İsveç İstanbul Başkonsolosluğu 2024 Proje Başvuruları Başladı

16 Haziran 2023
Tüm Türkiye’yi kapsayan projeleri sivil toplum örgütleri ile iş birliği kurarak destekleyen ve kamusal tartışma alanı sağlayan İsveç İstanbul Başkonsolosluğu, 2024 yılı projeleri için başvuru çağrısı yaptı.

2024 yılı için özellikle hedeflenen proje konu başlıkları aşağıdaki gibi:

 • İnsan hakları, özellikle ifade özgürlüğü ve demokratik katılım ve hesap verebilirliği ilerletmeye imkan sunan çalışmalar,
 • Kadınların ve kız çocukların her düzeyde ve her alanda karar alma süreçlerine katılımını ve etkisini arttırmak ve seslerini duyurabilecekleri ortamlar sunan çalışmalar,
 • Sosyal kutuplaşma ve ayrımcılığa karşı çoğulcu bir sivil toplumu güçlendiren çalışmalar,
 • Gençlerin demokratik katılımı için fırsatlar yaratan çalışmalar,
 • İş yerinde işçi haklarının ve insan haklarının güçlendirilmesi üzerine çalışmalar.

Farklı kurum ve sektörler arasındaki iş birlikleri teşvik edilmekte ve Türkiye’nin farklı bölgelerinde faaliyet gösteren projelerin olmasına da ayrıca önem verilmekte. Toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifi, başvuran örgütlerin hem kurumsal yapılarında hem de çalışma yöntemlerine ve faaliyetlerine entegre edilmiş olmalıdır.

Başvuru teslimatı için son tarih 1 Eylül 2023.

Başvuru Koşulları
 • Sivil toplum kuruluşları, vakıflar, dernekler, düşünce kuruluşları ve üniversiteler başvuru yapabilir. Bireysel ve kâr amacı güden şirket başvuruları kabul edilmemektedir. Suriye krizi ile ilgili olan proje önerileri Sida’nın Suriye krizi stratejisine yönlendirilmektedir.
 • İş birliği ve destek başvuruları için buradaki Hibe Başvuru Kılavuzu’nu dikkatlice inceledikten sonra İngilizce olarak İsveç İstanbul Başkonsolosluğu’na posta yolu ile ulaştırılmalıdır.
 • Başvuru formunu doldurmadan önce, stratejinin tamamını buradan okuyabilirsiniz.
 • Sadece İngilizce olarak yapılan proje başvuruları kabul edilecektir. Başvuru bütçe dahil toplam beş sayfayı geçmemelidir.
 • Başvuru kılavuzunda belirtilen ek belgeler başvuru ile birlikte teslim edilmelidir.
 • Bütçe Türk Lirası olarak hazırlanmalıdır. Detaylandırılmamış giderler ve elektronik cihaz alımı bütçede yer almamalıdır. İnsani yardım ve Psikososyal destek içerikli projelere destek verilememektedir.

Doldurulan form hem e-posta olarak hem de normal posta yolu ile İsveç İstanbul Başkonsolosluğu’na iletilmelidir.

Başvuru yetkili kişi tarafından imzalanmış olmalıdır. İsveç İstanbul Başkonsolosluğu’na geç yapılan, eksik gelen, sadece e-posta veya faks yolu ile gönderilen başvurular kabul edilmeyecektir.

Detaylar ve başvuru için buraya tıklayınız.