Hayata Destek Derneği çocuk koruma proje sorumlusu arıyor

Hayata Destek Derneği (STL), çocuk koruma proje sorumlusu arıyor. STL’nin ilanı şöyle: Hayata Destek Derneği (STL), Türkiye ve çevre bölgelerde afet risklerini azaltma, afete hazırlık, acil yardım ve iyileştirme çalışmaları yapan bağımsız bir insani yardım kuruluşudur. Hayata Destek, toplumsal katılımı öncelikli tutarak, yerel kapasiteyi geliştirmek, afet risk ve etkilerini en aza indirmek, toplulukların temel ihtiyaç ve haklarının karşılanmasına […]

Hayata Destek Derneği (STL), çocuk koruma proje sorumlusu arıyor. STL’nin ilanı şöyle:

Hayata Destek Derneği (STL), Türkiye ve çevre bölgelerde afet risklerini azaltma, afete hazırlık, acil yardım ve iyileştirme çalışmaları yapan bağımsız bir insani yardım kuruluşudur. Hayata Destek, toplumsal katılımı öncelikli tutarak, yerel kapasiteyi geliştirmek, afet risk ve etkilerini en aza indirmek, toplulukların temel ihtiyaç ve haklarının karşılanmasına destek vermek için toplum-temelli çalışmalar yürütmektedir.

Hayata Destek’in hedefleri doğrultusunda sürdürmekte olduğu stratejik çalışma alanları aşağıdaki gibidir;

 

 • Mülteci Destek: STL, Türkiye’deki Suriyeli mültecilerin temel hak ve ihtiyaçlarına erişimini sağlamayı amaçlamaktadır. Geçim kaynağını destekleme amaçlı mesleki kurslar yürütmenin yanı sıra psiko-sosyal destek odaklı toplum merkezleri ve vaka yönetimi faaliyetleri yürüten mobil destek ekipleri aracılığıyla mültecilere doğrudan destek ulaştırmaktadır.
 • Çocuk Koruma: STL, Türkiye’de çocuk işçiliğini sorunuyla mücadele için risk altındaki çocuklara yönelik çalışmalar yürütmekte, bu konuda özellikle mevsimlik tarım alanında çalışan ya da çalışma potansiyeli olan çocuklara odaklanmaktadır. Mülteci krizi ile birlikte Türkiye’de çocuk işçiliğinin yeni bir boyut kazanmasıyla bu alandaki çalışmalara mülteci çocuklar da dâhil edilmiştir.
 • Acil Yardım: STL, olası bir afet durumunda, afetlerden etkilenen topluluklara ayni ve nakdi yardım sunarak acil yardım operasyonları yürütmektedir. Bu kapsamda gıda ve gıda dışı temel ihtiyaçların karşılanması, barınma koşullarının iyileştirilmesi yanı sıra su, sanitasyon ve hijyen ihtiyaçlarına cevap verilmesi hedeflenmektedir.
 • Sivil Toplumu Güçlendirme ve Ağ Oluşturma: STL, afet risk yönetimi ve etkili insani yardım çalışmaları için ihtiyaç duyulan sivil toplum kapasitesini güçlendirmek adına anahtar paydaşları bir araya getirmek için çalışır. Raporlama ve kapasite geliştirme faaliyetlerinin yanı sıra, kamu ve sivil toplum alanındaki ilgili paydaşlar ile aktif bir koordinasyon mekanizması oluşturularak Türkiye’de afete hazırlık, etkili müdahale ve risk yönetimi konularında iyileştirme sağlamayı amaçlanmaktadır.

Hayata Destek Derneği, Genel Merkez ofisinde çalışacak, İstanbul’da yaşayan ya da yaşama imkanı olan Çocuk Koruma Proje Sorumlusu olarak çalışacak ekip arkadaşı aramaktadır.

Ana Sorumluluk Alanları:

 • Çocuk güvenliği ilkelerinin oluşturulması, karar alma mekanizmalarında çocuk ve genç katılımının artırılması amacıyla yerel kapasitenin geliştirilmesi için gerçekleştirilecek tüm eğitim ve etkinliklerin planlama, yürütülme süreçlerinde Proje Yöneticisine destek olunması
 • Çalışma planı ve zaman çizelgesinde yer alan etkinliklerin takibi ve süresi içerisinde gerçekleştirilmesinin sağlanması
 • Yerel kapasite eğitimleri çerçevesinde farklı illerde yapılacak toplantıların organizasyonu, takibi ve raporlaması
 • Kapasite artırma çalışmaları için yerel paydaşlar haritasının oluşturulması, güncellenmesi ve paydaşlarla ilişkinin sürdürülmesine destek verilmesi
 • Kamu ve diğer kurum yetkilileriyle yapılacak toplantı ve görüşmelerde Proje Yöneticisine eşlik edilmesi, detaylı not tutulması
 • Projeyle ilgili toplantı notlarının tutulması, proje doküman ve raporlarının düzenli şekilde hazırlanmasına destek sağlanması
 • Proje aktivitelerinin gerçekleştirilebilmesi için yetkili kurum ve kuruluşlardan alınması gerekli tüm izinlerin takibi
 • Proje çerçevesinde lojistik ve satın alma gibi süreçlerin takibi ve iş çerçevesinde verilecek diğer görevlerin yürütülmesi

Beklenen Tecrübe & Kişisel Özellikler:

 • Üniversitelerin ilgili bölümlerinden lisans mezuniyeti olan
 • İleri seviyede Türkçe ve İngilizce bilgisine sahip
 • MS Office programlarına hakim
 • Planlama ve iş takibi konusunda yetkin
 • Güçlü iletişim becerisi olan ve farklı kültürlerden kişiler ile çalışabilen
 • Çocuk koruma, çocuk güvenliği ve çocuk hakları konularıyla ilgili sivil toplum alanında en az 2 yıl çalışma deneyimi olan
 • Dernek ilkeleri ve kurum kültürüne uyum sağlayabilecek, derneği temsil edebilecek
 • Türkiye içi ve dışı seyahat engeli bulunmayan

Kaynak:gelbasla