WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler: Sekiz Şehirde ‘Herkes İçin Bisiklet’ Seferberliği

Kentlerde bisikletin ulaşım aracı olarak kullanılmasına yönelik çalışmalar yapan WRI Türkiye, Hollanda Bisikletliler Birliği Fietsersbond ile birlikte, Kayseri’den Gaziantep’e, İzmir’den Adana’ya sekiz ilde ‘Herkes İçin Bisiklet!’ projesini hayata geçiriyor. Özellikle COVID-19 ile birlikte daha da önem kazanan kent içi ulaşımda sağlıklı, ekonomik ve çevreci bir alternatif olarak bisikletin benimsenmesini amaçlayan projenin merkezinde STK’lar yer alıyor.

Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından Avrupa Birliği desteğiyle uygulanan Sivil Toplum Destek Programı III ile finanse edilen proje kapsamında pilot şehirler olarak seçilen Adana, Antalya, Eskişehir, Gaziantep, İzmir, Kayseri, Kocaeli ve Konya’da büyükşehir belediyeleri ve ilgili STK’ların desteği ile bisikletin bir ulaşım aracı olarak algılanmasını artırmaya yönelik çalışmalar yapılacak. ‘Herkes için Bisiklet!’ projesinde WRI Türkiye, söz konusu sekiz şehir ile iş birliği yaparak iyi yönetişimi güçlendirmeyi, bisikletle ilgili STK’ların yerel ve ulusal düzeylerde karar alma süreçlerine aktif katılımını artırmayı, STK’lar, yerel yönetimler ve merkezi yönetim arasında diyaloğu ve ortak strateji geliştirmeyi teşvik edecek.

Bisikletin Ulaşımdaki Payı Yüzde 2

Türkiye’de bisikletin ulaşımdaki payı sadece yüzde 2. En çok kullanan şehirlerde bile bu oran sadece yüzde 5. Avrupa ülkelerinde ise bu oran yüzde 45 civarında. ‘Herkes için Bisiklet!’ ile özellikle COVID-19 ile birlikte daha da önem kazanan kent içi ulaşımda sağlıklı, ekonomik ve çevreci bir alternatif olan bisikletin geniş kesimlerce benimsenmesini hedefliyoruz.

Proje koordinatörü WRI Türkiye Kentsel Gelişim ve Erişilebilirlik Yöneticisi Dr. Çiğdem Çörek Öztaş, sekiz şehri seçerken başlıca kriterlerinin bu kentlerde bisikletli ulaşım altyapısı, ileriye yönelik yatırımların ve bisiklet konusunda çalışan aktif STK’ların bulunması olduğunu belirtiyor. 

1 Nisan’da başlayan ‘Herkes için Bisiklet!’, bir yıl sürecek birkaç aşamalı bir proje. Öncelikle sekiz şehirden yerel yönetim temsilcileri ile bisikletle ilgili STK’ların, merkezi yönetim temsilcilerinin ve proje ortağı Fietsersbond’ın katılımıyla düzenlenecek başlangıç toplantısında iyi uygulama örnekleri paylaşılacak. Bu şehirlerden toplam 32 STK ve belediye temsilcisine politika geliştirme, katılım, temsilcilik ve lobicilik faaliyetlerine odaklanan kapasite geliştirme eğitimleri verilecek. Eğitimin ardından, dört aylık bir mentorluk süreci ile STK’lar ve belediye temsilcileri kendi şehirleri için yerel eylem planı geliştirecek. Akabinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Türkiye Belediyeler Birliği gibi konu ile ilgili merkezi yönetim temsilcilerinin de katılımıyla her şehrin kendi taslak yerel eylem planını sunacağı bir çalıştay düzenlenecek ve hep beraber ulusal eylem planı hazırlanacak. Düzenlenecek kapanış toplantısıyla da ulusal eylem planı ve proje sürecinde edinilen deneyim konuyla ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşılacak.

10 Yıllık Birikim

Güneş CansızWRI Türkiye Direktörü Dr. Güneş Cansız ise WRI Türkiye olarak bu yıl 15. yıllarını kutladıklarını, 10 yıldır özellikle kent içi bisikletli ulaşıma odaklandıklarını belirtirken, “Sürdürülebilir kent içi ulaşımın önemli unsurlarından biri olan bisikleti her fırsatta anlatmaya, bisikletli ulaşım konusunda farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Bisiklete dikkat çekmedeki amacımız bisikletin spor için değil, kent içi ulaşım için kullanılmasını sağlamak.” diyor.

‘Herkes için Bisiklet!’ de çok önemsediğimiz ve Türkiye için yararlı olacağına inandığımız bir proje.

‘Herkes için Bisiklet!’, T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından Avrupa Birliği mali desteğiyle uygulanan Sivil Toplum Destek Programı’nın üçüncü dönemi kapsamında hibe desteği almıştır. Programın sözleşme makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi. Sivil Toplum Destek Programı, STK’ların kapasitelerinin güçlendirilmesine yönelik yürütülen bir hibe programıdır ve Sivil Toplum Destek Programı’nın üçüncü döneminde verilen desteklerle STK’ların kurumsal kapasitesinin artırılması ve STK’lar arası ortaklıkların teşvik edilmesi, aktif vatandaşlık ve STK’ların karar alma süreçlerine katılımının desteklenmesi ve aktif vatandaşlık için yasal çerçevenin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler Hakkında

Daha önce EMBARQ Türkiye olarak da bilinen WRI Türkiye, World Resources Institute (WRI) altında sürdürülebilir şehirler konusunda çalışan uluslararası bir araştırma enstitüsüdür. ABD, Afrika, Avrupa, Brezilya, Çin, Endonezya, Hindistan, Meksika ve Türkiye ofisleriyle hizmet vermekte olan WRI, “insan odaklı şehirler” düşüncesinden hareketle çevreyi ve insan sağlığını her geçen gün daha fazla tehdit eden kent içi sorunlara sürdürülebilir çözümler üretmekte ve bu çözümleri projelendirerek yerel ve merkezi yönetimlerle birlikte uygulamaya koymaktadır. 

WRI Türkiye hakkında daha fazla bilgi için: www.wrisehirler.org