Gençlerin hakları için yola çıkan dernek: Pi Gençlik

Genç işsizliği, bilgiye erişim, eğitim hakkı, ulaşım hakkı başta olmak üzere gençlerle ilgili sorunların çözümü ve gençlerin daha iyi bir geleceğe sahip olması amacıyla ‘Potansiyeli Harekete Geçirir” sloganıyla kurulan Pi Gençlik Derneği’nin çalışmalarını Yönetim Kurulu Başkanı Begüm İntepeler ile konuştuk. Sık duyduğunuz bir soruyla başlayalım niçin Pi Gençlik? Aslında bunun birden fazla sebebi var. Kısaca […]

Genç işsizliği, bilgiye erişim, eğitim hakkı, ulaşım hakkı başta olmak üzere gençlerle ilgili sorunların çözümü ve gençlerin daha iyi bir geleceğe sahip olması amacıyla ‘Potansiyeli Harekete Geçirir” sloganıyla kurulan Pi Gençlik Derneği’nin çalışmalarını Yönetim Kurulu Başkanı Begüm İntepeler ile konuştuk.

Sık duyduğunuz bir soruyla başlayalım niçin Pi Gençlik?

Aslında bunun birden fazla sebebi var. Kısaca özetlemem gerekirse birincisi yerel ve ulusal çalışmalarımız olduğu gibi uluslararası ortaklık kurduğumuz proje ve faaliyetlerimiz de var. Öyle bir isim kullanmamız gerekiyordu ki yurt dışında da ismimiz doğru kullanılsın. Bununla birlikte Dünyanın neresine giderseniz gidin “Pi” yi herkes bilir. Avrupa’da, Japonya’ da, Amerika’ da da Pi, Pi’ dir. Bize sağladığı bu kolaylıktan dolayı ilk nedenimiz bu. İkinci olarak derneğimizin çatısı altında yapılacak faaliyetler için iki kırmızı çizgimiz var. Din ve siyaset bu iki başlık altında faaliyet yapılmasına izin vermiyoruz. Derneğimizin adının da bu iki başlık altında herhangi bir anlama yöneltilmesini istemediğimiz için matematikten bir terim aldık. Çünkü takdir edersiniz ki ülkemizde daha sizi tanımadan adınıza göre hemen bir yakıştırma yapma kültürü var. Kendimiz için böyle bir önyargı yaratmak istemedik. Diğer bir nedeni “Pi” sayısının matematikte özel bir yeri ve belirli bir sistematiği vardır. Biz de yaptığımız sivil toplum çalışmalarının rastgele değil somut sonuçlar doğurması için belirli bir sistem/düzen içerisinde yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Son olarak kolay hatırlanabilir, telaffuzu kolay bir isim olması gerekiyordu. Tüm bu nedenlerden sonra derneğimizin adının “Pi” olmasına karar verdik.

Pi Gençlik Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Begüm İntepeler

Dernek sadece gençlere yönelik çalışmalar yapıyor değil mi?

Dernek olarak, Avrupa Birliği’ nin gençlik olarak kabul ettiği, 15-30 yaş arasındaki bireylerin, sahip olması gereken hakları, elde etmeleri ve yaşadıkları sorunların çözümü için çalışmalar yapıyoruz.  Tek cümle ile açıklayın derseniz; gençlik hakları ve sorunları temelinde çalışmalar yapıyoruz demek en doğrusu sanırım. Bu temel çalışma konumuzun yanı sıra derneğimizin kuruluş aşamasında Türkiye genelinde 5 bin gence anket yaparak belirlediğimiz 5 çalışma konumuz daha var. Bunlar; Gönüllülük Saati, Teknoloji Temelli Kalkınma, Sağlıklı Yaşam, Sivil Toplum Kapasite Geliştirme (Sadece gençlik örgütleri için), Sosyal Medya Analizleri’ dir. Derneğimizin gerçekleştirdiği tüm proje, faaliyet ve etkinlikler doğrudan ya da dolaylı olarak bu çalışma konuları ile ilişkilidir. Birinci çalışma konumuz sabit kalmak koşulu ile diğer çalışma konularımız dönemin ve toplumun ihtiyaçlarına göre zamanla değişecektir.

Derneğimizin hedef kitlesi Türkiye’ de yaşayan tüm 15-30 yaş arası bireylerdir. Bunlar içerinde de engelli, kadın ve mülteci gençler ayrıca önceliklere sahiptir. Mülteciler ve diğer yabancılar haricinde, adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre 2016 yılında yapılan sayımda Türkiye’ de 15-29 yaş arası 19 Milyon’ dan fazla genç yaşıyor. Bu bazı AB üyesi ülkelerinin toplam nüfusundan dahi fazla. Yani çok daha fazla çalışmamız gerekiyor.

Ülkemizdeki genç işsizliği sorununun bu kadar büyümesinde tüm taraflar gibi gençlerin de hata payı var. Çünkü gençlerimizin büyük bir bölümü sadece üniversiteyi okumuş olmak için okuyor. Sonrası için kendine kariyer hedefleri belirleyen çok az genç var. Genç Bak-İş projemiz ile ulusal çapta gençlerin bu sorununa yönelik faaliyetlerimiz ve stratejik adımlarımız var. Bunun devamını getirip, daha somut adımlar atmak istiyoruz.

 Gençlere yönelik hem yerelde hem de uluslararası alanda yapığımız çalışma ve projelerden bahseder misiniz?

Yerelden başlayarak anlatayım. Öncelikle İzmir’de faaliyet gösteren bir dernek olarak gençler için her ay çalışma konularımız ile ilişkili birkaç etkinlik yapmaya gayret gösteriyoruz. Bunlardan bazılarına örnek verecek olursam İngilizce, Almanca, İtalyanca, Yunanca konuşma kulüpleri, doğru e-posta kullanımı, doğa yürüyüşleri vb. tüm bu etkinliklerimiz her ayın farklı günlerinde ücretsiz ve herkesin katılımına açık olarak dernek merkezimizde gerçekleşiyor. Bu etkinlikler ile yerelimizdeki gençlerin bireysel becerilerinin gelişmesi ve sağlıklı yaşam alışkanlığı kazanmalarını amaçlıyoruz. Bunlar dışında ayrıca Erasmus Plus vb. programların gençler için sunduğu ücretsiz fırsatlara dair bilgilendirme seminerlerimiz oluyor. Yine bu seminerlere katılım da ücretsiz ve herkese açıktır.

Ulusal faaliyetlerimiz için ise Genç Bak-İş projesinden bahsedebilirim. Genç Bak-İş projesi son 2 yıldır Erasmus Plus Ka3 programı tarafından desteklenen ve gençlerin eğitim hakkına yönelik gerçekleştirdiğimiz bir proje. Bu proje ile 81 ilden sivil toplum temsilcisi gençleri İzmir’ de toplayıp gençlerin neden mesleki eğitime yönelmediğini veya daha az tercih ettiğini ülke genelinde araştırıyoruz. Bunun altındaki nedenleri tespit edebilirsek genç işsizliği ile mücadele eden yaşıtlarımızın bu sorununu çözmesine yardımcı olabiliriz. Ülkemizdeki genç işsizliği sorununun bu kadar büyümesinde tüm taraflar gibi gençlerin de hata payı var. Çünkü gençlerimizin büyük bir bölümü sadece üniversiteyi okumuş olmak için okuyor. Sonrası için kendine kariyer hedefleri belirleyen çok az genç var. Oysaki üniversite okumanızdaki amaç sadece daha kolay iş sahibi olmak ise bunu size sunabilecek mesleki eğitimler ve fırsatlarda oldukça fazla ama gençler bunun farkında değil. Genç Bak-İş projemiz ile ulusal çapta gençlerin bu sorununa yönelik faaliyetlerimiz ve stratejik adımlarımız var. Bunun devamını getirip, daha somut adımlar atmak istiyoruz. Uluslararası faaliyetlerimize gelince yine bu konuda da Erasmus Plus programının sunduğu desteklerden yararlanıyoruz ama ayrıca farklı hibe destekleri ile yürüttüğümüz projelerde oldu. Örneğin 2016 yılında Gençlik Köprüsü Türkiye-Almanya programı kapsamında “Ülkemde Genç Olmak” isimli bir proje uyguladık. Bu proje ile Türkiye’ den 10 ve Almanya’ dan 10 genç olmak üzere toplam 20 kişi bir araya gelip kendi ülkelerinde genç olmasının nasıl bir şey olduğunu diğerlerini anlattılar. Eğitim, sosyal hayat, iş hayatı, aile vb. başlıklar altında Türkiye’ deki ve Almanya’daki gençlerin hayatlarını inceledik. Ayrıca proje kapsamında bir tiyatro oyunu hazırlayıp bunu yereldeki diğer gençlerle de paylaştık.

 “Work Of Man – Woman”  projesi de ses getiren bir projeniz…

Cinsiyet eşitliği temalı bu projemizde farklı ülkelerdeki genç kadınların iş hayatındaki durumlarını inceledik, değerlendirdik ve bu konuda fikir alışverişinde bulunduk. Bu projemize de her ülkeden 7 kişi olmak üzere 6 ülkeden toplam 42 kişi katıldı. Ayrıca Fransa’da gençlik temalı projelerin tanıtılacağı 3 günlük bir konferansta “Woman” projemiz ile 150 proje arasından ilk 30 a girerek ekimdeki konferansa katılmak şansı elde ettik. Ekim 2017’ de ekibimizden 2 arkadaşımız derneğimizi ve projemizi temsilen Fransa’ ya gidiyor. Önümüzdeki aylarda da gençlik çalışanları hareketliliği kapsamında Türkiye dahil 10 ülkeden 40 gençlik çalışanına sosyal medya ve kurumsal iletişim eğitimi vereceğiz. Bu projemizde yine İzmir’ de gerçekleşecek ve 7 gün sürmesini planlıyoruz.

Bu arada, Avrupa Gönüllü Hizmeti projelerimizden de kısaca söz etmek isterim. Pi Gençlik Derneği, AGH projeleri için gönderen, ev sahibi ve koordinatör kuruluş olarak akreditedir. AGH programı ile gençlere Erasmus Plus programı kapsamında 2 aydan 12 aya kadar. Avrupa’ nın herhangi bir ülkesinde gönüllü çalışma fırsatı sunuyoruz. Bu konuda daha detaylı bilgi için web sitemizi ziyaret edebilirler.