STGM ‘Yurttaşların haklarıyla ilgili çalışan örgütlerin haritalandırılması’ anketi

10 Şubat 2016
STGM Derneği, “Yurttaşların haklarıyla ilgili çalışan örgütlerin haritalandırılması” için hazırladığı ankete katılmaya ve yaygınlaştırmaya çağırıyor. STGM 2014 yılından bu yana, Yurttaşların Bilgilendirilmesi, Rehberlik ve Danışmanlık ile Doğrudan Destek Hizmetlerinin Güçlendirilmesi Projesi’ni (Triple A Project) yürütüyor. Bu projeyle, Türkiye’de yurttaşların hak ve yükümlülükleri konusunda çalışan örgütlerin haritalandırılması ve bunlar arasında bir iletişim bağı kurulmasını hedefliyor. Böylece, […]

STGM Derneği, “Yurttaşların haklarıyla ilgili çalışan örgütlerin haritalandırılması” için hazırladığı ankete katılmaya ve yaygınlaştırmaya çağırıyor.

STGM 2014 yılından bu yana, Yurttaşların Bilgilendirilmesi, Rehberlik ve Danışmanlık ile Doğrudan Destek Hizmetlerinin Güçlendirilmesi Projesi’ni (Triple A Project) yürütüyor. Bu projeyle, Türkiye’de yurttaşların hak ve yükümlülükleri konusunda çalışan örgütlerin haritalandırılması ve bunlar arasında bir iletişim bağı kurulmasını hedefliyor. Böylece, yurttaşların bir sorunla karşılaştıklarında bilgi edinebilecekleri, danışabilecekleri, yardım alabilecekleri STÖ’lere rahat ulaşması amaçlanıyor.

Anketle ilk aşamada aşağıda sınıflandırılan hizmetleri veren örgüt ve projeler belirlenmeye çalışılıyor. İkinci aşamada yurttaşların bu kurumlara bir web sayfası üzerinden ulaşmasını sağlayacak bir veri tabanı oluşturulacak.

Dünyadaki benzer uygulamalar ışığında, yurttaşların hak ve yükümlülükleri konusunda verilen hizmetler aşağıdaki gibi sınıflandırılıyor:

Yurttaşların Bilgilendirilmesi (Yurttaşlar için yayıncılık)

 • Yurttaşların sıkça karşılaştıkları sorun alanlarının belirlemesi,
 •  Bu alanlar hakkında yurttaşların haklarını kolayca öğrenebilecekleri bilgi kaynakları (kitap, kılavuz, rehber, broşür, bilgi notu vb.) oluşturma ve paylaşma,
 •  Hâlihazırda var olan bilgi kaynaklarına nasıl erişebileceği konusunda yönlendirme,
 •  Başvuruda bulunulabilecek kurumların ve sivil örgütlerin bilgisini verme, o kurumlara yönlendirme,
 •  Bireysel başvuru kabul eden kurumların başvuru formların nasıl doldurulacağı konusunda bilgi sağlama.

Rehberlik ve Danışmanlık (Bireysel yönlendirme)

 • Yurttaşlardan bireysel başvuru kabul etme ve yaşadıkları sorunlar hakkında duruma özgü bilgi ve yönlendirme sağlama,
 •  Yardım masası, destek hattı gibi uzaktan erişim hizmetleri verme,
 •  Dava açılması için gerekli hazırlık çalışmaları yapılması konusunda destek olma,
 •  Sorun yaşayan kişiyi yardımcı olabilecek uzmanlarla buluşturma.

Doğrudan Destek (Çözüm için birlikte hareket etme)

 • Yönlendirme ötesinde doğrudan desteğe ihtiyaç duyan başvuru sahiplerine hizmet sunma,
 •  Sosyal hizmet sağlama (sığınak, barınma, vb.)
 •  Uzmanlar aracılığıyla psikolojik ve hukuki destek sağlama
 • Bireysel başvuru kabul eden kurumların formlarını (başvuranın onayıyla) doldurma,
 •  Dava açmak ve takibi konusunda destek sağlama
 • Hukuki yardım hizmetleri (Adli yardım ve CMK)

STGM, bu çalışmaya destek olmak isteyen STK’ların aşağıdaki kısa anketi doldurmalarını rica ediyor.

Anket için tıklayınız.