26 İlden 46 STK Doğaya Güç Kat’mak İçin Toplandı!

Türkiye’nin farklı kentlerinde çevre ve doğa koruma alanında çalışan 46 STK, “Güçlü sivil toplum etkin doğa koruma” mottosuyla yola çıkan Doğaya Güç Kat Projesi kapsamında 11-12 Eylül 2021 tarihlerinde Ankara’da toplandı. İki gün süren toplantıda çevre ve doğa korumaya dair uygulamada yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri konuşuldu.

Doğa Araştırmaları Derneği’nin ana yürütücüsü olduğu Doğaya Güç Kat Projesi, Türkiye’de yerel düzeyde çevre ve doğa koruma alanında faaliyet gösteren STK’ların karar verme süreçlerine katılımını artırarak sivil toplum ve aktif vatandaşlığın güçlendirilmesine katkıda bulunmayı hedefliyor.

STK temsilcileri doğa/çevre koruma alanındaki başlıklara müdahil olamadıklarını aktarırken, kamu yetkililerinin bilgi paylaşımı konusunda ise istekli davranmadığını belirtti.

Avrupa Birliği tarafından desteklenen ve Doğa Araştırmaları Derneği’nin ana yürütücüsü olduğu proje kapsamında düzenlenen toplantıda, doğa koruma alanında çalışan STK’lar, kamu- STK  işbirliğinin zayıflığına ve STK’lar arasındaki iletişim eksikliğinin ortaya çıkardığı sorunlara dikkat çekti. STK temsilcileri doğa/çevre koruma alanındaki başlıklara müdahil olamadıklarını aktarırken, kamu yetkililerinin bilgi paylaşımı konusunda ise istekli davranmadığını belirtti. Çevre sorunlarının çözümü için kamu desteği ve işbirliğinin önemli olduğunu vurgulayan STK temsilcileri karar alma süreçlerine daha fazla dahil olmak istediklerini de aktardı.

Katılımcı STK’lar güçlü bir doğa koruma için STK’lar arası iletişimin önemli olduğunu ve bölgesel olarak birlikte çalışmanın sorunlara hızlı müdahale için önemli olduğunun altını çizdi.

Toplantıda doğa koruma alanında çalışan STK’ların dahil olabileceği katılım mekanizmaları da ele alınırken, Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan gelen yetkililer sulak alanlar, havza yönetimi ve av komisyonları hakkında bilgi verdi ve STK’ların bu komisyonlara nasıl dahil olabileceğini aktardı. STK’ların çoğunluğu ilgili katılım mekanizmaları hakkında bilgi sahibi olmadığını aktarırken, bu konuda yapılacak eğitim çalışmalarıyla birlikte bu katılım mekanizmalarına dahil olmak istediklerini söyledi.

Doğaya Güç Kat Projesi kapsamında bir araya gelen STK’ların Kasım ayında düzenlenecek bir çalıştay ile yerelde doğa koruma çalışmaları yürüten veya bu çalışmalarda yer almak isteyen STK’lar arasında iletişim ve işbirliklerinin destekleneceği bir ağın temelini oluşturması bekleniyor.

Doğaya Güç Kat Projesi

Doğaya Güç Kat Projesi, Türkiye’de yerel düzeyde çevre ve doğa koruma alanında faaliyet gösteren STK’ların karar verme süreçlerine katılımını artırarak sivil toplum ve aktif vatandaşlığın güçlendirilmesine katkıda bulunmak hedefiyle 2020 yılının Ocak ayında yola çıktı.

Etkin bir doğa koruma için güçlü sivil toplum hedefiyle tasarlanan proje kapsamında, Türkiye genelinde çalışma yürüten STK’ların kapasitelerinin güçlendirilmesi hedefleniyor. Üç buçuk yıllık proje sürecinde yereldeki STK’lar savunuculuk, lobicilik, stratejik plan, gönüllü yönetimi, kaynak geliştirme, müzakere yöntemleri, çatışma yönetimi gibi başlıklarda çeşitli eğitimlerde desteklenecek.

Katılımcı demokrasinin önemli araçlarından biri olan STK’ların güçlenmesinin ve karar mekanizmalarında yer alarak kararları etkileyebilmesinin önemine inanan farklı kentlerden sekiz sivil toplum kuruluşunun ortaklığında hayata geçirilen Doğaya Güç Kat Projesi, aynı zamanda doğa koruma alanında çalışan ve doğayı savunmak için çalışma yürütmek isteyen farklı sivil yapılanmalardan meydana gelecek bir ağın da temelini oluşturuyor.