Ege İnsan Hakları Okulu’nda Akademik Özgürlük Tartışılacak

Uluslararası Ege İnsan Hakları Okulu’nun düzenlediği çalıştay 22 – 24 Eylül 2017’de Şirince’deki Nesin Matematik Köyü’nde gerçekleşecek. Uluslararası Ege İnsan Hakları Okulu’nun 22 – 24 Eylül 2017 Şirince’deki Nesin Matematik Köyü’nde gerçekleştireceği sonbahar çalıştayında “akademik özgürlük” konusu tartışılacak. Çalıştay 23 Eylül’de Yrd. Doç. Dr. Barış Ünlü’nün “Barış için Akademisyenler ve Suçluluk Duygusu” başlıklı sunumuyla başlayacak. Üç […]

Uluslararası Ege İnsan Hakları Okulu’nun düzenlediği çalıştay 22 – 24 Eylül 2017’de Şirince’deki Nesin Matematik Köyü’nde gerçekleşecek.

Uluslararası Ege İnsan Hakları Okulu’nun 22 – 24 Eylül 2017 Şirince’deki Nesin Matematik Köyü’nde gerçekleştireceği sonbahar çalıştayında “akademik özgürlük” konusu tartışılacak.

Çalıştay 23 Eylül’de Yrd. Doç. Dr. Barış Ünlü’nün “Barış için Akademisyenler ve Suçluluk Duygusu” başlıklı sunumuyla başlayacak.

Üç gün sürecek çalıştayda Metalaştırma, Özelleştirme ve Otoriter Popülizm Tehdidi Altında Akademik Özgürlük, Bir Temel İnsan Hakkı Olarak Akademisyenlerin Araştırma Yapma ve Düşüncelerini Paylaşma Hakkı, Akademik Özgürlükler, Hukuk ve Türkiye Pratiği gibi başlıklardaki sunumların yanı sıra açık forumlar da gerçekleşecek.

Konuşmacılar ve moderatörler arasında Avrupa Demokrasi ve İnsan Hakları İçin Hukukçular Örgütü (ELDH) Başkanı Prof. Bill Bowring, Özgür Üniversite Başkanı  Doç. Dr. Fikret Başkaya, ihraç edilen akademisyenler Prof. Dr. Nilgün Toker,  Yrd. Doç. Dr. Serdar Tekin, Doç. Dr. Lülüfer Körükmez, avukat Ziynet Özçelik, İtalyan Ulusal Araştırma Konseyi Uluslararası Hukuk Çalışmaları Enstitüsü Araştırma Müdürü Dr. Fabio Marcelli, Dicle Üniversitesi Milletlerarası Hukuk Departmanı’ndan Baver Kılıçoğlu bulunuyor.

Çalıştay hakkında

Çalıştay’ın duyuru metninde şu ifadeler yer alıyor:

“Türkiye’nin son bir yıllık süreçteki akademik hayatı ve akademisyenleri etkileyen uygulamalarının büyük sorunlar ve tartışmalar yarattığı bir gerçek. Bu sebeple konunun sıcaklığı göz ardı edilmeden ancak bir taraftan da yerelliği aşarak evrensel manada bilgi paylaşımını dikkate alıp uluslararası bir çalışma yapmak hedefleniyor. Seminerler bu sebeple çok dilli olarak gerçekleştirilecek ve simultane çeviri yöntemi kullanılacak.

“Akademik özgürlük kavramının hukuksal niteliği, kavramın ulusal ve uluslararası hukuktaki yeri, anayasal bir hak olarak akademik hürriyet, özgür bir akademinin özgür bir toplum yaratmadaki etkisi, alternatif bir akademi yaratma imkanları, akademik hürriyet ve bilginin üretimi ilişkisi gibi konuların gündeme alınması amaçlanıyor.

“Etkinlikte hukuk, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, felsefe ve sosyoloji başta olmak üzere multidisipliner bir yöntem izlenecek. Aktif katılım ve öğleden sonra serbest tartışma usulü ile farklı disiplinlerden ve farklı ülkelerden katılımcıların bilgi alış verişi yapması ve Ege İnsan Hakları Okulu`nun sonraki çalışmaları için yöntemi katılımcıların kendilerinin belirlemesi bekleniyor.”

Katılım

Etkinliğe dinleyici olarak katılmak için kayıt yaptırmak gerekiyor. Kontenjan 60 kişi. Tüm kayıt işlemleri online olarak gerçekleşecek. Okul bitiminde dinleyici olarak katılanlara katılım belgesi verilecek.

Ege İnsan Hakları Okulu, katılım kitlelerini “insan hakları alanında çalışan yerli ve yabancı profesyoneller, akademisyenler, hukukçular, insan hakları aktivistleri, öğrenciler ve genel itibariyle insan hakları alanına ilgi duyan herkes” olarak açıkladı. Katılımcıların 18 yaş üstü olmalarını tercih ettikleri notunu düştü.

Programın ücreti, dört öğün yemek, konaklama, dersler ve her türlü temel ihtiyaçlar dahil, koğuşlar için günlük 110 TL, çadırlar için günlük 80 TL. Etkinlik içindeki geziler ücrete dahil değil.

Uluslararası Ege İnsan Hakları Okulu hakkında

Etkinliğin tanıtımında Ege İnsan Hakları Okulu hakkında şu bilgiler yer alıyor:

“Ege İnsan Hakları Okulu insan hakları alanında çalışmakta olan hukukçular tarafından Özgürlükçü Hukukçular Platformu (ÖHP) Uluslararası Hukuk Komisyonu üyelerinin çalışmalarıyla oluşturuldu.

“Okul, bu coğrafyanın binlerce yıllık öğrenme, tartışma, üretme ve paylaşma kültürünün en kötü günlerde bile ayakta kaldığını göstermek, ülkenin özgür dünyadan giderek uzaklaşma tehlikesi altında olduğu gerçeğinden yola çıkarak dünyanın her yerindeki demokrat insan hakları savunucularını bir araya getirmek, evrensel insan hakları normlarını yorumlamak, bunları tartışmak ve geliştirerek yaymak amacıyla 2017 yılında İzmir`de kuruldu.

“ÖHP’nin üyesi olduğu Uluslararası Demokrat Hukukçular Örgütü (IADL) ve İnsan Hakları ve Demokrasi İçin Avrupalı Hukukçular Örgütü (ELDH) Ege İnsan Hakları Okulu’nun uluslararası niteliğinin gerçekleşmesi için kuruluş ve faaliyete geçme aşamalarında destek verdi.

“Ege İnsan Hakları Okulu nihai hedeflerine ulaşmak için başlangıçta her sene insan hakları hukukunun bir konusuna ağırlık vererek bu alanda çalışmalar yapma kararında. Yapılacak çalışmaların üretken olması, klasik aktif anlatıcı pasif dinleyici ilişkisini aşarak karşılıklı etkileşime dayanması, seminer dışı zamanları geniş tutarak katılımcılar arasındaki paylaşımı artırması ve tüm yıla yayılması amaçlandı

“Ege İnsan Hakları Okulu, çalışmalarında uluslararası katılımın evrensel normların gelişmesi, sürekli değişen sosyal hayata uygun yeni hak tanımlarının oluşturulması için önemli olduğunu düşünüuotr. Bu kapsamda Ege İnsan Hakları Okulu çağın dinamiklerini arkasına alarak yerelden bin yıllardır edinilen bilgi ile evrensel insan hakları normları ve içtihatları oluşturmayı ve çalışmalarını bu çerçevede sürdürmeyi amaçlıyor.”

Başvuru için tıklayın.

Kaynak: Bianet