Trafiğe ödüllü çözümler

Günümüzde içinden çıkılamaz bir hal alan trafik ve fosil yakıtların trafikte tüketilmesinden doğan çevre sorunları şehirlerin başlıca meselesi.  Öte yandan trafikte kaybedilen zaman ve azalmaktan çok günden güne artan çevre kirliliğinin insan sağlığına olumsuz etkileri, İstanbul gibi megapollerin artık değiştirilemez ritüelinin bir parçası. Kimi ülkeler bu gidişe ‘dur’ demek için araç vergilerini yükseltirken kimileri de […]

Günümüzde içinden çıkılamaz bir hal alan trafik ve fosil yakıtların trafikte tüketilmesinden doğan çevre sorunları şehirlerin başlıca meselesi.  Öte yandan trafikte kaybedilen zaman ve azalmaktan çok günden güne artan çevre kirliliğinin insan sağlığına olumsuz etkileri, İstanbul gibi megapollerin artık değiştirilemez ritüelinin bir parçası. Kimi ülkeler bu gidişe ‘dur’ demek için araç vergilerini yükseltirken kimileri de getirdiği yasaklarla söz konusu sorunlarla baş etmeye çalışıyor. Peki, hem bireyler, hem sivil toplum kuruluşları hem de şirketler için ödüllendirilme mekanizması devreye sokularak trafik ve çevre sorunlarının üstesinden gelinebilir mi? Sivil Sayfalar olarak ‘trafiğe akıllı çözümleri’, Ulaşımda Akıllı ve İnovatif İş Modelleri Konferansı’nda WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler Stratejik İletişim Koordinatörü Hande Dönmez ile konuştuk. Dönmez’e göre trafiği ve trafikle gelen çevre sorunlarını ‘ödüllendirme’ mekanizmasıyla çözmek mümkün. Üstelik dünyada yedi şehirde uygulanan projede, Türkiye’den de iki şehir ‘takipçi statüsünde’ yer alıyor. Dönmez, WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler Projesi’nin de içinde yer aldığı Horizon 2020 Araştırma Projesi EMPOWER’ı Sivil Sayfalar’a anlattı.

.