AFS Gönüllüleri Derneği Gönüllü Ofis Koordinatörü Arıyor

AFS Gönüllüleri Derneği, koordinasyon, kaynak yönetimi, raporlama ve ilişki yönetiminden sorumlu olacak gönüllü ofis koordinatörü ekip arkadaşı arıyor.
Sorumluluklar:
 1. Koordinasyon: Gönüllüler ve yönetim kurulu üyeleri arasında etkili iletişimi ve işbirliğini kolaylaştırmak.
 2. Kaynak Yönetimi: Ofis kaynaklarını yönetimi, ofis ihtiyaçlarını karşılamak.
 3. Raporlama: Aktiviteler, sonuçlar ve etki üzerine düzenli faaliyet raporları hazırlayarak şeffaflığı sağlamak.
 4. İlişki Yönetimi:
 • Çeşitli bir gönüllü havuzu çekmek için stratejiler geliştirip ve uygulamak.
 • Gönüllü işe alım materyalleri oluşturup ve dağıtımını sağlamak.
 • Gönüllü fırsatlarını tanıtmak için topluluk etkinliklerine ve dışa dönük faaliyetlerine katılmak.

5. Oryantasyon:

 • Yeni gönüllüler için örgütün misyonu, hedefleri ve politikaları hakkında bilgi sahibi olmaları için oryantasyon oturumları düzenlemek.

6. Eşleştirme:

 • Gönüllüleri beceri, ilgi ve uygunluklarına göre uygun rollerle/projelerle eşleştirmek.
 • Gönüllülerin en fazla etki sağlayabileceği alanlara yerleştirilmesini sağlamak için proje yöneticileri ile işbirliği yapmak.

7. İletişim:

 • Gönüllülerle düzenli iletişimi newsletters, e-posta ve diğer kanallar aracılığıyla sürdürmek.

8. Denetim ve Destek:

 • Gönüllülere sürekli destek sağlamak ve iletişim kişisi olmak.
 • İletişimi ve işbirliğini kolaylaştırmak amacıyla gönüllüler ile örgüt personeli/yönetim kurulu arasında bir köprü görevi üstlenmek.

9. Kayıt Tutma:

 • Gönüllü bilgilerini, iletişim detayları, çalışma saatleri ve becerileri dahil olmak üzere doğru kayıtları oluşturmak.
 • Örgütsel değerlendirme için gönüllü faaliyetleri ve etkisine dair aktivite raporlar oluşturmak.

10. Tanıma ve Takdir:

 • Gönüllülerin katkıları için takdir göstermek amacıyla gönüllü tanıma programları geliştirip uygulamak.

11. Değerlendirme:

 • Gönüllü programlarını düzenli olarak değerlendirerek etkinliği değerlendirmek ve gelişim alanlarını belirlemek.
 • Gönüllülerden geri bildirim alıp ve gönüllü deneyimini iyileştirme yönelik çalışmalar yapmak.

12. Uyum:

 • Gönüllülerin örgüt politika ve prosedürlerine uymasını sağlamak.

13. İş birliği:

 • Gönüllüleri örgüt programlarının ve faaliyetlerinin çeşitli yönlerine entegre etmek için çalışmak.
 • Gönüllüler ve yönetim kurulu arasında birlikte çalışma ve işbirliği duygusunu geliştirmek.
Nitelikler:
 • İlgili bir alanda lisans derecesi 
 • STK sektöründe deneyim
 • Organizasyon ve çoklu görev yeteneklerine sahip, detaylı çalışabilen
 • Yüksek iletişim ve kişilerarası becerilere sahip
 • Proje yönetimi araçları ve yazılımlarında yetkin
 • Bağımsız çalışabilme ve takım çalışmasına yatkın
Başvuru:

İlgilenen adayların özgeçmiş ve motivasyon mektubunu info@afsgonulluleri.org adresine göndermeleri gerekmektedir. Lütfen konu kısmına “Gönüllü & Ofis Koordinatörü Başvurusu”nu ekleyin. Başvuruların son tarihi 31 Aralık 2023.

Not: Sadece mülakata çağrılacak adaylar iletişime geçilecektir.