‘Sen Ben Biz Bir Takımız’ Projesi Gönüllü Eğitmenler Arıyor

Spor yoluyla sosyal uyuma katkıda bulunmak amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından geliştirilen “Sen Ben Biz Bir Takımız” projesi Ankara, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Diyarbakır ve Mardin illerinde 12-15 yaş aralığında 600 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilecek. Proje, gönüllü eğitmen başvuruları için son tarih 9 Aralık!

Projenin Gerekçesi

Türkiye çok çeşitli sosyo kültürel ve etnik grupların bir arada yaşadığı bir ülke. Gençlerin farklı kültürleri tanıması, saygı duyması ve kültürlerarası duyarlılığa sahip bir iletişim becerisi kazanması, toplumsal güven ve uzlaşı kültürünün oluşması için büyük önem taşımaktadır. Kitleleri birleştirici etkisi tartışmasız olan spor olgusu, farklı kültürlerden gençlerin birbirleriyle etkileşime geçmesi ve bu gençler arasında sağlam köprüler kurulmasında büyük rol oynamaktadır.

Projenin Amacı

Bu proje ile farklı sosyokültürel çevrelerden gelen, sınırlı imkana sahip gençlerin, spor ve farkındalık eğitimleriyle desteklenerek, ülkemizin toplumsal güven ortamı ve uzlaşı kültürüne katkıda bulunulması amaçlanmaktadır.

Proje Ne Zaman ve Nasıl Uygulanacak?

Proje 23.12.2019 ve 25.08.2020 tarihleri arasında 6 ilde uygulanacak, projeye toplamda 600 öğrenci katılacaktır. Projeye katılacak olan her 100 öğrenciyi eğitmek üzere, spor ve farkındalık alanlarında toplam 10 gönüllü eğitici görevlendirilecektir.

Proje, haftada 1 gün (Cumartesi veya Pazar) 4 saat olarak gönüllü eğiticiler tarafından 12-15 yaş aralığındaki öğrencilere 16 hafta boyunca uygulanacaktır. Proje ortasında ve 16 Hafta sonunda tüm öğrencilerin katılımı ile ara ve ortak kamplar düzenlenecektir. Ayrıca proje süresince 1 aile etkinliği ve 2 değerlendirme toplantısı yapılacaktır.

Gönüllü eğiticilerin görev ve sorumlulukları nelerdir?

 1. Proje süresince yapılacak olan tüm eğitim, program ve toplantılara katılmak
 2. Proje kapsamında belirlenen eğitim modülünü içerik, yer ve zamanı dikkate alarak uygulamak
 3. Projenin uygulanmasına yönelik haftalık değerlendirme formlarının doldurulması
 4. Gönüllü eğiticiler için 23-29 Aralık 2019 tarihleri arasında Ankara İlinde Eğitici Eğitimine katılmak
 5. Öğrencilerin proje etkinlik sahasına ulaşımlarına refakat etmek

Başvuru Şartları

* Farkındalık eğitimleri için başvuru şartları:

 1. 18-30 yaş arasında üniversite öğrencisi veya mezun olmak
 2. Sosyal uyum çalışmalarına ilgi duymak ve spor yapma engeli olmamak
 3. Ankara, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Diyarbakır, Mardin illerinde ikamet ediyor olmak
 4. Tercihen eğitim bilimleri, psikoloji, sosyoloji, sosyal hizmet, rehberlik ve psikolojik danışmanlık alanlarında öğrenim görüyor ya da mezun durumunda olmak.

* Spor eğitimleri için başvuru şartları:

 1. 18-40 yaş arasında üniversite öğrencisi veya mezun olmak
 2. Sosyal uyum çalışmalarına ilgi duymak ve spor yapma engeli olmamak
 3. Ankara, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Diyarbakır, Mardin illerinde ikamet ediyor olmak
 4. Üniversitelerin Beden Eğitimi ve Spor ile ilgili eğitim veren bölümlerinde öğrenim görüyor ya da mezun durumunda olmak
 5. Tercihen basketbol uzmanlık dersi almış olmak
 6. 4.Maddedeki şartları sağlayamayan adaylar için en az 1. Kademe basketbol antrenörlük belgesine sahip olmak

23-29 Aralık 2019 tarihleri arasında düzenlenecek olan 6 günlük Eğitici Eğitimine yapılan başvurular arasından belirlenecek 100 katılımcı davet edilecektir. Ardından gerçekleşecek eğitim süreci ve sonunda yapılacak değerlendirmeyle 60 asil ve 40 yedek eğitici belirlenecektir. Eğitici eğitimine devam şartı aranmaktadır. Eğitici eğitimi sonrasında katılımcılara katılım belgesi verilecektir.

Proje boyunca katılımcıların ulaşım (eğitici eğitimi, 16 haftalık hafta sonu eğitim programı, değerlendirme toplantısı, kamplar ve aile etkinlikleri) ve konaklama masrafları (eğitici eğitimi ve kamplar) Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından karşılanacaktır.

Başvuru için tıklayınız.