“Kadın Dayanışma Vakfı Ankara Gönüllü Sosyal Çalışmacı Ağı” Atölye Çalışması Başlıyor

1993 yılından bu yana kadına yönelik şiddet ve şiddetin en ağır biçimlerinden biri olan kadın ticareti ile mücadele çalışmaları yürüten Kadın Dayanışma Vakfı, bünyesindeki Kadın Danışma Merkezinde gönüllü hukukçu, sosyal çalışmacı ve psikologların dayanışmasıyla ve feminist yöntemlerle, şiddete maruz kalan kadınlara ücretsiz danışmanlık vermektedir. Uzun yıllara yayılan Kadın Danışma Merkezi pratiğiyle, kadına yönelik şiddetle mücadelede, dayanışma […]

1993 yılından bu yana kadına yönelik şiddet ve şiddetin en ağır biçimlerinden biri olan kadın ticareti ile mücadele çalışmaları yürüten Kadın Dayanışma Vakfı, bünyesindeki Kadın Danışma Merkezinde gönüllü hukukçu, sosyal çalışmacı ve psikologların dayanışmasıyla ve feminist yöntemlerle, şiddete maruz kalan kadınlara ücretsiz danışmanlık vermektedir.

Uzun yıllara yayılan Kadın Danışma Merkezi pratiğiyle, kadına yönelik şiddetle mücadelede, dayanışma temelinde kurulan gönüllülüğün önemini ortaya koyan Vakıf, Hollanda Büyükelçiliği’nin desteği ile yürüttüğü Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Mekanizmalarının Güçlendirilmesi Projesi”  kapsamında düzenlenen “Gönüllü Sosyal Çalışmacı Ağı” atölye çalışmasını başlatıyor.

Atölyeye başvurmak isteyen katılımcılar için birkaç önemli başlığı sıralamak gerekirse:

Sosyal çalışmacılar, Kadın Danışma Merkezine başvuran kadınlarla sosyal destek sürecini yürüten ve merkezdeki diğer çalışanlar ve gönüllülerle koordinasyonu kuran kişilerdir.

Sosyal destek ise Kadın Danışma Merkezinde sosyal çalışmacılar tarafından yürütülen süreçtir. Kadın Danışma Merkezine telefonla veya yüz yüze başvuran kadınlarla ilk görüşmeleri yapma, maruz kalınan şiddete dair anlatıyı kadınların beyanını esas alarak dinleme, risk ve ihtiyaç analizi yapma, şiddetten uzaklaşmak için mevcut mekanizmaların ve yasal hakların nasıl kullanılabileceğinin bilgisini paylaşma, ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda alternatifleri değerlendirerek ve kadınlar adına karar almadan birlikte planlama yapma, gerekli yönlendirmeleri yapma ve yönlendirmeler sonrasında sürecin takip edilmesini içerir.

Şiddete maruz bırakılan daha çok sayıda kadının, Kadın Danışma Merkezimizde ulaşılabilir ve ücretsiz sosyal destek alabilmesi için kadına yönelik şiddet alanında çalışan ve/veya çalışmaya gönüllü kadınlara yönelik planlanan atölye genel anlamıyla şu başlıklardan oluşmaktadır:

 • Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
 • Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele
 • Feminist Perspektifle Sosyal Destek ve Danışmanlık
 • Yasal Haklarımız
 • 6284 Sayılı Kanun, Uygulamalar ve Karşılaşılan Sorunlar
 • Şiddete Maruz Kalan Kadınlarla Görüşme Teknikleri
 • Ruhsal Travma
 • İkincil Travma ve Korunma Yöntemleri

“Gönüllü Sosyal Çalışmacı Ağı” Atölyesi katılımcılarında aranan nitelikler:

 • Toplumsal cinsiyet eşitliği bakış açısına sahip, kadına yönelik şiddeti toplumsal cinsiyet eşitliği temelinde değerlendiren,
 • Toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadına yönelik şiddetle mücadele alanında çalışmaları olan, veya bu alanda aktif olarak yer almak isteyen,
 • Şiddetsiz iletişim yöntemlerini benimsemiş olan, yargılamadan ve suçlamadan iletişim kurabilen
 • Eşit ilişki kurabilen,
 • Etnik köken, din, dil, ırk, cinsel kimlik, cinsel yönelim gibi ayrımcılıklardan uzak durabilen

Yukarıda saydığımız niteliklerin kendisinde olduğunu düşünen kadınlar bu atölyeye başvurabilirler. Katılımcıların, atölye sonrasındaki süreçte Ankara’da bulunan Kadın Danışma Merkezimizde gönüllü destek çalışmalarında yer almaları beklenmektedir.

1-2 ve 8-9 Nisan 2017’de yapılması planlanan ve 4 gün sürecek atölye çalışmasına başvurmak isteyenlerin kadindv@yahoo.com.tr adresine 29 Mart 2017’ye kadar e-posta ile katılımını iletmeleri gerekmektedir.

Atölye çalışmasının bütünlüğü açısından, belirtilen 4 günün tamamına zorunlu katılma şartı vardır.

*Atölye çalışması tüm çeşitliliğiyle kadınlara açıktır.

Kadın Dayanışma Vakfı
The Foundation for Women’s Solidarity
Mithatpaşa Cad. 10/11

06410 Sıhhiye/ANKARA

Telefon : 0 312 432 07 82 – 0 312 430 40 05