Pi Gençlik Derneği

14 Mart 2014 (Pi=3,14) tarihinde kuruluş çalışmalarına başlanan Pi Gençlik Derneği, Avrupa’ da ve Dünya’ daki gelişmeler ile ülkemiz gençliğinin ihtiyacı olan hususlar doğrultusunda belirlediği 6 çalışma konusu üzerine gençlerin kapasite gelişimi için, olumlu tutum/davranış geliştirmelerine yardımcı olmak, bilgi ve becerilerine katkı sağlamak, gençlik sorunlarının çözümüne yönelik çalışmalar yürütmek üzere kurulmuştur. / Pi Gençlik Derneği; gençlerden oluşan üye ve gönüllüleri için düzenli olarak yürüttüğü faaliyetlerin yanı sıra ayrıca belirlediği 6 çalışma konusu üzerine bölgesel ve ulusal projeler üretir, uygular ve ortaklıklar geliştirir. Özellikle kadın, engelli, mülteci, azınlık sınıflarına giren sosyal, ekonomik, coğrafi vb. konularda dezavantajlı olan gençler olmak üzere 15-30 yaş arası Türkiye’ de yaşayan her birey, Pi Gençlik Derneği’ nin hedef grubundadır. / Henüz çok yeni bir dernek olan Pi Gençlik Derneği, kısa zamanda ciddi bir ilerleme kaydetmiş, teknolojik ve fiziksel alt yapısını tamamlamıştır. Matematikteki “Pi” sayısının sahip olduğu karakteristik özelliği kendi çalışmalarına da yansıtmayı amaçlayan Pi Gençlik Derneği, Pi sayısında olduğu gibi kendini tekrar etmeyen ve hayatın her alanında varlığını hissedebileceğiniz çalışmalar yürütmeyi amaç edinmiştir.

İlgili İçerikler