STGM ‘Biçilmiş Kaftan Eğitim Programı’ Başlıyor

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi (STGM), “Biçilmiş Kaftan” Ismarlama Eğitim Programı'nı başlatıyor. Program, STK'ların ihtiyaçları doğrultusunda birlikte tasarlanan ve planlanan özelleştirilmiş bir kapasite güçlendirme desteği niteliği taşıyor.

STGM’nin yürüteceği “Biçilmiş Kaftan” Ismarlama Eğitim Programı, özel ve belirli bir konuda eğitim ihtiyacı, bir uzman veya bir eğitmen tarafından  STK’lara özel hazırlanmış 2 günlük bir eğitim programı.

Program ile ilgili detaylar:

‘Biçilmiş Kaftan’ Ismarlama Eğitim Programı Nasıl İşliyor?

Adından da anlaşılacağı gibi program tam bizim için biçilmiş kaftan! Programın işleyişi 5 adımdan oluşuyor:

Birinci Adım, Modeli Belirleme: Önce bir araya geliniyor ve yaratmak istenen değişime bir adım daha yaklaşmak için ihtiyaç duyulan eğitim konusu belirleniyor.

İkinci Adım, Ölçü Alma:  “Biçilmiş Kaftan” Ismarlama Eğitim Programı’na ait başvuru formunu eksiksiz, net ve açıklayıcı bir şekilde doldurup başvurunuzu yapabilirsiniz.

Üçüncü Adım, İlk Prova: Değerlendirme sonucunda STGM sizinle bağlantıya geçiyor ve ihtiyaç duyulan eğitim konusunda bir çevrim içi bir görüşme yapıyor. Yapılan görüşme çerçevesinde STGM ihtiyaç duyduğu eğitim konusunda çalışan bir uzmanın ya da eğitmenin hazırladığı eğitim programını paylaşıyor. En fazla 2 günlük bir eğitim programı uygulanabiliyor.

Dördüncü Adım, Son Prova: Lojistik hazırlıklara başlanıyor. Katılımcılarla ilgili bilgiler STGM ile paylaşılıyor. Bu eğitim en az 6 en fazla 20 kişiyle düzenlenebilir. Eğitim tarihini ve yerini hatta eğitimin çevrim içi ya da yüz yüze yapılması STGM ile birlikte belirleniyor. Ulaşım, konaklama, toplantı salonu veya toplantı paketi gibi konularda desteğe ihtiyacımız varsa, STGM ile birlikte planlama yapılıyor, çünkü STGM kendi bütçesi çerçevesinde  bir miktar destek sunabilir.

Beşinci Adım, Biçilmiş Kaftan: Tüm lojistik hazırlıklar bittikten sonra katılımcılar biçilmiş kaftan olan bu eğitimin detayları hakkında bilgilendiriliyor ve 2 günlük eğitim programı konunun uzmanıyla gerçekleştiriliyor. Eğitimin sonunda STGM ile çevrim içi gerçekleşecek bir değerlendirme toplantısı yapılacak. Bu toplantıda hem program değerlendirmesi hem de örgüt için olası yeni adımlar konuşulacak.

Biçilmiş Kaftan Ismarlama Eğitim Programı’na Uygun muyuz?

Eğer örgütünüz, yerel düzeyde ihtiyaçlara veya problemlere yönelik hak temelli yaklaşım(*) ile çalışmalar yürüten bir dernek, vakıf, kâr amacı gütmeyen kooperatif, yerel girişim, yerel inisiyatif, öğrenci topluluğu, yerel düzeyde çalışan ağ ve platform ile kent konseyi ve altında yer alan bir meclis ise programdan faydalanabilirsiniz. Herhangi bir örgütlenme modelinin şubesiyseniz de programdan destek almak için başvuru yapabilirsiniz.

Ayrıca program çerçevesinde yürütülecek eğitim programının tümüne, arasında örgütün yönetim veya yürütme organından en az 2 kişinin de bulunduğu üyelerden, gönüllülerden veya çalışanlardan oluşan en az 6 en fazla 20 kişilik grubun tam katılımını sağlayabiliyorsanız; bir de bunu yönetim veya yürütme kurulunuzun niyet mektubu  ile taahhüt edebiliyorsanız bu program biçilmiş kaftan!

* Hak temelli yaklaşım, bireyleri hak sahibi özneler olarak tanımlarken, devlet ya da devlet dışı kurumları ise yükümlülük sahipleri olarak belirler. Dayanağını insan hakları ilkeleri ve standartlarından alan hak temelli yaklaşım, bireyleri haklarını talep edebilmeleri ve savunmaları için, kurumları ise haklarla bağlantılı yükümlülüklerini yerine getirmeleri için güçlendirmeyi hedefler.

‘Biçilmiş Kaftan’ Ismarlama Eğitim Programı’na Ne Zaman Başvuru Yapabiliriz?

Programın herhangi bir son başvuru tarihi yok. “Önce başvuru yapan önce değerlendirilmeye alınır” gibi basit bir prensiple her ayın ikinci pazartesi günü başvurular değerlendiriliyor. Değerlendirme sonucunda bağlantıya geçiliyor ve üç ay içerisinde belirlenen ihtiyaca yönelik eğitim programı STGM ile birlikte tasarlayıp uygulanıyor.

‘Biçilmiş Kaftan’ Ismarlama Eğitim Programı’na Nasıl Başvuru Yapabiliriz?

“Başvuru formu”na buradan ulaşabilirsiniz. Formun tüm sorularının eksiksiz doldurulması çok önemli. Eksik doldurulmuş olan başvuruların değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Diğer detaylara ise buradan ulaşabilirsiniz.