“Pandemide LGBTİ+’lar Sosyal Hizmetlere Erişimde Güçlük Çekiyor”

Pandemi Sürecinde LGBTİ+'ların Sosyal Hizmetlere Erişimi" araştırması, LGBTİ+'ların salgın sürecinde daha da kırılgan bir topluluk haline geldiklerini tespit ediyor. Raporda, yaşam hakkı başta olmak üzere sosyal hizmetlere erişim ile ilgili ciddi sorunlar yaşayan LGBTİ+'ların sosyal hizmetlere erişimi için öneri ve talepler de yer alıyor.

Pandemi süreci ile birlikte, toplumda mevcut olan kırılganlıkların daha fazla derinleşmeye ve görünür olmaya başladığı pek çok araştırmanın bulguları arasında yer alıyor. Sosyal Politika Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği’nin (SPoD) Etkiniz AB Programı desteğiyle hazırladığı “Pandemi Sürecinde LGBTİ+’ların Sosyal Hizmetlere Erişimi” araştırması da benzer şekilde, salgın sürecinde LGBTİ+’ların daha da kırılgan bir topluluk haline geldikleri; yaşam hakkı başta olmak üzere sosyal hizmetlere (barınma, sosyal yardım, psiko-sosyal destek ve şiddet sonrası destek mekanizmalarına erişim) erişim ile ilgili ciddi sorunlar yaşamaya devam ettikleri bulgusuna ulaşıyor.

Kapsamlı veri toplama ve analiz çalışmalarının ardından raporlaştırılan çalışmada, pandemi sürecinde LGBTİ+’ların sosyal hizmetlere erişimi ile ilgili yaşadıkları sorunların görünür kılınması amaçlanıyor. Bu çerçevede raporda, LGBTİ+’ların sosyal hizmetlere ihtiyaç duyma ve bu süreçte kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ve STK’lar tarafından sağlanan sosyal hizmetlere erişebilme deneyimleri ortaya konuluyor.

Araştırmaya dâhil edilen LGBTİ+’ların büyük bir çoğunluğu:

 • pandemi sürecinde barınma hizmeti ile ilgili bir bilgilerinin olmadığını,
 • bahsi geçen hizmetlere erişimde cinsel yönelim ya da cinsiyet kimliklerinden dolayı ayrımcılığa maruz bırakılabileceklerini düşündüklerini;
 • pandemi sürecinde sosyal yardımlara erişim konusunda, nereye hangi şekilde başvuru yapabilecekleri hakkında bilgilerinin olmadığını;
 • ilgili kurum ya da kuruluşların olumsuz tutum ve davranışlarının olabileceğini düşündüklerini, arkadaşlarından yardım aldıklarını belirtti.
Öneriler 

Raporda öne çıkan bazı öneriler şunlar:

 • LGBTİ+’lara yönelik barınma, sosyal yardım, psiko-sosyal destek ve şiddet sonrası destek mekanizmalarına erişim gibi konularda acil eylem planı yapılmalıdır.
 • Politika ve hizmet sunumunda, LGBTİ+’ların farklılaşan ihtiyaçları (engel durumu, mültecilik/göçmenlik durumu, HIV’le yaşam vb.) göz önünde bulundurulmalıdır.
 • Pandemi sürecinden sert şekilde etkilenen kırılgan grupların, ihtiyaç ve taleplerinin karşılanmasına yönelik kamu – sivil toplum işbirliği geliştirilmelidir.
 • Sosyal hizmet(ler) sağlayan kurum ya da kuruluşların, özellikle Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın LGBTİ+’lara yönelik hizmetleri, uygulamaları ve politikaları ana hizmet modeli olarak sunması gerekmektedir.
 • Şiddete maruz bırakılan LGBTİ+’lar için COVID-19 önlemlerine uygun, güvenli ve erişilebilir geçici barınma imkânları sağlanmalıdır.
 • LGBTİ+’ların barınma hizmeti kapsamında sığınmaevlerine kabul edilmesi ya da LGBTİ+’lar özelinde sığınmaevlerinin kurulması sağlanmalıdır.
 • Sosyal Hizmet Merkezleri ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla çevrimiçi psikolojik, sosyal ve hukuki destek verilerek sosyal yardımların arttırılması, LGBTİ+’lara yönelik kriz masalarının oluşturulması gerekmektedir.
 • Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından LGBTİ+’ların doğrudan başvurabilecekleri bir danışma hattı faaliyete geçirilmeli, LGBTİ+’lara yönelik kamu kurum ve kuruluşları tarafından psikososyal ve hukuki destek sağlanmalıdır.
 • Alo 183 Sosyal Destek Hattı’nın cinsiyet kimliği, cinsel yönelim ve cinsel sağlık (cinsel yolla aktarılan enfeksiyonlar, HIV ve AIDS) gibi konularda daha etkin çalışabilmesi sağlanmalıdır.
 • Şiddete maruz bırakılan LGBTİ+’lar için LGBTİ+ sığınakları hayata geçirilmelidir. Bu konuda yapılması gereken yasal düzenlemeler için acilen çalışmalara başlanmalıdır.
 • Şiddete maruz bırakılan LGBTİ+’ların kolayca ulaşabileşeceği, il ve ilçe düzeylerinde hizmet veren, acil şiddet hattı ve/veya online sistemler kurulmalıdır.

Rapora buradan ulaşabilirsiniz.