1-7-e1568371228737.jpg
Sivil SayfalarSivil SayfalarSivil Sayfalar13 Eylül 2019
Metot okulu, sosyal bilimlerin farklı disiplinlerinden uzmanlar ve öğrencileri bir araya getirerek, öğrencilerin akademik çalışmalarında kullandıkları araştırma metodolojilerinin gelişmesine ve araştırma yöntemlerinin derinleşmesine yardımcı olmayı amaçlıyor. Adayların, 500 kelimeyi geçmeyecek...



Sivil Sayfalar, sivil toplumun içine kapanma halinin aşılmasına ve etkisinin artmasına katkıda bulunmak amacıyla kuruldu. Sivil toplum haberciliği yaparak sivil toplumun tecrübesini medyaya, kamu yönetimine, siyasete, kanaat dünyasına ve diğer STK’lara görünür kılmayı amaçlıyoruz. Sivil toplum dünyasının sözcülerine, tartışmalara katılabileceği, yeni tartışmalar açabileceği bir mecra sunmayı hedefliyoruz.


E-Bülten

You have Successfully Subscribed!