Sivil Akademi gönüllü koordinatör yardımcısı arıyor

“Sivil Akademi Programı”
– yerelde ve ulusalda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu yöneticilerine
– sivil toplum alanında kariyer yapmayı hedefleyen bireylere,
– hak temelli çalışmalar yapan aktivistlere,

yönelik hazırlanan 8 haftalık eğitim programıdır.

Türkiye’de ve yerelde sivil toplum kültürünün arttırılması ve bu alanda çalışmalar yapan bireylerin kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik hazırlanan eğitim programı Sivil Akademi tarafından yürütülecek olan bir sivil toplum kapasite geliştirme programıdır. Sivil toplum alanı farkındalığını başta İzmir olmak üzere Ege bölgesinde ve tüm ülke çapında arttırmayı hedefleyen sivil toplum faaliyetidir.

Her hafta sonu belirlenen konularda uzman eğitmenlerin katılacağı eğitimin ardından konu ile ilgili atölye çalışması gerçekleştirilecektir.

Sivil Akademi Programı içeriği şu şekildedir:

– Stratejik Planlama Eğitimi
– Fon Bulma ve Yönetimi Eğitimi
– Savunuculuk Eğitimi
– Sosyal Medya ve İletişim Eğitimi
– Kampanya Yönetimi Eğitimi
– Gönüllü Yönetimi Eğitimi
– Dernek Kurma Eğitimi
– Networking

8 hafta sonunda oluşturulacak sivil bir ağ ile programa katılım gösteren katılımcılar ile uzmanlar arasında network ilişkisi kurularak kariyer toplantıları yapılması hedeflenmektedir.

Sivil Toplum girişiminin sürdürülebilirliği ve yönetsel süreci yönetişim sistemi içerisinde sağlanacaktır. Sosyal girişimcilik anlayışı doğrultusunda gerçekleştireceğimiz çalışmalar için üç farklı alanda gönüllü koordinatörlerimizin paydaşlığını bekliyoruz.

Sivil Akademi Koordinatör yardımcısı;

– Sivil girişimin dışarıya tanıtımı, farklı platformlar, öğrenci toplulukları ve sivil toplum kuruluşları ile ilgili program hazırlanması,
– Sivil akademinin sosyal medya yönetimi ve iletişim çalışmalarının planlanması,
– Yerelde ve ulusalda gerçekleştirilen çalışmaların takip edilmesi,
– Sivil akademi programının sürdürülebilirliğine ve yapılacak çalışmaların yaygınlaştırılmasına destek olmak,

gibi alanlarda çalışmalar göstereceklerdir.

Ayrıntılı bilgi ve başvuru için tıklayın.
İletişim: [email protected]

Orhun TANCA
Sivil Akademi Programı Kurumsal İlişkiler Koordinatörü
05076413407

Yorum Yap

Epostanız paylaşılmayacaktır. Zorunlu alanlar * ile işaretlenmiştir.Sivil Sayfalar, sivil toplumun içine kapanma halinin aşılmasına ve etkisinin artmasına katkıda bulunmak amacıyla kuruldu. Sivil toplum haberciliği yaparak sivil toplumun tecrübesini medyaya, kamu yönetimine, siyasete, kanaat dünyasına ve diğer STK’lara görünür kılmayı amaçlıyoruz. Sivil toplum dünyasının sözcülerine, tartışmalara katılabileceği, yeni tartışmalar açabileceği bir mecra sunmayı hedefliyoruz.


E-Bülten

You have Successfully Subscribed!Send this to a friend