Kültür ve Sanat Yoluyla Değişim İçin Diyalog (elele) Projesi Hibe Çağrısı

Genç kadın ve genç erkekler arasında kutuplaşmayı, ayrımcılığı ve ötekileştirmeyi kültür sanat aracılığıyla azaltmayı, bireysel özgürlükleri teşvik etmeyi ve değişim için diyaloğu artırmayı hedefleyen Kültür ve Sanat Yoluyla Değişim İçin Diyalog Projesi’nin hibe çağrısı açıldı. Toplamda 1.000.000 avro alt-hibenin verileceği projenin ilk çağrısı 15 Ekim 2022 itibarıyla başvuru almaya başladı.

Genç kadın ve genç erkekler arasında kutuplaşmayı, ayrımcılığı ve ötekileştirmeyi kültür sanat aracılığıyla azaltmayı, bireysel özgürlükleri teşvik etmeyi ve değişim için diyaloğu artırmayı hedefleyen “Kültür ve Sanat Yoluyla Değişim İçin Diyalog” Projesi’nin, kısa adıyla “elele”nin tanıtım toplantısı 15 Ekim 2021 tarihinde Ankara Gazeteciler Cemiyeti’nde yüz yüze ve çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

Avrupa Birliği’nin Sivil Toplum Aracı ve Medya Programı (2018-2019) “Kültür için Temel Haklar” kapsamında desteklenen elele; Gençlik Servisleri Merkezi Derneği liderliğinde, Uçan Süpürge Vakfı ve Devlet Tiyatroları Opera ve Balesi Çalışanları Yardımlaşma Vakfı (TOBAV) konsorsiyumu ile yürütülüyor.

Elele projesi

Proje kültür sanat aracılığıyla 15-29 yaş grubu gençler arasındaki kültürler ve inançlararası diyaloğu artırarak, birlikte iyi yaşamı güçlendirmeyi amaçlıyor.

Bu amaç doğrultusunda elele projesinin iki temel hedef kitlesi bulunuyor:

  • 15-29 yaş aralığındaki genç kadın ve genç erkekler
  • Kültür sanat alanında projenin amacına uygun faaliyet gösteren
Sivil Toplum Örgütleri (STÖ)   

Gençlere ve STÖ’lere “Diyaloğun, sanatın ve değişimin rengi sensin” diyerek seslenen elele projesinin faaliyetleri, birbirini tamamlayan üç başlık altında toplanıyor:

  • ELELE DESTEK: Sivil Toplum Örgütleri Kapasite Geliştirme Hibe Programı
  • Yerel Sanat Etkinlikleri
  • elele Diyalog Platformu
ELELE DESTEK: Sivil Toplum Örgütleri Kapasite Geliştirme Hibe Programı

Sivil Toplum Örgütleri Kapasite Geliştirme Hibe Programı, Türkiye’de kültür sanat alanında projenin amacına uygun faaliyet gösteren STÖ’leri güçlendirmeyi ve kapasitelerini artırmayı hedefliyor.

Toplamda 1.000.000 avro alt-hibenin verileceği projenin ilk çağrısı 15 Ekim 2021 tarihinde bu adresten yayınlanarak aynı tarihten itibaren başvuru almaya başlayacak.

Yerel Sanat Etkinlikleri 

Fırat ve Dicle havzasında yer alan ve birçok medeniyete tanıklık etmiş olan Diyarbakır, Erzincan, Gaziantep, Malatya ve Mardin’de yerel sanat atölyeleri, sahne sanatları etkinlikleri, ana dilde etkinlikler, kültür festivalleri, özel gün kutlamaları ve çalıştaylarla farklı kökenlerden ve inançlardan gençler bir araya gelecek.

elele Diyalog Platformu 

Daha yaşanılabilir bir dünya için SANATA EVET diyen “elele Diyalog Platformu” Diyarbakır, Erzincan, Gaziantep, Malatya ve Mardin’deki kültürel yaşamı destekleyerek bu illerde gerçekleştirilecek etkinliklere vereceği katkı ile kültürler ve inançlararası diyaloğun gelişip pekişmesini sağlayacak.