Hayvan Hakları İzleme Komitesi gönüllülerini arıyor!

Hayvan Hakları İzleme Komitesi (HAKİM) 2017’de, hiçbir kurumdan destek almadan yürüttüğü izleme çalışması kapsamında, hayvan hakları ihlâllerini (işkence, tecavüz, yaşam hakkı gasbı/cinayet vb.) arşivleyerek raporlamak için medya taramasında inisiyatif alabilecek, İstanbul’dan göreve alabilecek gönüllülerini arıyor. HAKİM, söz konusu gönüllü çağrısı kapsamında, raporlama çalışmasının, gönüllüler üzerinde travmatik etki yaratabileceği uyarısında  da bulunuyor. Çalışmaya dâhil olmak isteyen gönüllülerin, [email protected] adresine 29 Aralık 2017 tarihine kadar e-posta göndermeleri gerekmektedir.. Başvuruda bulunan gönüllülere, oryantasyon toplantısına yönelik tarih konusunda e-posta atılacaktır.Sivil Sayfalar, sivil toplumun içine kapanma halinin aşılmasına ve etkisinin artmasına katkıda bulunmak amacıyla kuruldu. Sivil toplum haberciliği yaparak sivil toplumun tecrübesini medyaya, kamu yönetimine, siyasete, kanaat dünyasına ve diğer STK’lara görünür kılmayı amaçlıyoruz. Sivil toplum dünyasının sözcülerine, tartışmalara katılabileceği, yeni tartışmalar açabileceği bir mecra sunmayı hedefliyoruz.


E-Bülten

You have Successfully Subscribed!Send this to a friend