‘Yasamada Katılım ve İzleme Eğitimi’ Başlıyor!

mecliste.org, yasama faaliyetlerine katılmak ve etki etmek, sivil toplumu güçlendirmek üzere tüm sivil toplum aktörlerini 11-12-13 Haziran tarihlerinde online olarak 'Yasamada Katılım ve İzleme Eğitimi'ne davet ediyor.
Eğitim Neleri Amaçlıyor?
 • Siyasette söz sahibi olan ve demokratikleşme ilkesi gereğince vatandaşların yönetime aktif katılımını sağlayan araç ve yöntemlere dair teorik ve pratik bilgiler sunmak.
 • Bu araç ve yöntemlerin kullanımına ilişkin teorik ve pratik bilgiler sunarak, vatandaşların ve sivil toplumun yasa yapım süreçlerine aktif katılımlarını, yasaların etkilerinin izlemelerini ve değerlendirmelerini kolaylaştırmak.
Eğitim Neleri Hedefliyor?
Katılımcılar için;
 • Hükümet sistemleri ve meclis yapısına dair temel bilgiler
 • Yasama ve denetim süreçlerini etkin izleme ve değerlendirme
 • Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin işlev, faaliyet ve görevlerini etkin izleme ve değerlendirme
 • Yasamada aktif vatandaşlık ve katılımcılık
 • Veri doğrulama (fact-checking)
 • Lobiciliğin temelleri
 • Savunuculuk döngüsü
Başvuru Kriterleri Neler?
 • Sivil toplum aktörü olmak
 • İzleme, değerlendirme ve katılım ile ilgili gündem oluşturma deneyimine sahip olmak ya da izleme çalışmalarına ilgi duymak
 • Program sonrası, olası izleme, değerlendirme ve katılım çalışmalarının mecliste.org platformu ile paylaşmak konusunda gönüllülük göstermek
 • İyi derecede iletişim becerilerine sahip olmak
NOT: Kontenjan sınırlıdır. Başvuru değerlendirmeleri belirlenen çeşitlilik kriterleri doğrultusunda yapılacaktır.
NOT: Eğitim programı kısa sürede mecliste.org web sitesinde duyurulacaktır.
Başvuru için tıklayınız.