal destek odaklı toplum merkezleri ve vaka yönetimi faaliyetleri yürüten mobil destek ekipleri aracılığıyla mültecilere doğrudan destek ulaştırmaktadır.
 • Çocuk Koruma: STL, Türkiye’de çocuk işçiliğini sorunuyla mücadele için risk altındaki çocuklara yönelik çalışmalar yürütmekte, bu konuda özellikle mevsimlik tarım alanında çalışan ya da çalışma potansiyeli olan çocuklara odaklanmaktadır. Mülteci krizi ile birlikte Türkiye’de çocuk işçiliğinin yeni bir boyut kazanmasıyla bu alandaki çalışmalara mülteci çocuklar da dâhil edilmiştir.
 • Acil Yardım: STL, olası bir afet durumunda, afetlerden etkilenen topluluklara ayni ve nakdi yardım sunarak acil yardım operasyonları yürütmektedir. Bu kapsamda gıda ve gıda dışı temel ihtiyaçların karşılanması, barınma koşullarının iyileştirilmesi yanı sıra su, sanitasyon ve hijyen ihtiyaçlarına cevap verilmesi hedeflenmektedir.
 • Sivil Toplumu Güçlendirme ve Ağ Oluşturma: STL, afet risk yönetimi ve etkili insani yardım çalışmaları için ihtiyaç duyulan sivil toplum kapasitesini güçlendirmek adına anahtar paydaşları bir araya getirmek için çalışır. Raporlama ve kapasite geliştirme faaliyetlerinin yanı sıra, kamu ve sivil toplum alanındaki ilgili paydaşlar ile aktif bir koordinasyon mekanizması oluşturularak Türkiye’de afete hazırlık, etkili müdahale ve risk yönetimi konularında iyileştirme sağlamayı amaçlanmaktadır.

Hayata Destek Derneği, Adana ofisinde çalışacak, Adana’da yaşayan ya da yaşama imkanı olan İnsan Kaynakları ve Muhasebe Sorumlusu olarak çalışacak ekip arkadaşı aramaktadır.

 

Ana Sorumluluk Alanları:

 • Proje ya da bölge haftalık ödeme planını ilgili yöneticiler ile birlikte hazırlamak ve kendi yöneticisine son halini sunmak
 • Harcama evraklarını teslim almak, kontrol etmek, konuyla ilgili ihtiyaç duyan kişilere yol göstermek ve yardımcı olmak
 • Tüm dokümanları, destekleyici dokümanlar ile birlikte taramak, ilgili yönetmeliğe göre isimlendirip, online sisteme yüklemek
 • Proje ya da bölge operasyonel avanslarının ve yönetim giderlerinin takibini; gider pusulası ve serbest meslek makbuzlarının aylık olarak takibini yapmak
 • Proje boyunca, denetim öncesinde ve proje kapandıktan sonra dosyalama takibi yapmak; Genel Merkez’e teslim etmek ve raporlamak
 • İl Temsilciliklerinde, bulunması gereken resmi belgeleri Genel Merkez’den talep etmek ve muhafaza etmek; ilgili bölgedeki resmi kurumlar ile yazışmaların takibini yapmak ve gerektiğinde Genel Merkez’e bilgi vermek
 • SGK, Vergi Dairesi vb. kurumlarla ilgili işlemleri Genel Merkez’in bilgisi dahilinde il bazında gerçekleştirmek
 • İşe alım sürecinde yönetici mülakatlarının organize edilmesine destek olmak
 • İşe giriş evraklarını adaylardan teslim almak, kontrol etmek ve Genel Merkez’e iletmek
 • Genel Merkez’den gelen sözleşme, ticket gibi evrakları çalışanlara imzalatmak, saklamak ve gerekli evrakların orijinallerini Genel Merkez’e iletmek
 • İnsan Kaynakları yönetmelik ve prosedürlerinin uygulanmasına destek olmak
 • LOGO kullanımı ile ilgili çalışanlara destek olmak
 • Sahalarda gerçekleşecek oryantasyonun planlanmasına destek olmak, oryantasyon hazırlığını yapmak, oryantasyon listelerini tutmak
 • İnsan Kaynakları ile ilgili Genel Merkez’den gelen bilgilendirmeleri ve iç yazışmaları, uygulama değişikliklerini çalışanlara duyurmak,
 • Çalışan bilgi ve AGİ formlarının doldurulmasını sağlamak, dosyalamak ve takip etmek; çalışan personele dair bilgi değişikliklerini Genel Merkez ekibi ile paylaşmak, takibini yapmak
 • Evrak kargolarını takip etmek ve kontrollerini yapmak; iletişim listesi ve acil durumlarda ulaşılacaklar listelerini güncel tutmak
 • İSG süreçlerine destek vermek

 

Beklenen Tecrübe & Kişisel Özellikler:

 • Üniversitelerin ilgili bölümlerinden lisans mezuniyeti olan
 • En az 2 yıl çalışma deneyimi olan (tercihen İnsan Kaynakları ve Muhasebe alanında)
 • Tercihen iyi derecede İngilizce bilen
 • MS Office programlarına hakim
 • Analitik düşünebilen, sonuç ve çözüm odaklı
 • Planlama ve iş takibi konusunda başarılı
 • İletişim becerileri gelişmiş
 • Dernek ilkeleri ve kurum kültürüne uyum sağlayabilecek, derneği temsil edebilecek
 • Seyahat engeli olmayan
 Başvurmak için tıklayın.