Dezavantajlı Kesimler İçin Yurttaş Haberciliği Eğitimi

Sorunları medyada yeterince yer almadığı için, Demokrat Haber tarafından yurttaş haberciliği yapan ya da yapmak isteyen dezavantajlı kesimlerden bireylere yurttaş haberciliği eğitimi düzenlenecek. Eğitime katılacakların Engelliler, LGBTİ bireyler, Romanlar, Ermeniler, Süryaniler, Kürtler, Lazlar, Çerkesler, Aleviler, Hristiyanlar, Yahudiler, Kadınlar, Mülteciler, Göçmenler gibi farklı gruplardan seçilmesine dikkat edilecek. Demokrat Haber’den Mehmet Göcekli, “Görmüyor, Duymuyor, Bilmezlikten Geliyorlarsa; Kendi […]

Sorunları medyada yeterince yer almadığı için, Demokrat Haber tarafından yurttaş haberciliği yapan ya da yapmak isteyen dezavantajlı kesimlerden bireylere yurttaş haberciliği eğitimi düzenlenecek. Eğitime katılacakların Engelliler, LGBTİ bireyler, Romanlar, Ermeniler, Süryaniler, Kürtler, Lazlar, Çerkesler, Aleviler, Hristiyanlar, Yahudiler, Kadınlar, Mülteciler, Göçmenler gibi farklı gruplardan seçilmesine dikkat edilecek.
Demokrat Haber’den Mehmet Göcekli, “Görmüyor, Duymuyor, Bilmezlikten Geliyorlarsa; Kendi Haberini Kendin Yap” diyerek yola çıktıklarını ve iyi bir eğitim programı hazırladıklarını ifade ediyor. Yaptıklarının bir nevi “ilk yardım eğitimi” olduğunu, katılımcılara temel habercilik bilgilerini kazandırarak, kendi haberlerini yapmalarını sağlayacaklarını söylüyor.

“KENDİNE DEMOKRAT OLMAYAN YURTTAŞ HABERCİLER”

Faaliyetlerinde yetişkin eğitimine öncelik veren DVV International’in desteğiyle Demokrat Haber tarafından düzenlenecek eğitimin amacı dezavantajlı ve örselenebilir kesimlerden daha fazla kişinin daha bilinçli bir şekilde yurttaş haberciliği yapması ve bu sayede sorunlarının medyaya yansımasına katkıda bulunmak. Demokrat Haber’in, kuruluşundan itibaren dezavantajlı kesimlerin sorunlarına öncelik verdiğini hatırlatan Mehmet Göcekli, onların da genellikle sadece kendi sorunlarına duyarlı, “kendine demokrat” olmasına işaret etmek için “Kendine Demokrat Olmayan Haberler” mottosuyla yayın yaptıklarını belirtiyor. Bu nedenle eğitime katılacak farklı gruplardan bireylerin birbirleriyle tanışmaları, birbirlerinin sorunlarından haberdar olmaları, birbirlerinin sorunlarına empati yapmaları, “kendine demokrat olmayan yurttaş haberciler” yetiştirmek de hedeflenecek.


MESELESİ OLAN KATILABİLİR


İstanbul Kadıköy’de düzenlenecek eğitimler 25-26 Kasım 2017 tarihlerinde yapılacak. 3 Aralık günü de alınan eğitimlerden yola çıkılarak katılımcıların kendi örnek haberlerini üreteceği “Haber Atölyesi” yapılacak.
Ücretsiz olarak verilecek eğitime katılmak isteyenlerin info@demokrathaber.org adresine özgeçmişlerini ve neden bu eğitime katılmak istediklerini anlatan bir mail göndermeleri gerekecek. Eğitim yeri seçilen katılımcılara ayrıca bildirilecek. Mehmet Göcekli, katılımcılarda yaş ve eğitim sınırlaması aranmayacağını, meselesi olan, dezavantajlı ve örselenebilir kesimlerin seslerinin ve sorunlarının duyurulmasını dert edinen katılımcılara öncelik vereceklerini söylüyor.

Facebook