İyilikçi Fikirler Sosyal Girişim Programı Başvuruları Açıldı

Sosyal bir sorunun çözümüne yönelik bir fikri olan ve bunu geliştirmek isteyen gençlerin, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen İyilikçi Fikirler Sosyal Girişim programına katılarak, özgün, sürdürülebilir ve sosyal faydası yüksek iş fikirlerini geliştirmeleri hedefleniyor. Son başvuru tarihi 16 Mayıs 2021.
Başvuru Kriterleri
 • T.C. vatandaşı olmak
 • Sosyal bir sorunun çözümüne yönelik bir fikre sahip olmak
 • 18-29 yaş aralığında olmak
 • Kurumsal başvuru kabul edilmemektedir. Her takımın sadece bir iş fikri ile başvuru yapması beklenmektedir. Birden fazla iş fikri ile başvuru yapan takımların sadece bir projesi ön değerlendirmeden geçirilecektir. Ön değerlendirmeden geçen ekiplerin programın tamamına katılması gerekmektedir.
Başvuru Alanları
 • Eğitim: Dezavantajlı Grupların Eğitimi, Eğitimde Fırsat Adaleti, Ebeveyn Gelişimi, Çocuk Gelişimi, Mesleki Gelişim, Eğitimde Oyunlaştırma, Dijital Öğrenme, Eleştirel Düşünme, Kişisel Gelişim, Eğitimin Niteliğinin Arttırılması, Hayat Boyu Öğrenme
 • Sağlık: Sağlıklı Beslenme, Gıda Güvenliği, Spor Yapma Bilincinin Geliştirilmesi, Fiziksel Sağlık, Zihin Sağlığı, Ruhsal Sağlık, Bağımlılıkla Mücadele, Yaşlılık
 • Kalkınma: Yoksullukla Mücadele, Gelir Adaleti, İsrafın Önlenmesi, Mesleklerde Dönüşüm, Yeni İstihdam Alanları, Kurumlar Arası İşbirliğinin Geliştirilmesi, Şeffaflık, Hesap Verilebilirlik, Gençlik Çalışmaları
 • Çevre: Sürdürülebilir Tarım, Sürdürülebilir Enerji, Enerji Tasarrufu, Doğal Çevrenin Korunması, Fidan Dikimi ve Ağaçlandırma, Hava ve Su Kirliliğiyle Mücadele, Geri Dönüşüm, Susuzluk ve Kuraklıkla Mücadele, Bitki ve Hayvan Sağlığı, Atık Yönetimi, İleri Dönüşüm, İklim Değişikliği
 • Şehir Hayatı: Kamusal Alanların İyileştirilmesi ve Verimli Kullanımı, Sokak Hayvanları, İstihdam, Altyapı, Akıllı Kentler, Sosyal Uyum, Güvenlik ve Emniyet, Kentsel Dayanıklılık, Erişilebilirlik, Kentsel Hareketlilik, Ulaşım, Katılım
 • İletişim: Aile İçi İletişim, Dijital Okuryazarlık, Toplumsal İletişim, Dijital Becerile
 • İnsan Hakları: Kadın Hakları, Çocuk Hakları, Engelli Hakları, Bilgi Güvenliği, Siber Güvenlik, Mülteci/Sığınmacı Hakları, Bilgi Edinme Hakkı
 • Kültür-Sanat: Kültürel Varlıkların ve Değerlerin Korunması, Sanatın Gündelik Hayattaki Öneminin Kavranması, Sanatsal Etkinliklerin Sürdürülebilirliği, Kültürel Bilincin Geliştirilmesi
​Eğitim Programı

İş Modeli Geliştirme Programı 

 • Uygulamalı İş Modeli Kanvası Eğitimi
 • Ürün Geliştirme Eğitimi
 • Finansçı Olmayanlar İçin Finans Eğitimi

İş Yönetimi Programı 

 • Tasarım Odaklı Düşünme Eğitimi
 • Problem Çözme Eğitimi
 • Stratejik Yönetim
 • Proje Yönetimi Eğitimi
 • Patent ve Fikri Haklar Eğitimi
 • Sunum Becerileri Eğitimi
 • Zaman Yönetimi Eğitimi
 • İkna Becerileri

​​Mentor Görüşmeleri 

 • Her proje ekibi ürettiği proje fikrine özel mentorle eşleştirilecektir.
 • Proje ekibi ve mentor düzenli olarak görüşmeler yapacaktır.

Son Başvuru Tarihi: 16 Mayıs 2021

Başvuru

Web sitesi www.iyilikcifikirler.com  adresinden detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.