İzmir Çocuk Çalışmaları Ağı Yeni Dönem Gönüllülerini Arıyor

Yerelde çocuk çalışmaları doğrultusunda faaliyet gösteren İzmir Çocuk Çalışmaları Ağı, 2023-2024 yılları içerisinde stratejik planları doğrultusunda çalışmalarında ve ekiplerinde yer almak isteyen gönüllüleri arıyor.
İzmir Çocuk Çalışmaları Ağı Çalışma Alanları
  • Uluslararası sözleşmeler ışığında çocuğun temel hak ve özgürlüklerinin korunması ve güçlenmesi için savunuculuk ortamı yaratmak,
  • Çocuk hakları alanında izleme çalışmaları gerçekleştirmek,
  • Başta çocuklar olmak üzere çocuk hakları alanında çalışan ekosistem paydaşları arasında diyalog kurmak ve kapasite geliştirme çalışmaları gerçekleştirmek,
  • Çocuğun oyun hakkı ve dijital dünyada çocuk hakları, iklim ve çocuk hakları odaklı çalışmalar gerçekleştirmek ve bu yönde kamuoyunda farkındalık yaratmak.

Gönüllü çalışmaları, online ve yüz yüze olarak gerçekleştirilecektir. Gönüllülük programı, İzmir Çocuk Çalışmaları Ağı’nın 2023- 2024 stratejik planına göre gönüllülerin aktif katılımı ile birlikte yapılandırılacaktır.

Son Başvuru Tarihi: 30 Mart 2023 

Daha detaylı sorularınız için cocukiziagi@gmail.com adresine mail atabilirsiniz.

Başvuru formuna buradan ulaşabilirsiniz.

İzmir Çocuk Çalışmaları Ağı, yapılan çalışmaları hak temelli bir yaklaşımda oluşturup çocuk haklarına yönelik faaliyetlerde sivil toplumun izleme ve savunucu rolünü
güçlendirmek üzerine projeler gerçekleştirmektir. Çocuk haklarını yasal garanti altına alan Birleşmiş
Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’ni, ulusal ve uluslararası yasaları temel alan ağ, bu doğrultuda
çalışmalarına yön verir.