Adalet Sistemini İzleme Derneği Gönüllülerini Arıyor

Adalet Sistemini İzleme Derneği, adil yargılanma hakkı merkezinde birçok hak alanına ilişkin izleme faaliyetleri yürüten ekibine katılacak gönüllüler arıyor. 

Dernek, hukuk okuryazarlığının artırılması amacıyla eğitimler düzenliyor.

Bu çerçevede,

  • Adil Yargılanma Hakkı
  • Çevre Hakkı
  • Çocuk Hakları
  • İfade Özgürlüğü&Örgütlenme Özgürlüğü
  • Kadın Hakları
  • LGBTİ+ Hakları
  • Mülteci Hakları
  • Temel Hak ve Özgürlükler (Yaşam Hakkı, İşkence Yasağı vb.)

gibi alanlara ilgisi olan, izleme, raporlama, savunuculuk, eğitmenlik, proje yazma ve yönetimi gibi alanlarda deneyim sahibi olmak isteyen gönüllüleri çağırıyor.

İlana başvuru için buraya tıklayabilirsiniz.