KEDV Ekip Arkadaşları Arıyor

Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV), farklı pozisyonlarda görev alacak ekip arkadaşları arıyor.
Simurg Kadın Kooperatifleri Birliği Koordinatörü

Görev Tanımı

 • KEDV ’in Türkiye genelinde yürüttüğü örgütlenme ve kooperatifleşme çalışmalarının koordinasyonunu yapmak
 • Kadın kooperatiflerinin ihtiyaçlarını tespit etmek, güçlenmelerine yönelik iş planı oluşturmak ve uygulamak, eğitim çalışmaları yürütmek
 • Bölgesel, ulusal toplantılar, değişim toplantıları yoluyla kadın kooperatifleri arasında ağ oluşturmak,
 • Tematik çalışma grupları oluşturmak, bu grupların aktif çalışmalarını desteklemek ve izlemek,
 • KEDV’in misyonu ve faaliyet alanı ile uyumlu alanlarda çalışma yapan, benzer yaklaşımlara sahip yerel gruplar, oluşumlar, inisiyatifler, dernekler, kooperatiflerle iş birlikleri kurmak, ilgili kurum ve kuruluşlarla uzun dönemli ve etkin iş birlikleri geliştirmek
 • İlgili projelerin finansal ve operasyonel olarak etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak
 • Ara dönemde ve yılsonunda projelerin finansal raporlarını ve faaliyet raporlarını hazırlamak

Aranan Özellikler 

 • STK’larda veya yerel kalkınma alanında en az 5 yıllık iş deneyimine sahip
 • Kadınlara yönelik güçlenme çalışmaları konusunda deneyimli
 • Yerel yönetimler ve/veya özel sektörle iş birliği konusunda deneyimli
 • Üniversite mezunu
 • Toplumsal cinsiyet duyarlılığına sahip
 • İstanbul’da ikamet eden
 • İnsan ilişkilerinde başarılı ve iletişim yeteneği yüksek
 • Projelerin finansal ve operasyonel yönetimi ve raporlaması konusunda deneyimli
 • Sözlü ve yazılı Türkçe ve İngilizce iletişim becerisi kuvvetli, iyi derecede bilgisayar kullanabilen
 • Takım çalışmasına yatkın
 • Seyahat engeli olmayan kadın.

Başvuru

İlgilenen adaylar, detaylı özgeçmişlerini “İnsan Kaynakları Yöneticisi” konusuyla 1 Kasım 2021 tarihine kadar kedv@kedv.org.tr adresine gönderebilirler.

İnsan Kaynakları Yöneticisi

KEDV, insan kaynakları süreçlerini yönetecek tam zamanlı İnsan Kaynakları Yöneticisi arıyor.

Sorumluluklar

 • KEDV’in mevcut insan kaynaklarını süreçlerini İnsan Kaynakları Yönetmeliğine uygun olarak yönetmek
 • Organizasyon şemasını güncel tutmak; tüm görev tanımlarının ve sözleşmelerin organizasyon şemasına uygun olarak, güncel ve tam olmasını sağlamak
 • Yeni insan kaynağı ihtiyacı için işe alım ve oryantasyon süreçlerini tasarlamak ve yürütmek
 • İnsan kaynağının gelişim ihtiyaçlarını belirleyerek ekibin güçlenmesini sağlamak
 • Ekibin yetkinlik izleme ve değerlendirme süreçlerini tasarlamak ve yürütmek
 • Maaş skalası ve maaş artışı sistemlerini oluşturmak ve işler hale getirmek
 • İnsan Kaynakları Yönetmeliğini, Kişisel Verilerin Korunması Politikasını ihtiyaca göre güncellemek, ekibe düzenli aralıklarla yönetmeliklerle ilgili eğitim vermek, uygulanmasını sağlamak
 • Organizasyonel gelişim hedefleri doğrultusunda birimler ile birlikte çalışarak insan kaynağı stratejisini geliştirmek ve uygulamak
 • İnsan Kaynakları operasyonel süreçlerinde bordro, veri yönetimi, özlük bilgileri yönetimi konularında vakfın finans birimi ile koordineli olarak çalışmak
 • Ekibin etkin ve uyumlu bir şekilde çalışabilmesi için raporlama ve koordinasyon sistemini kurmak ve işler hale getirmek

Aranan Genel Özellikler

 • İnsan Kaynakları fonksiyonları (İşe Alım, Yetkinlik Yönetimi, Eğitim & Gelişim, İnsan Kaynakları Planlaması, Ücret, Bütçe vb.) konusunda en az 8 yıllık deneyime sahip
 • Toplumsal cinsiyet duyarlılığına sahip
 • Üniversite mezunu
 • İnsan ilişkilerinde başarılı ve iletişim yeteneği yüksek
 • Sözlü ve yazılı Türkçe iletişim becerileri kuvvetli, iyi derecede bilgisayar kullanabilen
 • Takım çalışmasına yatkın, hedef odaklı çalışan
 • Koordinasyon, zaman yönetim ve iş takip becerisi yüksek
 • İstanbul’da ikamet eden kadın

Başvuru

İlgilenen adaylar, detaylı özgeçmişlerini “İnsan Kaynakları Yöneticisi” konusuyla 1 Kasım 2021 tarihine kadar kedv@kedv.org.tr adresine gönderebilirler.

Proje Koordinatörü

KEDV, yerelde dar gelirli kadınlarla yürüteceği faaliyetler için tam zamanlı Proje Koordinatörleri aramaktadır.

Sorumluluklar

 • KEDV’in yerelde yürüttüğü projelerin koordinasyonunu iş planlarına, hedeflerine ve bütçesine uygun olarak gerçekleştirmek,
 • Projelerin detaylı iş planlarını oluşturmak, iş planlarına uygun olarak insan kaynağını ve finansal kaynakları planlamak, faaliyetlerin planlara göre gerçekleştirilmesini sağlamak,
 • Projelerin faaliyetlerinin uygulanması, izlenmesi, değerlendirilmesi, raporlanması süreçlerini koordine etmek,
 • Projeler kapsamında ilgili kurum ve kuruluşlarla uzun dönemli ve etkin iş birlikleri geliştirmek,
 • Ara dönemde ve yıl sonunda projelerin finansal raporlarını ve faaliyet raporlarını hazırlamak,
 • Proje paydaşlarının kapasitelerini tespit etmek, bu kapasitelerin etkili ve uyumlu şekilde kullanılmasını sağlamak
 • Proje ekibinin projenin hedefleri doğrultusunda çalışabilmesi için liderlik ve koordinasyonu sağlamak,
 • Fon veren kurumlar ile ilişkileri yürütmek, kurumu ilgili toplantılarda temsil etmek,
 • Projenin KEDV’in kadınlarla çalışma ilkeleri doğrultusunda, kadın gruplarıyla yakın iletişim ve iş birliği içinde uygulanmasını sağlamak,

Aranan Özel Nitelikler

 • Kadın girişimciliği ve istihdamı alanlarında kapasite geliştirme ve iş geliştirme konularında profesyonel deneyimli
 • Ekonomik ve pazar araştırmalarının takibi ve analizi konusunda deneyimli
 • Kadın girişimciliği ve istihdamı alanlarında çalışan uluslararası, ulusal ve yerel kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları, akademisyen ve uzmanlar ile iş birlikleri oluşturmak, proje faaliyetlerine etkin şekilde dahil olmalarını sağlamak konusunda deneyimli

Aranan Genel Özellikler

 • Proje döngüsel yönetimi konusunda en az 3 yıllık deneyime sahip
 • En az 5 yıllık (tercihen STK’larda) iş deneyimine sahip
 • Tercihen kadınlara yönelik güçlendirme çalışmaları konusunda deneyimli
 • Toplumsal cinsiyet duyarlılığına sahip
 • Üniversite mezunu
 • İnsan ilişkilerinde başarılı ve iletişim yeteneği yüksek
 • Sözlü ve yazılı Türkçe ve İngilizce iletişim becerileri kuvvetli, iyi derecede bilgisayar kullanabilen
 • Temel araştırma, analiz ve analitik düşünme becerisine sahip
 • Takım çalışmasına yatkın, hedef odaklı çalışan
 • Koordinasyon, zaman yönetim ve iş takip becerisi yüksek
 • İstanbul’da ikamet eden
 • Seyahat engeli olmayan kadın

Başvuru

İlgilenen adaylar detaylı özgeçmişlerini “Proje Koordinatörü” konusuyla  29 Ekim 2021 tarihine kadar kedv@kedv.org.tr adresine gönderebilirler.

Saha Koordinatörü

Pozisyon: Saha Koordinatörü

Türü: Tam zamanlı

Şehir: İstanbul – Gaziantep

İş Tanımı

 • Mülteci ve yerelden kadınlara ve çocuklara yönelik saha çalışmalarının planlanması ve yürütülmesi, kadın gruplarının oluşturulması
 • Mülteci ve yerelden kadınlarla birlikte gerçekleştirilecek eğitim programlarının uygulanması, organizasyonu ve izlenmesi
 • Mülteci ve yerelden kadınlarla birlikte gerçekleştirilecek ekonomik güçlenme faaliyetlerinin yürütülmesi ve izlenmesi
 • Yürütülen faaliyetlerle ilgili değerlendirme ve raporlama çalışmalarının yürütülmesi 

Aranılan Özellikler

 • Üniversite mezunu
 • İstanbul’da ikamet eden
 • Mahallelerde saha çalışması konusunda deneyimli
 • Mülteci ve göçmenlerle sahada çalışma konusunda deneyimli
 • Kadınlara yönelik eğitim ve saha çalışmaları, ekonomik güçlenme faaliyetleri yürütmüş olan
 • Yerel ortaklarla, merkezi yönetimlerle, kamu kurum, kuruluşlarıyla işbirliği içinde çalışacak, bu konuda deneyimli
 • Araştırma, raporlama ve proje yönetimi konusunda deneyimli
 • İnsan ilişkilerinde başarılı ve iletişim yeteneği yüksek
 • İyi derecede yazılı ve sözlü Türkçe ve tercihen Arapça bilen
 • İyi derecede bilgisayar bilgisine sahip (Word, Excel, PowerPoint)
 • Yabancı uyruklu ise; çalışma izni alabilecek özelliklere sahip olan
 • Seyahat engeli olmayan, kadın

Başvuru

 • İlgilenen adayların detaylı özgeçmişlerini en geç 25 Ekim 2021 tarihine kadar kedv@kedv.org.tr ve birmak@kedv.org.tr adresine veya 0212 2491508 no’lu faksa göndermeleri gerekiyor.
 • Başvurular ön değerlendirmeden geçirilecek ve yalnızca bu aşamayı geçen adaylarla iletişim kurulacak.
Proje Asistanı

KEDV, yerelde dar gelirli kadınlarla yürüteceği faaliyetler için tam zamanlı Proje Asistanları arıyor.

Sorumluluklar

 • KEDV’in yürüttüğü projelerin iş planına, hedeflerine ve bütçesine uygun olarak yürütülmesi için proje koordinatörüne idari, organizasyonel ve lojistik destek vermek,
 • Proje kapsamında düzenlenen saha çalışması, eğitim, toplantı, çalıştay vb. faaliyetleri planlamak, organize etmek, raporlamak,
 • Proje ile ilgili idari işleri, belgeleme ve dosyalama işlerini yürütmek, takip etmek,
 • Proje kapsamındaki satın alma prosedürlerini yürütmek, takip etmek,
 • Finans ve muhasebe bölümü ile çalışarak proje kapsamındaki ödemeler, mali belgeleme ve dosyalama işlerini yürütmek,
 • Projenin ara ve final dönem teknik ve mali raporlamasında proje ekibiyle beraber çalışmak,

Aranan Genel Özellikler

 • Sivil toplum kuruluşlarında proje uygulama ve raporlama konusunda en az 2 yıllık deneyime sahip
 • En az 3 yıllık (tercihen STK’larda) iş deneyimine sahip
 • Tercihen kadınlara yönelik güçlendirme çalışmaları konusunda deneyimli
 • Toplumsal cinsiyet duyarlılığına sahip
 • Üniversite mezunu
 • İnsan ilişkilerinde başarılı ve iletişim yeteneği yüksek
 • Sözlü ve yazılı Türkçe ve İngilizce iletişim becerileri kuvvetli, iyi derecede bilgisayar kullanabilen
 • Temel araştırma, analiz ve analitik düşünme becerisine sahip
 • Takım çalışmasına yatkın, hedef odaklı çalışan
 • Koordinasyon, zaman yönetim ve iş takip becerisi yüksek
 • İstanbul’da ikamet eden
 • Seyahat engeli olmayan kadın

Başvuru

İlgilenen adayların detaylı özgeçmişlerini “Proje Koordinatörü” konusuyla  29 Ekim 2021 tarihine kadar kedv@kedv.org.tr adresine göndermelerini rica ederiz.