elele Kültür ve Sanat STÖ Ağ Portalı Açıldı

Kültür ve Sanat Yoluyla Değişim İçin Diyalog (elele) Projesi kapsamında, Türkiye'de hak temelli kültür ve sanat çalışmaları sürdüren STK'ların yeni buluşma noktası olma hedefiyle 'elele Kültür ve Sanat STÖ Ağ Portalı' açıldı!

Türkiye’de aktif olarak hak temelli kültür ve sanat çalışmaları sürdüren  STK’lardan haberdar olmanın ve onlarla iletişime geçmeyi sağlamak amacıyla Kültür ve Sanat Yoluyla Değişim İçin Diyalog (elele) Projesi kapsamında STÖ Ağ Portalı açıldı. Portal, bu alanda faaliyet yürüten tüm STK’ları bir araya getirerek aşağıdaki ihtiyaçları kolaylaştırmayı hedefliyor:

  • Benzer alanlarda faaliyet sürdüren kurumlardan haberdar olma ve onlara ulaşma
  • Proje fikirleri için ortak bulma, iş birlikleri geliştirme,
  • Gönüllü/üye ağını daha aktif ve güçlü bir hale getirme,
  • Düzenlenecek olan kültür ve sanat etkinliklerini (sahne/performans sanatları etkinlikleri, atölyeler, söyleşiler, araştırmalar vb.) daha geniş bir kitleye ulaştırma,
  • Türkiye’de ve Avrupa’da kamu ve özel sektör tarafından yapılan tüm açık çağrıları takip etme (…)
Portala Üyelik

Portala buradan üye olabilirsiniz. Üye olmanın ardından iş birliği kurmak istediğiniz alanlarda çağrı yayınlayabilir ve sizinle benzer alanlarda çalışan STK’larla iletişim kurabilirsiniz.

Kültür ve Sanat STÖ Ağ Portalı, Türkiye’de aktif olarak hak temelli kültür ve sanat çalışmaları sürdüren tüm sivil toplum örgütlerinin kullanımına açıktır. Portala katılım ve portalın kullanımına dair her türlü sorularınız ve görüşlerinizi merhaba@elele.eu  adresine mail ile iletebilirsiniz.

Duyuru Paylaşımı

Yaygınlaştırmak istediğiniz duyurunun başlığını, içeriğini ve görselini kapsayan maili “merhaba@elele.eu” adresine ileterek duyurularınızın portalda yer verilmesini sağlayabilirsiniz.