Hayata Destek Derneği saha çalışanı arıyor

Hayata Destek Derneği (STL) saha çalışanı arıyor. Derneğin ilanı şöyle: Hayata Destek Derneği (STL), Türkiye ve çevre bölgelerde afet risklerini azaltma, afete hazırlık, acil yardım ve iyileştirme çalışmaları yapan bağımsız bir insani yardım kuruluşudur. Hayata Destek, toplumsal katılımı öncelikli tutarak, yerel kapasiteyi geliştirmek, afet risk ve etkilerini en aza indirmek, toplulukların temel ihtiyaç ve haklarının […]

Hayata Destek Derneği (STL) saha çalışanı arıyor. Derneğin ilanı şöyle:

Hayata Destek Derneği (STL), Türkiye ve çevre bölgelerde afet risklerini azaltma, afete hazırlık, acil yardım ve iyileştirme çalışmaları yapan bağımsız bir insani yardım kuruluşudur. Hayata Destek, toplumsal katılımı öncelikli tutarak, yerel kapasiteyi geliştirmek, afet risk ve etkilerini en aza indirmek, toplulukların temel ihtiyaç ve haklarının karşılanmasına destek vermek için toplum-temelli çalışmalar yürütmektedir. Hayata Destek’in hedefleri doğrultusunda sürdürmekte olduğu stratejik çalışma alanları aşağıdaki gibidir;

Mülteci Destek: STL, Türkiye’deki Suriyeli mültecilerin temel hak ve ihtiyaçlarına erişimini sağlamayı amaçlamaktadır. Geçim kaynağını destekleme amaçlı mesleki kurslar yürütmenin yanı sıra psiko-sosyal destek odaklı toplum merkezleri ve vaka yönetimi faaliyetleri yürüten mobil destek ekipleri aracılığıyla mültecilere doğrudan destek ulaştırmaktadır.

Çocuk Koruma: STL, Türkiye’de çocuk işçiliğini sorunuyla mücadele için risk altındaki çocuklara yönelik çalışmalar yürütmekte, bu konuda özellikle mevsimlik tarım alanında çalışan ya da çalışma potansiyeli olan çocuklara odaklanmaktadır. Mülteci krizi ile birlikte Türkiye’de çocuk işçiliğinin yeni bir boyut kazanmasıyla bu alandaki çalışmalara mülteci çocuklar da dâhil edilmiştir.

Acil Yardım: STL, olası bir afet durumunda, afetlerden etkilenen topluluklara ayni ve nakdi yardım sunarak acil yardım operasyonları yürütmektedir. Bu kapsamda gıda ve gıda dışı temel ihtiyaçların karşılanması, barınma koşullarının iyileştirilmesi yanı sıra su, sanitasyon ve hijyen ihtiyaçlarına cevap verilmesi hedeflenmektedir.

Sivil Toplumu Güçlendirme ve Koordinasyon: Katılımcı, kapsayıcı ve koordineli bir yerel sivil toplum dokusunu başarılı ve sürdürülebilir insani yardımın yapıtaşı olarak gören STL, etkin bir insani yardım ve afetle mücadele stratejisi için sivil toplumun güçlendirilme çalışmaları yürütmektedir. Bu çalışmalarda sivil toplum kuruluşları arasında etkin koordinasyon ağları oluşturarak kolektif bir zeminde bilgi akışına, uzmanlık ve kaynak paylaşımına; iletişim, koordinasyon ve savunuculuk kapasitelerinin geliştirilmesine öncelik verilmektedir.

Hayata Destek Derneği fırsat eşitliğine inanır ve bu çerçevede işe alım süreçlerini yönetir.Hayata Destek Derneği tüm idari ve operasyonel süreçlerinde çocuk koruma politikası güder.Hayata Destek Derneği Kayseri sahasında çalışacak ekip arkadaşları aramaktadır.

Ana Sorumluluk Alanları:

Ev ve saha ziyaretlerinin gerçekleştirilmesi,

Kayıtların alınması,

Vakalar ile ilgili kaydı alınan kişiler ile hastane, emniyet vb. kurumlara gidilmesi,

Data girişinin yapılması ve gerekli raporlamanın yapılması,

Beklenen Tecrübe & Kişisel Özellikler:

İlgili lisans bölümlerinden mezun, tercihen sosyal hizmet ya da sosyoloji mezunu,

Arapça bilen,

Tercihen Türkçe ve İngilizce bilen,

Güçlü iletişim becerisi olan ve farklı kültürlerden kişiler ile çalışabilen,

Dernek ilkeleri ve kurum kültürüne uyum sağlayabilecek, derneği temsil edebilecek,

Mülteci konusuyla ilgili, gelişmeleri takip eden,

Ayrıntılı bilgi ve başvuru için tıklayınız.