Lider Kadın Derneği Fon ve Kaynak Geliştirme Sorumlusu Arıyor

Lider Kadın Derneği, faaliyet alanları kapsamında yer alan, ulusal ve uluslararası hibe fonlarını araştırmak üzere Fon ve Kaynak Geliştirme Sorumlusu arıyor.

Çalışma Şekli: Tam zamanlı

Çalışma Yeri: Mardin

Temel Sorumluluk Alanları:
 • Projelerin hazırlık, ön araştırma ve yazım süreçlerinde yer almak,
 • Derneğin genel stratejik planlaması dahilinde yeni proje fikirleri üretmek, fon ve hibe çağrılarını düzenli olarak takip etmek,
 • Proje bütçelerinin hazırlanması ve revize edilmesinin yanı sıra Derneğin genel yıllık bütçe planlamasına destek sağlamak,
 • Derneğin çalışma alanlarında düzenli olarak literatür taraması yapmak,
 • Proje raporlarının hazırlanmasında proje ekipleri ve ilgili birimler ile koordineli çalışmak,
 • Proje koordinatörü ile birlikte yerel ve uluslararası paydaşlarla iletişimi yürütmek.
 • Derneğin faaliyet alanları kapsamında yer alan, ulusal ve uluslararası hibe fonlarını araştırmak,
 • Uygun fonlar için teklif dosyası hazırlamak,
 • Avrupa Birliği Komisyonu, Dış İşleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı, diğer Bakanlıklar, Kalkınma Ajansları, TÜBİTAK, KOSGEB, yabancı konsolosluklar ve çeşitli ulusal / uluslararası kuruluşlarca açılan hibe programları için proje yazılımı konusunda zamanlı doğru aksiyonlar almak,
 • Bağlı olduğu yöneticiye raporlayacak şekilde proje ile ilgili süreçlerin yerine getirilmesi ve projenin hedefe uygun şekilde sonuçlandırılması,
 • Projenin tüm paydaşları (ilgili kamu birimleri, STK’lar, proje iştirakçileri, faydalanıcılar) ile gerekli iletişimin kurulması ve sürdürülmesi,
 • Projenin, tüm mevzuat ve prosedürlere uygun şekilde yürütülmesinde görev alınması,
 • Ulusal ve uluslararası kaynak sağlayıcı kurum ve kuruluşlar ile ilişki kurulması ve iş birliği olanaklarının geliştirilmesinde görev almak.
Aranan Nitelikler:
 • Ulusal ve uluslararası proje hazırlama ve yazma konusunda deneyim ve proje döngüsü yönetimi konusunda bilgi sahibi olan, mantıksal çerçeve tablosu, problem analizi, SMART Göstergelerinin düzenlenmesi gibi uluslararası proje hazırlama araçlarına vakıf olmak.
 • Analitik bir bakış açısına sahip olmak.
 •  En az 2 yıl kurumsal iş deneyimi (tercihen sivil toplum alanında),
 •  Üniversite mezunu.
 • Bütçe ile ilgili işler için matematiksel becerilere sahip olmak,
 • En az bir projeyi başından sonuna kadar yürütme tecrübesine sahip, proje uygulama süreçlerini yönetebilen,
 • Çok iyi düzeyde İngilizce bilen ve çok iyi düzeyde Türkçe bilen,
 • Benzer alanda en az 3 yıl tecrübeye sahip,
 • Planlama, organizasyon ve koordinasyon becerileri gelişmiş,
 • Sözlü ve yazılı iletişim becerileri yüksek,
 • Yaratıcı ve sonuç odaklı çalışabilen.
 • Lider Kadın Derneğinin Vizyonunu bilen ve destekleyen,
 • Excel, MS Office, G Drive, Google formlar ile çalışma ve proje yazma konusunda ileri düzeyde beceri ve deneyime sahip olmak.
 • Kültürel farklılıklara ve çeşitliliğe saygı

NOT: Yalnızca olumlu olarak değerlendirilen adaylar ile iletişime geçilecektir.

Lütfen başvurunuzda ilanın referans numarasını 4721-17 belirtiniz.

E-mail Adresi: kizilkader47@gmail.com

Detaylar için tıklayınız.

“07.04.2016 tarih, 29677 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, bu ilana yapacağınız başvuru ile özgeçmişiniz içerisindeki tüm kişisel bilgilerinizin Lider Kadın Derneği ile paylaşılmasını ve bu bilgilerin saklanmasını kabul etmiş bulunmaktasınız.”