Etkiniz AB Programı İş Dünyası ve İnsan Hakları Eğitimi Düzenliyor

Etkiniz AB Programı İş Dünyası ve İnsan Hakları Eğitimi düzenliyor. Son başvuru tarihi 9 Nisan 2021.

İş Dünyası ve İnsan Hakları Eğitimi, teorik ve pratik çalışmalardan oluşan günde 3 saat süren 3 günlük bir eğitim olarak tasarlandı.

Katılımcılara 5 ana başlık altında insan hakları izleme becerilerini geliştirme fırsatı sunuluyor:

 • BM İş Dünyası ve İnsan Hakları Rehber İlkeleri çerçevesinden şirketlerin insan hakları sorumluluğunun gerekleri ve temel unsurları
 • Devletlerin insan hakları yükümlülükleri ile iş dünyasının insan hakları sorumluluğunun karşılaştırılmalı olarak değerlendirilmesi
 • İnsan hakları etki incelemesi (human rights due diligence) ve sivil toplumun bu süreçteki rolünün örnekler üzerinden değerlendirilmesi
 • Farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin veya işveren örgütlerinin hazırladıkları davranış kurallarının incelenmesi
 • İş dünyası ve insan hakları izlenmesinde mevcut ve potansiyel dar boğazlar

Katılım Koşulları

 • Sivil toplum örgütlerinin gönüllü, çalışan veya üyeleri eğitime katılabilir.
 • Katılımcıların temsil ettiği sivil toplum örgütünün insan haklarıyla ilgili bir alanda insan hakları izleme çalışma yapması ve planlaması tercih sebebidir.
 • Eğitimin kalitesinin korunması, görüntülü atölye çalışmalarının gerçekleşecek olması ve etkileşimin sağlanması adına, Zoom platformunda gerçekleşecek eğitime “görüntü açık” şekilde katılmayı kabul eden sivil toplum temsilcileri kabul edilecek.

Katılımcıların Belirlenmesi

Eğitime katılım 30 kişi ile sınırlıdır.

Yapılan başvurular aşağıdaki önceliklere göre değerlendirilerek katılımcılar belirlenir:

 • Başvuru formunun tam olarak doldurulması
 • Başvuru amaçlarının eğitim programı ve Etkiniz AB Programı ile ilgili olması
 • Sivil toplum örgütlerinin çalışma alanlarıyla ilgili çeşitliliğin sağlanması
 • Cinsiyet dengesinin sağlanması
 • Coğrafi dengenin sağlanması

*Tam katılım göstermeyen katılımcılara sertifika sunulmaz.

Başvuru

 • Eğitime katılmak isteyen sivil toplum örgütleri buradan  başvuru formunu en geç 9 Nisan 2021 saat 23:59’a kadar doldurmalıdır.
 • Başvuru sonuçları en geç 12 Nisan 2021 tarihinde e-posta yoluyla iletilecek.
 • Değerlendirme sonrasında katılımcı değişikliği kabul edilmeyecek.